6.Sınıf Dolaşım Sistemi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Alyuvarlar kırmızı kan hücreleridir. Görevi oksijen ve karbondioksiti taşımaktır. Olgunlaşmış alyuvarlar ise çekirdeklerini kaybederler. Bunun nedeni - - - - .

Yukarıdaki cümle hangi ifade ile tamamlanırsa doğru bilgi içeren bir paragraf olur?

 

A
çekirdeğin hemoglobine dönüşmesidir.
B
oksijen ve karbondioksit taşıma kapasitesini arttırmaktır.
C
çekirdeğin kanın pıhtılaşmasını sağlayarak akışını yavaşlatmasıdır.
D
yükseklere çıkıldıkça akyuvar miktarının artması gerektiğindendir.
Soru 2

I. Akciğer atardamarı

II. Aort

III. Böbrek atardamarı

Verilen damarlardan hangileri oksijen bakımından zengin kan taşır?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 3

Kalbimiz 4 bölmeli bir yapıdır ve bu bölmelere damarlar aracılığıyla kan taşınır.

Yukarıda verilen görselle ilgili,

1. I numaralı damar Aort’tur.

2. II numaralı damar karbondioksitçe zengin kan taşır.

3. III numaralı damar toplar damardır.

4. IV numaralı damar akciğere karbondioksitçe zengin kan taşır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
3 ve 4
C
2 ve 3
D
1, 2, 3 ve 4
Soru 4

Dolaşım sistemi ile ilgili,

1. Kan, kalp ve damarlardan oluşur.

2. Vücudumuz içinde ihtiyaç duyulan organlara besin ve oksijen taşır.

3. Karaciğerde temizlenen kan, kalbe gönderilir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 5

Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanımak için aşağıdaki şema hazırlanıyor.

Bu şemaya göre anlatılmak istenen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Kan
B
Kalp
C
Akciğer
D
Damarlar
Soru 6

Büyük kan dolaşımıyla ilgili,

1. Oksijence zengin kanın vücuda taşınmasıdır.

2. Karbondioksitçe zengin kan toplanarak vücuda verilir.

3. Sol karıncıktan çıkan kan, sağ kulakçığa gelir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 7

Aşağıda kan dolaşımına ait bir görsel verilmiştir.

Bu görsel ile ilgili,

1. Küçük kan dolaşımı anlatılmıştır.

2. Kan, akciğerdeki alveollerde oksijenle zenginleşir ve temizlenir.

3. Kanı akciğerden kalbe akciğer toplardamarı iletir.

yorumlarından hangisi doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 8

Tüm ülke minik kız için seferber oldu. Minik kız henüz 6 aylıktı. Vücudunda oluşan bir hastalık nedeniyle sürekli kanının yenilenmesi gerekiyordu. Ailesi elinden geleni yapmış ancak doktorlar daha fazla kişinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Haberlerde yapılan duyuru sonucu kan merkezine bağış için başvuran kişi sayısı arttı ve minik kız kurtuldu.

Yukarıda kan bağışıyla ilgili verilen metinde kan bağışının hangi faydasından bahsedilmiştir?

 

A
Toplumsal dayanışmayı arttırdığından
B
Kan naklinde Rh faktörünün öneminden
C
Kan veren kişilerin daha sağlıklı olduğundan
D
Kan naklinin aynı kan grubundaki kişiler arasında gerçekleşeceğinden
Soru 9

Kan grupları ve kan alışverişi ile ilgili,

1. Kan grubunu belirleyen alyuvardaki özel proteinlerdir.

2. A, B, 0 ve AB olmak üzere 4 farklı kan grubu vardır.

3. Kan alışverişi, uygulamada aynı kan grubuna sahip bireyler arasında gerçekleşir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 10

Aşağıda 4 farklı birey ve kan grupları verilmiştir.

Bu kişiler arasında yapılacak kan alışverişiyle ilgili,

1. Pınar, Ebru’ya kan verebilir.

2. Osman, Pınar’a kan verebilir.

3. Ebru Oktay’a kan veremez.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 11

Kan bağışıyla ilgili sunum yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz?

 

A
Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar.
B
Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır.
C
Her insanın kanının belirli sürelerde değişmesi gerekir.
D
Kan bağışı sırasında vücudumuzdan alınan kan kırmızı kemik iliğinde tekrar üretilir.
Soru 12

Kan pulcukları aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar?

 

A
Oksijenin taşınmasında
B
Vücudumuza mikrop girdiğinde
C
Kan grubunun belirlenmesinde
D
Kanama, yaralanma gibi olaylarda
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön