Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi deyimdir?

A
Vakit nakittir.
B
El elden üstündür.
C
Ayıkla pirincin taşını.
D
Balık baştan kokar.
Soru 2
" Kara" sözcüğünden sonra aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse bir deyim oluşur?

A
Cahil
B
Kol
C
Baş
D
Tahta
Soru 3
"Eli uzun olmak" deyimi aşağıdakilerden hangisianlatılmak istenmektedir?

A
Dilencilik
B
Terbiyesizlik
C
Hırsızlık
D
Yaramazlık
Soru 4
Söyleyeni belli olan güzel söz gruplarına ne denir?

 

A
Vecize-(özdeyiş)
B
Tümce
C
Deyim
D
Ata sözü
Soru 5
Sen güle güle git.............;ben ona çok iyi bakarım. Cümlesini en uygun tamamlayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A
bir dediğini iki etme
B
ne hali varsa görsün
C
gözün arkada kalmasın
D
başını boş bırakma
Soru 6
"Yaş tahtaya basmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?

A
Zarara katlanmak.
B
Yaş ağaç kesmek.
C
Tehlikeli işe girişmek.
D
Tehlikeden uzak durmak.
Soru 7
Aşağıdaki kelimelerden hangisi "göz" sözcüğü ile birlikte kullanılamaz ve bir deyim oluşturamaz?

A
Açtırmamak
B
Doldurmak
C
Kamaştırmak
D
Kaldırmak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi "Sakla samanı gelir zamanı." atasözü ile aynı anlama gelen atasözüdür?

A
Ak akçe kara gün içindir.
B
Ekmekden biçilmez.
C
İşleyen demir pas tutmaz.
D
Bin ölçüp bir biçmeli.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

A
Dağdan gelip bağdakini kovmak.
B
Güneş balçıkla sıvanmaz.
C
Daldan dala konmak.
D
Çenesi düşük.
Soru 10
" Can atmak" deyimi hangi anlama gelmektedir?

A
Çok yorulmak
B
Önemli olmak
C
Sevmek
D
Çok istekli olmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön