5. Sınıf Ses Olayları Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özel isimlerde yumuşama yazıya aktarılmaz. Bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olmazken bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olurken bazılarında olmaz.

Aşağıda verilen sözcük gruplarının hangisinde yumuşama görülmez?    

A
çok-gök-cenk
B
borç-denk-kap
C
kurt-yurt-renk
D
kek-set-tek
Soru 2

Sonu “f, s, t, k, ç, ş, h, p” ile biten Türkçe sözcükler, “c, d, g” ile başlayan bir ek aldıklarında bu ekler “ç, t, k” ye dönüşür. Bu olaya ünsüz sertleşmesi denir.

Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi olmamıştır?    

A
ilaçta
B
baskın
C
hedeften
D
başdan
Soru 3

Sonu “p, ç, t, k” ile biten Türkçe bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüklerin sonundaki “p, ç, t, k” sesleri “b, c, d, ğ” ye dönüşmesine ünsüz yumuşaması denir.

Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ek aldığında ünsüz yumuşaması görülmez?    

A
kağıt
B
sepet
C
ağaç
D
kapak
Soru 4

İki heceli bazı sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer. Bu olaya ünlü düşmesi denir.

Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?    

A
karnı
B
boynu
C
sırtı
D
omzu
Soru 5

Kaynaştırma harfi olan “y” sesi, “de-” ve “ye-” fiillerinde daralma yapar.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfinden kaynaklanan bir ünlü daralması olmamıştır?  

A
diyecek
B
yiyelim
C
yiyecek
D
giyecek
Soru 6

Bir sözcükten yeni bir sözcük türetilirken ya da iki sözcük birleştirilirken de ünlü düşmesi olabilir.

Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?    

A
yukarıda
B
cumartesi
C
kaynana
D
sıyrılmak
Soru 7

Arapçadan dilimize giren bazı sözcükler, ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz artar. Bu olaya ünsüz türemesi denir.

Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi olmamıştır?    

A
affınıza
B
hissini
C
hatamızı
D
haddini
Soru 8
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi olmamıştır?    
A
silahta
B
çoraptan
C
yastıkta
D
bilgin
Soru 9
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması olmaz?    
A
yapıt
B
beşik
C
sevinç
D
eşik
Soru 10
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?    
A
aklı
B
burnu
C
beyni
D
kalbi
Soru 11
Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi olmamıştır?
A
haketmek
B
halletmek
C
reddetmek
D
hissetmek
Soru 12

Türkçede son sesi “a, e” olan fiillere, “-yor” eki getirildiğinde sözcük sonundaki “a, e” geniş ünlüleri daralarak “ı, i, u, ü” seslerine dönüşür. Bu olaya ünlü daralması denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması olan bir sözcük yoktur?    

A
Ezgi saçını tarıyor.
B
Berk, akşam kek yiyecek.
C
Baran şarkı söylüyor.
D
Ceren yaramazlık yapmaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön