5.Sınıf Yaşadığımız Yer ve Yönetimi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kanun koyma, kaldırma görevleri hangi devlet organı tarafından yerine getirilir?

A
TBMM
B
Cumhurbaşkanlığı
C
Mahalleler
D
Bakanlar Kurulu
Soru 2
Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı farklı kişi ve kurumlar tarafından yapılmaktadır. Yürütme organının başında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A
TBMM
B
Cumhurbaşkanı
C
Vali
D
Başbakan
Soru 3
 1. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yaparım.
 2. Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetlerim.
 3. Çöpleri toplar, çevrenin temizliği için gerekli tedbirleri alırım.
 4. Parklar inşa eder, bunların bakımını yaparım.
 5. Yangın, sel, deprem gibi afetlerde halka yardım ederim.
 6. Toplu taşıma hizmetinin sunulmasını sağlarım.
 7. Halkın planlı ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin ederim.
 8. İhtiyaç sahibi halka yardım ulaştırırım.
 9. Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine destek veririm.
Yukarıdaki bilgiler hangi yönetici ile ilgilidir?

A
Belediye Başkanı
B
Vali
C
Muhtar
D
Kaymakam
Soru 4
“Cumhuriyetten önce ………………………………………….. hakkı yoktu.” Yukarıdaki tümceyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?

A
seçme ve seçilme hakkı
B
vergi ödeme
C
askere gitme zorunluluğu
D
yaşama hakkı
Soru 5
 1. Mahalleye yeni taşınanların kayıt işlemlerini yaparım.
 2. Seçimler öncesinde oy kullanacak kişileri gösteren seçmen kâğıtlarının dağıƨlmasını sağlarım.
 3. Herhangi bir salgın hastalık ortaya çıkarsa ilgili kurumları bilgilendiririm.
 4. Resmî kimlik belgesini kaybedenler için gerekli olan belgeleri hazırlarım.
 5. Mahallemde gördüğüm ihtiyaçları belediye, kaymakamlık ve valilik gibi kurumlara bildiririm.
 6. Okula başlaması gereken çocukları belirler, eğitim kurumlarıyla paylaşırım.
 7. Doğum ve ölümler sonrası gerekli belgeleri hazırlarım.
Yukarıdaki görevleri sıralayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belediye Başkanı
B
Muhtar
C
Vali
D
Kaymakam
Soru 6
Ülkemizde yönetim yapısı gereğince yürütmenin başında kim vardır?

A
TBMM Başkanı
B
Cumhurbaşkanı
C
Başbakan
D
Bakan
Soru 7
Aşağıda Türkiye’de hükûmetin oluşumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Başbakan ve bakanlardan oluşan gruba hükûmet denir.
B
Başbakan, cumhurbaşkanını seçer.
C
Başbakanı halk seçer.
D
Bakanlar kurulu İstanbul’da görev yapar.
Soru 8
Vatandaşların güven içinde yaşamaları için ülkenin huzurunu koruyan polisler hangi bakanlığa bağlıdırlar?

A
Dış İleri Bakanlığı
B
Milli Eğitim Bakanlığı
C
İç İşleri Banklığı
D
Milli Savunma Bakanlığı
Soru 9
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

 

A
Egemenliğin millete verilmesinden sonra halk seçme ve seçilme hakkı elde etti.
B
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Kutlanır.
C
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanır.
D
Cumhuriyet yönetiminde cumhurbaşkanını halk seçer. Diğer tüm yöneticileri de Cumhurbaşkanı seçer.
Soru 10
 1. Halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlarım.
 2. İlin ekonomik kalkınması için projeler geliştiririm.
 3. Sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasına çalışırım.
 4. Halkın istek ve şikâyetlerini dinleyerek çözüm üretirim.
 5. Köylerin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını karşılarım.
 6. Eğitim-öğretimin düzenli yürümesi için çalışırım.
 7. Turizmi destekler, ilimin tanıtımı için çalışmalar yaparım.
Yukarıdaki söylevler hangi yöneticiye aittir?

A
Emniyet Müdürü
B
Vali
C
Kaymakam
D
Milli Eğitim Müdürü
Soru 11

“Siyasi partilerin seçim öncesi televizyonlarda ve halka açık toplantılarda yapmış oldukları tanıtım çalışmalarına …………………………………. denir.”

Yukarıdaki tümceyi aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?

A
seçmen
B
yargı organı
C
demokrasi
D
propaganda
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevi değildir?

A
Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek
B
Kanunları onaylamak
C
Hükümete başkanlık
D
Başbakan atamak
Soru 13

I. Devletin ekonomik ve sosyal politikalarının belirlenmesinde hükümete yardımcı olmak.

II. Kalkınma ilkelerini saptamak

III. Beş yıllık kalkınma planlarını, yıllık programları hazırlamak ve uygulamaları izlemek Yukarıda görevleri verilen ve başbakana bağlı olarak çalışan kurum hangisidir?

 

A
Milli Güvenlik Kurulu
B
Bakanlar Kurulu
C
Devlet Planlama Teşkilatı
D
Devlet İstatistik Teşkilatı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön