5.Sınıf Tarihe Yolculuk Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Anadolu tarih öncesi devirlerden itibaren insanların gelip yerleştikleri bir yer olmuştur. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

A
Topraklarının geniş ve verimli olması.
B
Ticaret yapmaya elverişli olması.
C
Ulaşımın kolay olması.
D
Tarıma ve hayvancılığa elverişli olması.
Soru 2
“Gordios halkı ile gelip Ankara’ya yerleşmiş. Kurduğu şehre de Gordion adı verilmiş. Zamanla gelişmiş, büyük bir devlet olmuş. Tarım, hayvancılık yapmış; madencilik, dokumacılık, mobilyacılık gibi alanlarda ustalaşmışlar.” Yukarıda anlatılan Anadolu medeniyeti hangisidir?

A
Lidyalılar
B
Urartular
C
Frigler
D
Hititler
Soru 3
Tarihte yazıyı bulan ve kullanan ilk medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babiller
B
Sümerler
C
Asurlar
D
Frigler
Soru 4
Aşağıdaki icatlardan hangisi tarihin başlangıcı sayılmıştır?

A
Saat
B
Yazı
C
Takvim
D
Tekerlek
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya Medeniyetlerinden birisi değildir?

A
Sümerler
B
Frigler
C
Babiller
D
Asurlar
Soru 6
“Van sınırlarındaki başkentleri Tuşpa’ya kale, su kanalları, barajlar inşa eƫler. Usta madenciler olan bu medeniyet, çanak çömlek ve mobilya yapımında başarılıydılar.” Yukarıda anlatılan Anadolu medeniyeti hangisidir?

A
Hititler
B
Lidyalılar
C
Frigeler
D
Urartular
Soru 7
“Ulaşımın temel taşı olan tekerleğin ne zaman icat edildiği bilinmiyor. Ancak ilk tekerlek resimlerine günümüzden 5200 yıl öncesinde rastlanmaktadır.” İlk tekerlek resimlerine aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde rastlanmıştır?

A
Asurlar
B
Babiller
C
Urartular
D
Sümerler
Soru 8
“Ege Denizi kıyılarına gelip yerleşip burada çok sayıda kent kurmuşlar. Deniz kıyısında yaşadıklarından gemilerle birçok yerle ticaret yapmışlar. Lidyalılardan öğrendikleri parayı da kullanmışlar. Başta Efes olmak üzere kurdukları şehirleri eserlerle donatmışlar. Şehirlerine yanda yer aldığı gibi büyük tiyatrolar inşa etmişler. Bilime de büyük önem vermişler. Filozof Tales burada doğmuş büyümüştür.” Yukarıda anlatılan Anadolu medeniyeti hangisidir?

A
İyonlar
B
Frigler
C
Urartular
D
Hititler
Soru 9
“Anadolu medeniyetleri içinde en güçlü, en geniş sınırlara ulaşmış devleƫ. Mısırlılara karşı savaşmışlardı. Bu devletle tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardı.” Yukarıda anlatılan Anadolu medeniyeti hangisidir?

A
Frigler
B
Hititler
C
Lidyalılar
D
Urartular
Soru 10
“Ziggurat denilen büyük tapınaklar inşa etmişlerdi. Bu yapılar piramide benziyordu. Asansörün icadına daha binlerce yıl olduğu için yapının üst katlarına merdivenle çıkıyorlardı. Zigguratlar hem okul hem gözlemevi hem de tarım ürünlerinin saklandığı depolardı.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

A
Asurlar
B
Sümerler
C
Lidyalılar
D
Babiller
Soru 11
“Su ihtiyacını karşılamak için çok uzun kanallar inşa etmişler. Suyun akışını düzenlemek için de kanalların önüne küçük barajlar yapmışlar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

A
Lidyalılar
B
Asurlar
C
Babiller
D
Sümerler
Soru 12
Günümüzde kullandığımız Latin alfabesinin ortaya çıkmasında etkili olan Anadolu medeniyeti hangisidir?

A
Urartular
B
Lidyalılar
C
İyonlar
D
Hititler
Soru 13
“Hammurabi kendi adını taşıyan kanunları ile ünlüdür. Hammurabi, kanunlarını büyük bir taşa çivi yazısı ile yazdırmıştır. Bu kanunlar oldukça ayrıntılıdır.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

A
Sümerler
B
Asurlar
C
Babiller
D
Urartular
Soru 14
“Ege Bölgesi’nin verimli topraklarına yerleşmişler. En önemli gelirlerini ticaretten elde etmişler. Kendi ülkelerinden başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu sayesinde zenginleştirmiş. Ticareti kolaylaştırmak için de takas usulüne son verip madeni parayı kullanmaya başlamışlardır.” Yukarıda anlatılan Anadolu medeniyeti hangisidir?

A
Hititler
B
Frigler
C
Urartular
D
Lidyalılar
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Sümerler’e ait bir buluş değildir?

A
Yazı
B
Tekerlek
C
Takvim
D
Saat
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön