TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Meydana gelen olaylarda çok boyutluluk vardır. Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyutlu olması ile ilgili bir olgu değildir?

A
Bir olayın nedeni, yine başka bir olaydır
B
Olaylar, birden çok sebebi olabilir
C
Olayların tümü kontrol altına alınabilir
D
Bir olayın, birden çok sonucu olabilir
Soru 2
Meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya duruma olay denir. Bu olayların bir kısmına doğrudan tanıklık yapar ya da içinde yer alırız. Bir kısmına da televizyon, radyo, gazete gibi çeşitli iletişim araçlarından ya da çevremizdeki insanlardan öğreniriz. Bir olay hakkında karar verirken hangisine bakarsak yanılmış oluruz?

A
Olayın tüm yönleriyle etki ve sonuçlarını göz önüne alınmalı
B
Olayla ilgili bilimsel verilere bakılmalı
C
Olayın yalnızca olumsuz yönlerine vurgu yapılmalı
D
Olayın birçok sebebi olabileceğine dikkat edilmeli.
Soru 3
Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu olay çok boyutlu bir olaydır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın boyutlarından birisi olamaz?

A
İnsanların sosyal ve psikolojik sorunlar yaşaması.
B
Deprem nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar.
C
Depremin ülke ekonomisine verdiği zarar.
D
Depremde binaların yıkılması ve insanların ölmesi.
Soru 4
Çocukluğumda okula gitmek için yarım saat yürürdüm. Bu zorlukları bildiğim için çocukluğumun geçtiği mahalleme 32 derslikli bir okul yaptırdım. Fatih mahallesine yeni bir okul yapıldıktan sonra?
  • Mahallede yeni iş yerleri açılır
  • Mahallede konut ihtiyacı artar
  • Mahalleden başka yerlere göçler olur
Gibi durumlardan hangisi ya da hangilerinin gelişmesi beklenir?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ayrıca demokratik yaşam tarzı ile hak ve sorumluluklarımızı bilmemiz iyi bir öğrenci olmamızı sağlar.
B
Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız.
C
Benzer ve farklı özelliklerimizin farkında oluruz.
D
Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda fikirler üretebilir ve daha duyarlı oluruz.
Soru 6
Her olayın mutlaka bir sebebi ve bunun sonucunda değişik sonuçları vardır. Bu sözler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A
Sebebi aynı olan olayların sonuçları da aynı olur
B
Olaylar birbirinden bağımsız gelişmektedir
C
Olayların sebebinden çok sonucu önemlidir
D
Bir olayın sonucu diğerinin sebebi olabilir
Soru 7
Olayların ilk bakışta gördüğümüz nedenleri ve sonuçları vardır. Ancak olaylar yakından incelendiğinde, bir çok sebep ve sonuçla karşılaşılır. Bu durum, olayların çok boyutluluğunu gösterir. Buna göre olaylar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Bir olayın nedeni başka bir olayın sonucu olabilir
B
Her olay kendiliğinden ortaya çıkar
C
Her olayın bazı sonuçları vardır
D
Bir olayın birden fazla nedeni olabilir
Soru 8
İş adamı Ali Çalıkuşu 19.200 nüfusu olan Denizli’nin Sarayköy ilçesine büyük bir tekstil fabrikası kurmak istiyor. Bu fabrika kurulduğunda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenmez?

A
İlçeye göçler olur
B
Halkın gelir seviyesi artar
C
İşsizlik artar
D
İlçede konut sayısı artar
Soru 9
“Mahallemize açılacak bir fabrika, çevredeki eğitimi etkiler, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, insanların yaşamını etkiler.” Ahmet’in bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır?

A
Olaylar toplum içinde hazır bulunur.
B
Olaylar, birden fazla nedene bağlıdır.
C
Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir.
D
Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur.
Soru 10
Çorum’un Alaca ilçesinde rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan A.C.’ye domuz gribi teşhisi konulduğu için ildeki bütün sağlık personelinin izinleri iptal edilerek önlem alınmaya başlandı. Verilen olay aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A
Olayların sonuçları çok geniş alanları etkileyebilir.
B
Sağlık personeli aynı anda izin kullanmaktadır.
C
Olaylar durduk yerde çıkar
D
Domuz gribinin ilk görüldüğü yer Çorum’dur
Soru 11
Yaşadığımız ya da tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına ne denir?

A
Genellik
B
Geniş Yönlülük
C
Çok Anlamlılık
D
Çok Boyutluluk
Soru 12
Aşağıda bazı olgular verilmiştir:
  • Isparta, Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır
  • Türkiye’nin başkenti Ankara’dır
  • Nüfusu en kalabalık şehir İstanbul’dur
Buna göre "olgu" için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Doğruluğu ölçülemez, ispat edilemez.
B
Doğruluğu araştırma yapılarak kanıtlanabilir.
C
Kişiden kişiye değişebilir.
D
Doğruluğu kanıtlanamaz.
Soru 13
Furkan: Tam ödevime başlamıştım misafir geldi. “Diğer odada çalışayım” dedim, bu sefer elektrikler gitti. Mum ışında çalışırken de uyuyakaldığım için ödevimi yapamadım. Furkan’ın ödevini yapamaması olayların hangi yönüne bir örnektir?

A
Olayların birden çok sonucu olabilir
B
Olaylar toplumsallık içerir
C
Olaylar bir birine benzer
D
Olayların birden çok sebebi olabilir
Soru 14
İnsanlar olayları yorumlarken düşüncelerini, bazen bir olguya bazen de bir görüşe göre ifade ederler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?

A
Türkiye'de yasalar TBMM tarafından çıkarılır.
B
Kırsal kesimde atık kağıtların toplanmasına gerek yoktur.
C
Doğu Anadolu Bölgesi, yüz ölçümü en büyük olan bölgedir.
D
Erzurum, Ankara'nın doğusunda yer alır.
Soru 15
Bir olayın görünen ve görünmeyen pek çok sebebi ve sonucu vardır: I.Olayların sadece sonuçlarına bakılması II.Olayların çok boyutlu olarak incelenmesi III. Olayların nedenlerine daha çok önem verilmesi Bu verilenlere göre hangisi ya da hangilerine dikkat edilmesi gerekir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız l
D
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön