5.Sınıf Hak ve Özgürlükler Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. 1. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
 1. Gemiyi kullanan kaptandır.
 2. Çalışan kazanır.
 3. Yalnız kalanı kurt yer.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki ata sözleri yakın anlamda kullanılmıştır?

 

A
1-4
B
1-3
C
2-3
D
1-2
Soru 2
 • uzanmış toprağa
 • yarı bedeni gömülü
 • diğer yarısı paramparça
 • bir kolu havada
 • bayrağı tutuyor
 • bayrak ılgıt ılgıt
 • dalgalanmakta..
  (2,3 ve 4. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)   Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A
Vatan
B
Bayrak
C
Çocuk
D
Şehitler
Soru 3
Şair için aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?  

 

A
karamsar
B
gururlu
C
sinirli
D
öfkeli
Soru 4
Şiirde geçen “ılgıt ılgıt” yerine hangisi getirilirse anlam bozulmaz?

 

A
serin serin
B
yavaş yavaş
C
hızlı hızlı
D
deli deli
Soru 5
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi (sesi) vardır ?

 

A
hayaleti
B
kalkanı
C
pikeyi
D
kamburu
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ?

 

A
hissedar
B
duygulu
C
evrensel
D
anlamdaş
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önde yer alır ?

 

A
nezir
B
nebat
C
nazlı
D
nebze
Soru 8
Hangi cümlede sert sessizlerin yumuşaması ile ilgili sözcük vardır ?

 

A
Yorgun bir hali vardı.
B
Duvardaki çatlağı gördün mü?
C
Okul çıkışı ödevimi yapmalıyım.
D
Parka giderken beni de alın.
Soru 9
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi (eşsesli) vardır ?

 

A
sık
B
Sez
C
pek
D
Söz
Soru 10
Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır ?

 

A
Boyun eğmek
B
Pes etmek
C
Dize gelmek
D
Göğüs germek
Soru 11
"Maske" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır ?

 

A
Polis iş adamının maskesini düşürdü.
B
Soyguncu maskesini düşürmüş.
C
Mikrop kapmasın diye yüzüne maske takmış.
D
Maskeli baloya gitmek istiyorum.
Soru 12
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından farklıdır ?  

 

A
Geniş - Dar
B
Uzak - Yakın
C
Aşağı-Yukarı
D
Uzun - İnce
Soru 13
"Nasıl" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine imkânsızlık anlamı katmıştır ?

 

A
Nasıl olsa evine geri dönecek.
B
Nasıl da heyecanla bizi izliyordu.
C
Hasta nasıl oldu?
D
Ben onsuz nasıl yaşarım ?
Soru 14
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi, anlam ilişkisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?

 

A
yalan - gerçek
B
hisse- pay
C
doğa- tabiat
D
belirti-işaret
Soru 15
Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde "tebeşir-tahta" arasındakine benzer bir ilişki vardır ?  

 

A
çivi-duvar
B
örtü - masa
C
kalem – kağıt
D
sözcük- tümce
Soru 16
"Isırmak" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?

 

A
Sabaha kadar sinekler çocuğu ısırmış.
B
Köpek elimi ısırdı.
C
Seni bir yerlerden gözüm ısırıyor.
D
Elmayı ısırarak yemek dişler için iyiymiş.
Soru 17
Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "üzüntü" söz konusu değildir ?  

 

A
içi kazınmak
B
içi parçalanmak
C
içi erimek
D
Acı çekmek
Soru 18
Aşağıdaki sözcüklerle anlam bakımından üçlü grup yapıldığında hangisi dışta kalır?

 

A
sevinç
B
coşku
C
Üzüntü
D
mutluluk
Soru 19
"Bu gidişle mezuniyet günüme elbisem yetişmeyecek, çünkü terzimin ……………." Cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur ?

 

A
eli açık
B
eli ağır
C
eli pek
D
eli dar
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma söz konusudur?

 

A
Gemiye birçok tüccar geldi.
B
Nehrin kenarına oturdu.
C
Bir kere de söz dinle.
D
Sofra kurup yemek yediler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön