5.Sınıf Adlar Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi özel adlardan oluşmaz?

A
tablet, ev, laboratuvar, koltuk, helikopter,
B
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Bilim Çocuk
C
Türkiye, Türk, Türkçe, İslam
D
Ağrı, Mevlana Mah. Kadir Sok. Köse Dağı, Ege Denizi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların oluşlarına göre isim çeşitlerinden birisidir?

A
Çoğul Adlar
B
Tekil Adlar
C
Soyut Adlar
D
Özel Adlar
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi varlıklara verilişlerine göre isim çeşitlerinden birisidir?

A
Soyut Adlar
B
Çoğul Adlar
C
Topluluk adları
D
Tür Adları
Soru 4
“Kişi ad ve soyadları ile unvan ve lakaplar, Ülke, millet, dil, din adları, Şehir, mahalle, cadde, sokak, dağ, deniz adları, Hayvanlara verilen adlar, Kurum ve kuruluş adları, Kitap, gazete, dergi adları,” yukarıda sıralanan adlar hangisidir?

A
Özel ad
B
Tür adı
C
Somut ad
D
Soyut ad
Soru 5
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Aynı türden birden çok varlığı bildiren adlara çoğul adlar.
B
Çoğul ekler (-ler, -lar) dışında özel adlara gelen çekim ekleri, kesme işareti ile ayrılarak yazılır.
C
Aynı türden bir tek varlığı bildiren adlara tekil adlar.
D
Yapım eki “-li, -lik, -siz, -ci” ekleri özel adlardan kesme işareti ile ayrılır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların oluşlarına göre isim çeşitlerinden birisidir?

A
Çoğul Adlar
B
Somut Adlar
C
Topluluk adları
D
Özel Adlar
Soru 7
Beş duyu organımızla algılayamadığımız fakat varlığına inandığımız kavramlara verilen adlara ne denir?

A
Somut ad
B
Soyut ad
C
Özel ad
D
Tür adı
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi varlıklara verilişlerine göre isim çeşitlerinden birisidir?

A
Soyut Adlar
B
Somut Adlar
C
Tekil Adlar
D
Özel Adlar
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların sayılarına Göre isim çeşitlerinden birisi değildir?

A
Çoğul Adlar
B
Tekil Adlar
C
Topluluk adları
D
Tür Adları
Soru 10
Dünyada eşi benzeri olmayan, tek olan varlıklara verilen adlara ne denir?

A
Özel ad
B
Tür adı
C
Somut ad
D
Çoğul ad
Soru 11
Beş duyu organımızla ( burun, kulak, dil, göz, deri) varlığını algılayabildiğimiz varlıklara verilen adlara ne denir?

A
Tür adı
B
Soyut ad
C
Somut ad
D
Özel ad
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi özel adlardan değildir?

A
Tekil, çoğul ve topluluk adları
B
Ülke, millet, dil, din adları
C
Şehir, mahalle, cadde, sokak, dağ, deniz adları
D
Kurum ve kuruluş adları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön