Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini bizlerle paylaşır.

(1 ve 2. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayın.)

Melis, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?    
A
Öğretmenin çok kızdığı bir öğrencidir.
B
Okulda ve sınıfta en sevilen öğrencidir.
C
Okulda ve sınıfta pek sevilmeyen bir öğrencidir.
D
Öğrencilerin sevmediği bir öğrencidir.
Soru 2
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?    
A
Melis gerçekten zeki ve pratiktir.
B
Melis sınıf içinde uyumlu bir insandır.
C
Sınıfta Melis’in dışındaki herkes kötü not alır.
D
Arkadaşları Melis'i sevmektedir.
Soru 3
"İhtiyar bekçi yolda köşkün tarihini kısaca anlattı." cümlesindeki "ihtiyar" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
zayıf
B
genç
C
delikanlı
D
yaşlı
Soru 4
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?
A
yat
B
liman
C
kayık
D
gemi
Soru 5
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur?
A
çay
B
ekmek
C
gemi
D
yol
Soru 6
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?    
A
inek
B
kedi
C
at
D
martı
Soru 7
“babacan, bacaksız, babalık, babayiğit” sözcüklerini alfabetik sıraya koyarsak en başta hangi sözcük yer alır?    
A
babacan
B
bacaksız
C
babalık
D
babayiğit
Soru 8
“cimri, ciltçi, ciklet, ciltli” sözcüklerini sözlük sırasına göre sıralarsak hangisi en sonda yer alır?    
A
ciklet
B
ciltçi
C
cimri
D
ciltli
Soru 9
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?    
A
çerçeve
B
çerez
C
çeşitli
D
Çerkez
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?    
A
Hamur katı olmuş, biraz yumuşak olmalı.
B
Ağlamaya başlayınca üzüldüm, güldürmeye çalıştım.
C
Eve gelip ailesinin hâlini hatırını sorar.
D
Üzüntümüz zamanla sevince döndü.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?    
A
Dost başa düşman ayağa bakar.
B
Eve gelmektense keşke okula gitseydim.
C
Hayat acı-tatlı anılarla doludur.
D
Merdivenden çıkarken aniden yığılıvermiş.
Soru 12
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır?  
A
akıllı – akılsız
B
mazi – gelecek
C
acı – tatsız
D
verimli – verimsiz
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır?    
A
Bahçedeki kazları kovalıyordu.
B
Saz çalmayı öğrenmek istiyorum.
C
Bu kapının dili bozulmuştu.
D
Birden, kovanda ne kadar arı varsa ortaya çıktı.
Soru 14
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?    
A
imtihan – sınav
B
imkân - olanak
C
zayıf – şişman
D
hâl – durum
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?    
A
Gülünce yanaklarında güller açıyordu.
B
Çay kenarında oynayan çocuklar gördük.
C
Havalar ısınsa da yüzmeye gitsek...
D
Bakkaldan ekmek alıp gelir misin?
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?      
A
Sahilde irili ufaklı bir sürü taş vardı.
B
Er ya da geç bu yaptığından pişman olacak.
C
Bu işin iyi mi, kötü mü olduğu sonra anlaşılacak.
D
Dur durak bilmeden bunun için çalıştı.
Soru 17
"Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt." atasözündeki altı çizili sözcükler için ne söylenebilir?    
A
Eş anlamlıdır.
B
Zıt anlamlıdır.
C
Anlamları birbirine yakındır.
D
Eş seslidir.
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?    
A
Ağacın dallan yere eğiliyordu.
B
Kadın, elindeki çeki vezneye uzattı.
C
Odamdaki masanın ayağı kırıldı.
D
Hırsız, polisi görünce ellerini kaldırdı.
Soru 19
Hey benim Boydan boya cömert denizlerle çevrili Güzel memleketim, Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım. İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi. Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim. Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır?    
A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 20
"Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı." cümlesindeki "özveri" sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
sabırsız davranmak
B
elinden geleni yapmak
C
son hazırlıkları yapmak
D
yaptığı işten sıkılmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön