5.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  1. 1. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

2. Gemiyi kullanan kaptandır.
3. Çalışan kazanır.
4. Yalnız kalanı kurt yer.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki ata sözleri yakın anlamda kullanılmıştır?

 

A
1-2    
B
2-3
C
1-3  
D
1-4
Soru 2

uzanmış toprağa
yarı bedeni gömülü
diğer yarısı paramparça
bir kolu havada
bayrağı tutuyor
bayrak ılgıt ılgıt
dalgalanmakta..
(2,3 ve 4. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)
Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A
Çocuk   
B
Bayrak    
C
Şehitler 
D
Vatan
Soru 3

Şair için aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?

 

A
gururlu
B
karamsar
C
sinirli    
D
öfkeli    
Soru 4
Şiirde geçen “ılgıt ılgıt” yerine hangisi getirilirse anlam bozulmaz?

 

A
hızlı hızlı  
B
deli deli   
C
serin serin
D
yavaş yavaş   
Soru 5
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi (sesi) vardır ?

 

A
kamburu   
B
pikeyi
C
hayaleti     
D
kalkanı 
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz ?

 

A
evrensel
B
hissedar     
C
anlamdaş
D
duygulu  
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önde yer alır ?

 

A
nebze 
B
nebat  
C
nezir 
D
nazlı
Soru 8
Hangi cümlede sert sessizlerin yumuşaması ile ilgili sözcük vardır ?

 

A
Duvardaki çatlağı gördün mü? 
B
Parka giderken beni de alın.  
C
Yorgun bir hali vardı.   
D
Okul çıkışı ödevimi yapmalıyım.
Soru 9
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi (eşsesli) vardır ?

 

A
sık
B
pek  
C
Söz
D
Sez  
Soru 10
Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır ?

 

A
Pes etmek
B
Boyun eğmek  
C
Dize gelmek
D
Göğüs germek   
Soru 11
"Maske" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır ?

 

A
Maskeli baloya gitmek istiyorum. 
B
Soyguncu maskesini düşürmüş. 
C
Polis iş adamının maskesini düşürdü.
D
Mikrop kapmasın diye yüzüne maske takmış.
Soru 12
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından farklıdır ?

 

A
Aşağı-Yukarı
B
Uzak - Yakın  
C
Uzun - İnce    
D
Geniş - Dar 
Soru 13
"Nasıl" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine imkânsızlık anlamı katmıştır ?

 

A
Nasıl da heyecanla bizi izliyordu.   
B
Ben onsuz nasıl yaşarım ? 
C
Nasıl olsa evine geri dönecek.
D
Hasta nasıl oldu
Soru 14
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi, anlam ilişkisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?

 

A
belirti-işaret 
B
hisse- pay   
C
doğa- tabiat   
D
yalan - gerçek
Soru 15

Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde "tebeşir-tahta" arasındakine benzer bir ilişki vardır ?

 

A
kalem – kağıt 
B
örtü - masa    
C
çivi-duvar     
D
sözcük- tümce
Soru 16

"Isırmak" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?

 

A
Köpek elimi ısırdı.   
B
Sabaha kadar sinekler çocuğu ısırmış. 
C
Elmayı ısırarak yemek dişler için iyiymiş.
D
Seni bir yerlerden gözüm ısırıyor. 
Soru 17

Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "üzüntü" söz konusu değildir ?

 

A
içi kazınmak
B
içi erimek 
C
içi parçalanmak   
D
Acı çekmek 
Soru 18

Aşağıdaki sözcüklerle anlam bakımından üçlü grup yapıldığında hangisi dışta kalır?

 

A
sevinç 
B
mutluluk  
C
coşku
D
Üzüntü   
Soru 19

"Bu gidişle mezuniyet günüme elbisem yetişmeyecek, çünkü terzimin ……………." Cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur ?

 

A
eli ağır
B
eli pek    
C
eli açık
D
eli dar   
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma söz konusudur?

 

A
Bir kere de söz dinle.
B
Gemiye birçok tüccar geldi.
C
Nehrin kenarına oturdu.
D
Sofra kurup yemek yediler.       
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön