Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Sakın bu adama sırrını söyleme, çünkü ..."sözleri aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanabilir?

A
seni çok kırar.
B
başında kavak yelleri esiyor.
C
çok rahat edersin.
D
ağzında laf tutmaz.
Soru 2
(I) Yaşar Kemal: "Her sanat eseri, bütünüyle bir düşünceyi savunur." der. (II) Böylece tezli romanı, yani bir düşüncenin aracı olan romanı savunur. (III) Kemal Tahir'in aksine, Orhan Kemal'e yaklaşarak önce roman değil önce tez demek istiyor. (IV) Sanatın birleştirici, onarıcı değerini unutuyor. Böyle olunca da edebi alanda biraz yitik kalıyor. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A
IV
B
I
C
III
D
II
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde "karşılaştırma" söz konusudur?

A
Köprüye kadar koşarak gidip döndü.
B
O kadar ısrar etti ki dayanamadım.
C
Erhan kadar yakışıklı olduğu söylenemez.
D
Köylüler tarlada akşama kadar çalıştı.
Soru 4
"Gerçek sanatçı, zamanın her ânında güzelin, faydalının, doğrunun, sevginin sabırlı araştırıcısı ve yorumcusu olmalıdır." Yukarıdaki cümleye göre gerçek sanatçıdan aşağıdakilerden hangisi beklenemez?

A
Her zaman doğrunun yanında olması,
B
Sabırlı bir araştırıcı olması.
C
Güzel olan şeylere ilgi duyması,
D
istediği şeyleri hemen elde etmek istemesi,
Soru 5
Dünyayı seyredecek yerde, dürbünün kendisine bakan biri, dünyayı değil dürbünü görür." Cümlesiyle çelişen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görmek için sadece bakmak yeterlidir.
B
Ne yapacağımızı bilmezsek amaca ulaşılmaz.
C
Bakmak ve görmek farklı şeylerdir.
D
Bir işe başlamadan önce hedef belirlemelidir.
Soru 6
(I) Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas'ın Sivrialan köyünde doğmuştur. Cumhuriyet dönemi saz şairlerindendir. (II) Yedi yaşındayken gözlerini kaybetmiş, kendine verilen kırık bir sazla çalıp söylemeye başlamıştır. (III) Yurdun değişik yerlerini dolaşan şair, insan, yurt ve toprak sevgisini dile getirmiştir. (IV) Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde şairin üslûbu ile ilglii bir bilgiye yer verilmiştir?

A
III
B
II
C
IV
D
I
Soru 7
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?

A
Dert gider ama yeri boş kalmaz.
B
Derdini söylemeyen derman bulamaz.
C
Rahat ararsan mezarda.
D
Dertsiz baş olmaz.
Soru 8
O her zaman: "ilk tercihimi kazanmak şöyle dursun. herhangi bir yeri kazanayım yeter." derdi, cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
kazanamasam da
B
kazanmak yerine
C
kazanmayı geç
D
kazanmaktansa
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?

A
Başarının temelinde sistemli bir çalışma vardır.
B
Şiir, duyguların coşkulu bir şekilde ifadesidir.
C
Yapım eki, kelimenin anlamını değiştirir.
D
Nesneyi, geçişli fiillerin yüklemi alır.
Soru 10
"Sadece haykırmak değil susmak da bir taşkınlıktır." Bu cümlenin anlamca en yakını aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan susarak hiçbir yere varamaz.
B
Susmak da haykırmak da meydan okumaktır.
C
İnsan susarsa sonunda taşkınlık gösterebilir.
D
Duygularını dışa vurma da sakinlik gerekir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön