6.Sınıf Demokrasinin Serüveni Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsan haklarının en fazla gözetildiği yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet yönetimi
B
Oligarşik yönetim
C
Monarşik yönetim
D
Krallık yönetimi
Soru 2

Genellikle askeri, siyasi veya maddi yönden ülkenin ileri gelen kişilerinden oluşan guruplar yönetimi elinde tutar ve az sayıda insan yönetimde söz sahibidir.

Verilen bilgi aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisine aittir?

 

A
Monarşi
B
Oligarşi
C
Teokrasi
D
Padişahlık
Soru 3

I. Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile egemenlik millete ait oldu.

II. Osmanlı Devletinin ilk anayasası ile eşitlik ve kişi dokunulmazlığı gibi özgürlükler getirildi.

III. Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde Cumhuriyet ilan edildi.

IV. Tanzimat Fermanı ile

I. Abdülmecit kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etti.

Yukarıda verilen Türklerde demokrasi hareketleri içinde en son aşama hangisidir?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 4

I. Temel hak ve özgürlükler dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez hak ve özgürlüklerdir.

II. Kişi kendi temel haklarını korurken başkalarının hakkına zarar verebilir.

III. Konut dokunulmazlığı hakkı temel haklardandır.

IV. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü temel haklardan değildir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

 

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II ve IV
Soru 5

Her insanın sahip olduğu en temel haktır. Olağanüstü hal ve savaş hallerinde bile yok sayılamaz.

Yukarıda verilen bilgi hangi anayasal hak ile ilgilidir?

 

A
Haberleşme hakkı
B
Yaşama hakkı
C
Sağlıklı ortamda yaşama hakkı
D
Eğitim hakkı
Soru 6

• İnanma ve inanmama serbestliği

• İstediği dini seçme hakkı

• İnancını yaşama hakkı

Verilenler aşağıdaki temel haklardan hangisine aittir?

 

A
Siyasal haklar
B
Din ve vicdan özgürlüğü
C
Eğitim hakkı
D
Yaşama hakkı
Soru 7

Temel hak ve özgürlüklerin devlet tarafından korunup geliştirilebilmesi öncelikle ………………….. bağlıdır.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir anlatım olur?

 

A
Emniyet güçlerine
B
Basın ve yayın organlarına
C
Anayasa ve yasalara
D
Türk Silahlı Kuvvetlerine
Soru 8

Orta Asya Türk devletlerinde kadının saygın bir yeri vardı. Kurultayda hakanın yanında yer alıyor, elçileri kabul ediyorlardı. Devletin aldığı karar okunurken hakan ve hatun emrediyor ki… diye başlardı.

Metne göre Orta Asya Türk devletlerinde kadınla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Aile reisliğinin hatunda olduğu
B
Ekonomik kalkınmada kadının önemli yerinin olduğu
C
Kadının yönetimde sorumluluk aldığı
D
Kadının toplumsal değişime etkisi olduğu
Soru 9

Türkiye’nin ilk kadın milletvekili Esma Nayman, ilk kadın bakanı ise Türkan Akyol’dur.

Verilen bilgiler Türk kadınının sahip olduğu haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 

A
Dilekçe verme hakkı
B
Seçilme hakkı
C
Oy kullanma hakkı
D
Resmi nikah hakkı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’da kadına tanınan haklar arasında gösterilemez?

A
Tek eşle evlilik
B
Mahkeme önünde eşitlik
C
Seçme ve seçilme hakkı
D
Boşanma hakkı
Soru 11

I. Kişiler arasında ayrım olmaksızın hakların kullanılması

II. Farklı inanç ve yaşamlara saygı gösterilmesi

III. Kanunlar önünde ayrım yapılmaması

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudan demokratik yönetim biçimlerinin dayandığı ilkelerden “eşitlik” ilkesi ile ilgilidir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 12

Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde insanlara şu öğütlerde bulunmuştur:

• Arap’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur

• İnsanların canları, malları ve ırzları kutsaldır

• Ne zulmediniz ne de zulüm görünüz

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
İnsan hakları konusunda Hz. Muhammed batıyı örnek almıştır
B
İnsan haklarına ilişkin hükümler ön plana çıkmıştır
C
İnsan hakları Hz. Muhammed’in üzerinde önemle durduğu bir konudur
D
Hz. Muhammed, batıda kabul görmüş evrensel de- ğerleri asırlar öncesinden ilan etmiştir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön