Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir şiir kitabını okurken, beni en çok ilgilendiren, şairin ruhu ve kişiliğidir. Hayaller, tasvirler, hikâyeler arasında ben bunu ararım. Şairler bazen uzun uzun çözümlemelerle kendilerinden sözederler; ama çoğu zaman, gerçek kimlikleri bu çözümlemelerde değildir. Orada oldukları gibi değil, olmak istedikleri gibi görünmeye çalışırlar. Kendilerini en doğru anlatan belgeler, zaman zaman kalemlerinden farkında olmadan kaçıveren kelimelerdir. Burada örtü yoktur; onların ruhlarıyla çıplak olarak karşılaşırsınız. Ama çoğunlukla da Parçada düşüncenin akışına göre son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Sanatçının ruhu güzel şeyler fısıldar insana.
B
Bu ruh yerine bir hiç bulursunuz.
C
Kendini arayan bir ruhla karşılaşırsınız.
D
Sanatçının kendisini görmek mümkündür.
Soru 2
Şiirin kanatlarıyla, herkes tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler, bütün hudutları aşarak her bucakta uçabilir; her milletle konuşabilir ve her gönüle bir zeytin dalı uzatabilirler. Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen asıl düşünce nedir?

A
Sözler şiir kalıbıyla her gönüle girebilir.
B
Şiir sadece sözcüklerle oluşturulur.
C
Her millet şiiri aynı şekilde anlar.
D
Tüm sınırlar şiirin büyülü dünyasıyla çizilir.
Soru 3
Ama yine de derim ki Göğsünün altında yok sandığın O küçük, o sıcacık şey çarptıkça Sevgiyi besleyen ırmaklar derinden de olsa akar Ve yeniden doğar özlenen "Güzel Dünya", Ben onu bekliyorum şimdi O güzel sonu, Umut güzel şeydir insanoğlu... Şairin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irmakların sevgileri beslediği
B
Özlemlerin temelinde sevginin bulunduğu
C
Yüreğimizin sevgi için çarpması gerektiği
D
Güzel bir dünyaya mutlaka kavuşulacağı
Soru 4
Küçük üslûp farklılıkları olmakla birlikte semti neresi olursa olsun, pazar esnafının ortak bir dili, aşağı yukarı birbirine benzeyen davranış biçimleri vardır. Şunu peşin peşin söyleyebiliriz: Pazar esnafı öyle sıradan, asık yüzlü, sessiz "satıcı" takımı değildir. İster zerzevatçı olsun, ister tuhafiyeci, çanak çömlekçi, oyuncakçı; pazarcıların tamamı neşeli, çığırtkan ve nükteci adamlardır. Ağızları laf yapar, kendi çaplarında iyi kötü bir şairdirler. Ortak bir dil geliştirmişlerdir aralarında. Paragrafa göre "pazarcılar" için hangisi söylenemez?

A
Ortak bir dil kullandıkları
B
İyi birer şair oldukları
C
Aynı davarnışı sergiledikleri
D
Son derece insancıl oldukları
Soru 5
işten güçten, mesaiden vakit bulup pazara çıktığınız olur mu bilmem. Oluyor da pazar esnafının hal ve hareketine, bağırış çağırışına dikkat etmiyor, alel acele dolaşıp ihtiyacınızı gördüğünüz gibi çıkıyorsanız, pazar alışverişi sizin için adamakıllı bir yük olur. Yok öyle yapmıyor; aheste dolaşıp satıcıları gözlüyor, pazarlıklara kulak kesiliyor, esnafın kendi aralarında atışmalarına, şakalarına, mallarını satmak için yaptıkları binbir renkli muzipliğe; söyledikleri şarkılara kafiyeli sözlere dikkat ediyorsanız, pazar gezmesinin alışverişten öte bir keyif verdiğini de keşfetmiş olmalısınız. Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarda esnafın hâl ve hareketlerini izlemek, insana alışverişten öte bir zevk verir.
B
Pazara alışverişten öte, pazar esnafının muzipliklerini seyretmek için gidilmelidir.
C
Pazar alışverişini yaparken pazar esnafının hâl ve hareketlerine dikkat edilirse bu alışveriş keyifli hâle dönüşür.
D
Pazar alışverişleri insanları çok yorduğundan kısa süreli olmalıdır.
Soru 6
Köyde ona "Kör Mustafa"derlerdi.Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? Bu sakat göz öteki gözden daha parlaktır; daha siyah, daha canlı, zekidir. Kör Mustafa, bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazar... Parçaya göre yazar anlatılan kişi için nasıl bir duygu içindedir?

A
Kötümserlik
B
Çalışkanlık
C
İyimserlik
D
Hayranlık
Soru 7
Zaman, gerçekleştirmeyi arzuladığınız her şey için en vazgeçilmez sermaye. Üretilemez, biriktirilemez, durdurulamaz ve her gün tüketilen sınırlı bir sermaye. Paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisisöylenemez?

A
Zaman, biriktirilemeyen bir sermayedir.
B
Her gün tüketilen bir şeydir zaman.
C
Zaman, yarınları hazırlayan bir araçtır.
D
Zaman, hiç bir şekilde durdurulamaz.
Soru 8
Şiirin kanatlarıyla, herkes tarafından duyulma ufkuna yükselen sözler, bütün hudutları aşarak her bucakta uçabilir; her milletle konuşabilir ve her gönüle bir zeytin dalı uzatabilirler. Parçada "bütün hudutlan aşmak" söz grubu ile asıl anlatılmak istenen nedir?

A
Tüm gönüllere girmek
B
Her dilde anlaşılmak
C
Çok kolay anlaşılmak
D
Engel tanımamak
Soru 9
Küçük insanlar, insanları eleştirir, dedikodu yaparlar. Orta insanlar, günlük olayları konuşurlar. Büyük insanlar idealleri konuşurlar. Yukarıdaki parçadan aşağıdaki cümlelerin hangisi çıkarılamaz?

A
Konuşmak, insanı iyi bir yere getirmez.
B
İdealler konuşularak büyük insan olunur.
C
İnsanları, eleştirenler küçük insandır.
D
Konuştuklarımız kişiliğimizi ortaya koyar.
Soru 10
Dağlarca'nın şiirleri şekil, içerik ve tür bakımından devamlı değişim göstermiş, şiirin özünde de değişmeler olmuştur. Başka şairlerin etkisinde kalmadığı gibi kendini tekrarlamaktan da kaçınmıştır. Bazen vezinli kafiyeli yazmış, bazen şekli hiçe saymış bazen soyut bir ufka yelken açmıştır. Şiirlerinin çoğunda felsefî bir bakışa yaslandığı görülür. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Dağlarca'nın özelliklerinden biri değildir?

A
Şiirlerinde şekil ve içerik yönünden değişiklik yapmıştır.
B
Şiirlerini ölçülü, kafiyeli yazdığı gibi ölçüsüz ve kafiyesiz de yazmıştır.
C
Şiirlerinde somut gerçekleri işlemiş faydalı olmaya çalışmıştır.
D
Başka şairlerden etkilenmemiş, özgün kalmayı başarmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön