6.Sınıf Canlılar ve Hücre Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda geçmişten günümüze bilim insanlarının hücre ile ilgili çalışmalarından bahseden bir yazı verilmiştir. 1665 yılında Robert Hooke mikroskop ile şişe mantarı- nı gözlemlemiştir. Gördüğü odacık biçimindeki yapılara hücre adını vermiştir. Yıllar içinde daha farklı yapılar ve canlılar, farklı teknikler ve farklı özellikteki mikroskoplarla incelenmiştir. Bu çalışmaların sonunda sırasıyla çekirdek, sitoplazma, mitokondri ve golgi cisimciği keşfedilmiştir.

Yukarıdaki paragrafta verilen bilgilere göre,

1. Hücre ilk incelendiğinde bütün organeller keşfedilmiştir.

2. Zaman içerisinde teknolojinin gelişimi ile hücreye ait farklı yapılar keşfedilmiştir.

3. Teknolojinin gelişmesiyle insanlığın ulaştığı bilimsel bilgi artmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

 

A
Yalnız 3
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 2

Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor.

Öğrenci,

1. Hücre duvarı

2. Mitokondri

3. Ribozom

4. Kloroplast

bulundurma durumlarından hangilerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 4
C
2 ve 3
D
3 ve 4
Soru 3

Bir öğrenci bitki hücresinin şeklini defterine aşağıdaki gibi çiziyor.

Öğrenci hangi organeli yanlış olarak göstermiştir?

 

A
Çekirdek
B
Kloroplast
C
Sentrozom
D
Golgi cisimciği
Soru 4

Öğretmen dersin giriş bölümünde tahtaya aşağıdaki resmi asmıştır.

Buna göre derste işlenecek konu ne olabilir?

 

A
Hücreyi oluşturan yapılar
B
Hücreden organizmaya yapılar
C
Hücre ile ilgili yapıların tarih içindeki keşfi
D
Organizma içinde aynı görevi üstlenen yapılar
Soru 5

Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla gözlem yapmaktadır. Okülerden gördüğü görüntü aşağıdaki gibidir.

Öğrencinin gözlemine göre,

1. Bu öğrenci bir hayvan hücresi incelemektedir.

2. Hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma gözlemlenmiştir.

3. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz.

yorumlarından hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 6

Aşağıda bir hücreye ait bazı yapılar gösterilmiştir.

Bu yapılar incelendiğinde ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A
Sayıları
B
Şekilleri
C
Görevleri
D
Bulundukları hücreler
Soru 7

Bir öğrenci bitki ve hayvan hücresi kıyaslamasını defterine tablodaki gibi yazıyor.

Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablosunda aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmalıdır?

 

A
Hayvan hücresinde kloroplast var olarak yazılmalıdır.
B
Bitki hücresinde sentriyol yok olarak yazılmalıdır.
C
Hayvan hücresinde hücre duvarı var olarak yazılmalıdır.
D
Bitki hücresi ve hayvan hücresi şekilleri ile ilgili verilen bilgiler yer değiştirmelidir.
Soru 8

Yukarıda verilen kavramların basitten karmaşığa doğru sıralanması nasıl olmalıdır?

 

A
1 – 2 – 3 – 4 – 5
B
1 – 4 – 5 – 3 – 2
C
2 – 3 – 5 – 4 – 1
D
4 – 1 – 2 – 5 – 3
Soru 9

6. sınıf öğrencileri hücre ile ilgili öğrendikleri bilgileri kullanarak aşağıdaki gibi bir çalışma yapmışlardır.

Öğrenciler hücreyi okula benzetmiş ve şöyle devam etmişler:

Ali : Çekirdek müdür olmalıdır.

Hülya : Hücre duvarı okulun duvarları olmalıdır.

Nazlı : Geri dönüşüm ve atık kutuları koful olmalıdır.

Hangi öğrencilerin benzetmesi bu çalışma için uygun olmuştur?

 

A
Ali ve Nazlı
B
Ali ve Hülya
C
Hülya ve Nazlı
D
Ali, Hülya ve Nazlı
Soru 10

I. Çoğunluğu sudan oluşan, şeffaf ve akıcı bir sıvıdır.

II. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri bulundurur.

III. Hücreye şekil verir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitoplazmasına aittir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön