Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mutluluk, aslında herkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. Filozof Sokrates: “Bir kitap, bir çiçek, bir kuş… ne büyük saadetğ” derken bunu anlatmıyor mu?

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

A
Örnekleme
B
Karşılaştırma
C
Tanık gösterme
D
Benzetme
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır?

A
Küçücük çocuk nasıl da çalışıyordu.
B
Bu günlerde onun da burnu büyümüş.
C
Elbisenin rengi iyice açıldı.
D
Ağaçta bir kedi vardı.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A
Olağanüstü olaylara yer verilir.
B
Yazarı bellidir.
C
Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
D
Gerçeğe uygun olaylara da rastlanır.
Soru 4
“Sabah olunca Nasrettin hoca erkenden bahçeye çıkmış.” cümlesinde kalınlık incelik uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 5
Cümlelerde koyu yazılan kelimelerden hangisinin kökü “Yaralarındaki sargılar bugün açılacaktı.” cümlesinde koyu yazılan kelimenin kökünden farklı türdedir?

A
Eskiden bu sokak -demirci- dükkânlarıyla doluydu.
B
-Açık- bıraktığı defterini birden kapatıverdi.
C
Okuduğu romanlar onu -duygulandırdı.-
D
Evlerinin önündeki çamlıkta -yangın- çıktı.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A
Buraya çöp dökülmez.
B
Bu konuda bir şey bilmiyorum.
C
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
D
Söze böyle başlayan birini duymadım.
Soru 7
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

A
Kalemin
B
Masanın
C
Yedişer
D
Kapıyı
Soru 8
Bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerin giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde yazılmasına ne ad verilir?

A
Kompozisyon
B
Paragraf
C
Hikâye
D
Anı
Soru 9
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ince ünlülerden oluşmuştur?

A
Düzenli
B
Beyazlık
C
Biliyor
D
Kalınca
Soru 10
Hangi seçenekte yer alan kelimeler hem yapım hem çekim eki almıştır?

A
Geldim – Toprak - Balıkçıl
B
Annesi – Evde – Defterin
C
İşçiler – Yazarı - Gözlükçünün
D
Sergi – Kışlık - Kazı
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur?

A
Akşamki filmi severek izlemiş.
B
Sütçü her gün aynı saatte sokağımızdan geçerdi.
C
Seninle aynı semtte oturuyormuş.
D
Kitaplıktaki bütün kitapları numaralamıştı.
Soru 12
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir?

A
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
B
Araba tozlu yollara bir şeyler anlatıyordu.
C
Yeter ki gün eksilmesin penceremden.
D
Bir yer düşünüyorum yemyeşil.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
“Dünyada hiç bir dost, insana kitaptan daha yakın değildir.” cümlesinde “hiç bir” doğru yazılmıştır.
B
“Bu konudaki fikrim hâlâ değişmedi.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır.
C
“Olaylar aniden gelişti.” Cümlesinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır.
D
“Toplantıda yanlız senin görüşün beğenildi.” cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır.
Soru 14

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ana fikri olabilir?

A
Farklı duyguları hissetmek istiyorsan kitap oku.
B
İyi bir sırdaş olmak için kitap okumalısın.
C
Kitap, okuyucusunu kendi içine almaya hazırdır.
D
Kitap en iyi dosttur.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır?

A
Sobanın kapağı
B
Beşer kavanoz
C
Ağacın kökü
D
Kalemin rengi
Soru 16

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

  Yukarıdaki paragrafın yazarı için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

 

A
İnsanları kitap okumaya davet etmektedir.
B
Dünyasını zenginleştirmek için okumaktadır.
C
Yeni şeyler keşfetmek için okumaktadır.
D
Yalnızlığını unutmak için kitaplara sığınmıştır.
Soru 17

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap… Ne olduğunu, neden söz ettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır… Hiç durmadan açın, belki içinde elemleri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi ilgilendirecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların sırlarını belki kendinizinkilerden de daha iyi öğreneceksiniz. Onların belki de dostu olacaksınız, onların kederlerine ağlayacak, mutlulukları ile sevineceksiniz.

Nurullah ATAÇ

  Paragrafla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

 

A
Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.
B
Ünlü düşmesine uğramış kelime vardır.
C
Zıt anlamlı kelimelere yer verilmiştir.
D
Düşünceyi geliştirmek için örneklere yer verilmiştir.
Soru 18
“ Nehrin karşı yakasına geçmek için kayığa bindik. ” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A
Kaynaştırma harfi
B
Ünlü daralması
C
Ünsüz yumuşaması
D
Ünlü düşmesi
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A
Hemen koşup Pav Kong’un eteğine yapıştı.
B
Şimdi gel de ayıkla pirincin taşını!
C
Paraların yerinde yeller esiyordu.
D
Üzüntüsünden ağlayarak yürümeye başladı.
Soru 20
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uyumu kuralı aranmaz?

A
Hanımeli
B
Papatya
C
Çekmece
D
Sandalye
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön