6.Sınıf Elektronik Yüzyıl Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yaptığı bilimsel çalışmalarla Türk arkeolojisine uluslararası alanda ün kazandırdı. Kremna ve Pamphilia’da kurtarma kazıları yaparak iki önemli ören yerini kaçakçıların yağmasından kurtardı.

Hakkında bilgi verilen Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Jale İnan
B
Cahit Arf
C
Mehmet Fuad Köprülü
D
Şerafeddin Sabuncuoğlu
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dalları arasında gösterilemez?

A
Antropoloji
B
Tarih
C
Tıp
D
Sosyoloji
Soru 3

I. Toplumsal olaylar

II. Toplumun yaşam biçimi

III. İnsan bedeninin kimyasal özellikleri

IV. Toplumlararası kültürel etkileşimleri

verilenlerden hangileri sosyolojinin inceleme alanı- na girmektedir?

 

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve IV
D
I, II ve IV
Soru 4

Bir bilim insanı “Türk ve Japon aile yapısı ve geleneklerini karşılaştıran” bir araştırma yapmaktadır.

Bilim insanının yaptığı bu çalışma hangi bilim dalının alanına girmektedir?

 

A
Felsefe
B
Hukuk
C
Sosyoloji
D
Psikoloji
Soru 5

Sosyal bilgiler dersinde Semra öğretmen “İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaptıkları üretim faaliyetleri ve üretim biçimleri” konusunu işlemiştir.

Semra öğretmenin işlediği bu konu, sosyal bilimlerin aşağıdaki alanlarından hangisine girmektedir?

 

A
Psikoloji
B
Hukuk
C
Ekonomi
D
Arkeoloji
Soru 6

Günümüzde insan hayatını kolaylaştıran birçok teknolojik gelişme yaşanmaktadır.

Aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisinin gelecekte insan yaşamı daha az etkileyeceği söylenebilir?

 

A
Bilgisayar
B
Telgraf
C
Cep telefonu
D
Haberleşme uyduları
Soru 7

Teknolojik alandaki gelişmeler insan hayatını kolaylaştırırken bazı durumlarda insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

 

A
Sanayileşme sonucu solunum sistemi hastalıkları- nın artması
B
Sanayileşme sonucu insan gücünü aşan işlerin ba- şarılabilmesi
C
Hızlı ulaşım sayesinde zaman kaybının aza indirilmesi
D
Hızlı iletişim ve haberleşme sayesinde anında haber alınabilmesi
Soru 8

I. Bilimsel verilerin incelenmesi

II. Çeşitli deneylere yer verilmesi

III. Maliyetinin yüksek olması

IV. Gözlemler yapılması

Yukarıda verilenlerden hangileri nanoteknolojinin gelişmesi için gerekli olanlar arasında sayılamaz?

 

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
I, II ve IV
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında sayılmaz?

A
Telefon
B
Cep telefonu
C
Teleskop
D
İnternet
Soru 10
Aşağıda verilen I. ürünün geliştirilmesi sonucunda yerini alan II. ürün eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir?

 

A
Sabit ev telefonu - Cep telefonu
B
Siyah-Beyaz TV - İncelmiş renkli TV
C
Otomatik Çamaşır Makinesi - Merdaneli çamaşır Makinesi
D
Kömürlü kuru ütü - Buharlı otomatik ütü
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bilim insanında görülebilecek özellikler arasında yer almaz?

A
Çalışmaları bir plan dahilinde yapar
B
Çalışmalarında şüpheci olabilir
C
Çalışmalarında ümitsizlik ön plandadır.
D
Çalışmalarında kararlılık sergiler.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızı kolaylaştırıcı teknolojik buluşlardan biridir?

A
Denizaltı görüntüleme cihazı
B
Telefon
C
Röntgen cihazı
D
Uzay mekiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön