TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A
Ağlamaya başlayınca üzüldüm, güldürmeye çalıştım.
B
Üzüntümüz zamanla sevince döndü.
C
Hamur katı olmuş, biraz yumuşak olmalı.
D
Eve gelip ailesinin hâlini hatırını sorar.
Soru 2

Hey benim

Boydan boya cömert denizlerle çevrili

Güzel memleketim,

Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım.

İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi.

Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim.

Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır?

A
4
B
5
C
3
D
2
Soru 3
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?

A
inek
B
martı
C
at
D
kedi
Soru 4
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır?

A
verimli – verimsiz
B
akıllı – akılsız
C
acı – tatsız
D
mazi – gelecek
Soru 5
“cimri, ciltçi, ciklet, ciltli” sözcüklerini sözlük sırasına göre sıralarsak hangisi en sonda yer alır?

A
cimri
B
ciltli
C
ciklet
D
ciltçi
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?

A
Odamdaki masanın ayağı kırıldı.
B
Kadın, elindeki çeki vezneye uzattı.
C
Hırsız, polisi görünce ellerini kaldırdı.
D
Ağacın dallan yere eğiliyordu.
Soru 7

Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini bizlerle paylaşır.

  Melis, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A
Öğretmenin çok kızdığı bir öğrencidir.
B
Okulda ve sınıfta pek sevilmeyen bir öğrencidir.
C
Öğrencilerin sevmediği bir öğrencidir.
D
Okulda ve sınıfta en sevilen öğrencidir.
Soru 8
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?

A
imkân - olanak
B
imtihan – sınav
C
zayıf – şişman
D
hâl - durum
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

A
Merdivenden çıkarken aniden yığılıvermiş.
B
Dost başa düşman ayağa bakar.
C
Hayat acı-tatlı anılarla doludur.
D
Eve gelmektense keşke okula gitseydim.
Soru 10
"İhtiyar bekçi yolda köşkün tarihini kısaca anlattı." cümlesindeki "ihtiyar" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
yaşlı
B
delikanlı
C
zayıf
D
genç
Soru 11
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur?

A
çay
B
yol
C
ekmek
D
gemi
Soru 12
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?

A
çeşitli
B
çerçeve
C
Çerkez
D
çerez
Soru 13

Melis, sınıfımızın ve okulumuzun en sevilen öğrencisidir. Her zaman sınıf birincisidir. Bu yıl da sınıfımızın birincisi Melis olacak. Sınıfta hiçbirimiz onunla yarışamıyoruz. O, her zaman çevresinde üstün yetenekleriyle tanınmıştır. Matematikte, Türkçede, sosyal bilgilerde, fen bilgisinde ve diğer tüm derslerde hep birincidir. Her şeyi şaşılacak kolaylıkta anlar ve aklında tutar. Bunu, dersi iyi dinlemesine, düzenli çalışmasına, araştırma yapmasına, sağlığına dikkat etmesine borçlu olduğunu söyler. Melis, aynı zamanda herkesle iyi geçinir ve bildiklerini bizlerle paylaşır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Melis gerçekten zeki ve pratiktir.
B
Melis sınıf içinde uyumlu bir insandır.
C
Arkadaşları Melis'i sevmektedir.
D
Sınıfta Melis’in dışındaki herkes kötü not alır.
Soru 14
“babacan, bacaksız, babalık, babayiğit” sözcüklerini alfabetik sıraya koyarsak en başta hangi sözcük yer alır?

A
babayiğit
B
bacaksız
C
babacan
D
babalık
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A
Sahilde irili ufaklı bir sürü taş vardı.
B
Dur durak bilmeden bunun için çalıştı.
C
Er ya da geç bu yaptığından pişman olacak.
D
Bu işin iyi mi, kötü mü olduğu sonra anlaşılacak.
Soru 16
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?

A
yat
B
liman
C
gemi
D
kayık
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A
Bakkaldan ekmek alıp gelir misin?
B
Gülünce yanaklarında güller açıyordu.
C
Çay kenarında oynayan çocuklar gördük.
D
Havalar ısınsa da yüzmeye gitsek...
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır?

A
Saz çalmayı öğrenmek istiyorum.
B
Bu kapının dili bozulmuştu.
C
Birden, kovanda ne kadar arı varsa ortaya çıktı.
D
Bahçedeki kazları kovalıyordu.
Soru 19
"Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt." atasözündeki altı çizili sözcükler için ne söylenebilir?

A
Anlamları birbirine yakındır.
B
Eş seslidir.
C
Zıt anlamlıdır.
D
Eş anlamlıdır.
Soru 20
"Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı." cümlesindeki "özveri" sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
elinden geleni yapmak
B
yaptığı işten sıkılmak
C
sabırsız davranmak
D
son hazırlıkları yapmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön