6.Sınıf Peygamber Hz. Muhammed Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Peygamberimizin Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye gitme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekke’yi Müşriklerden geri almak
B
Kabe’yi ziyaret etmek
C
Müslümanların çokluğunu göstermek
D
Mekkelileri zorla Müslüman yapmak
Soru 2
Mekke’nin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Fetihden önce Mekkeliler Hudeybiye Antlaşması’na uymadılar
B
Peygamberimiz, barışçı yaklaşımından dolayı direnişle karşılaşmadı
C
Mekke, 10 bin kişilik bir orduyla 630 yılında fethedildi
D
Mekke fethedilince Müslümanlara haksızlık yapanlardan hesap soruldu.
Soru 3

Peygamber efendimiz Mekke yakınlarında bulunan Arafat’ta, yüz binden fazla Müslümana hitaben bir konuşma yaptı.

İnsanlara birçok evrensel mesajın da verildiği Peygamberimizin bu konuşmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Veda Hutbesi
B
Veda Gecesi
C
Vefat Konuşması
D
Mekke’ye Veda
Soru 4

Peygamber efendimiz vefat ettiğinde toplanan kalabalığa Hz. Ebubekir aşağıdaki ayeti okumuştur.“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.” (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)

Hz. Ebu Bekir’in bu ayeti okumasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A
Peygamberin de herkes gibi bir insan olduğunu hatırlatmak
B
Kendisinin halife seçilmesini sağlamak için insanları etkilemek
C
Müslümanları Peygamberin öldüğüne inandırıp sakinleştirmek
D
Her canlının bir gün ölümü tadacağını vurgulamak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde insanlara verilen evrensel mesajlardan biri değildir?

A
Herkesin can ve mal güvenliği esastır
B
Bütün insanlar yaratılış bakımından eşittir.
C
Kadınlar, eğitim hakkından mahrum edilemez.
D
Kadınların ve erkeklerin birbirlerine karşı hakları vardır.
Soru 6
Hz. Peygamber (sav.)’in vefatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Peygamberimiz 8 Haziran 633 tarihinde vefat etti.
B
Resulullah’ın cenazesi Hz. Ali tarafından yıkanıp kefenlendi.
C
Mescid-i Nebi’nin yanındaki vefat ettiği odaya defnedildi
D
Peygamberimizin kabrine Ravza-i Mutahhara ismi verildi.
Soru 7

“Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Onlar - - - - kitabı ve benim - - - - ’’ (Hadis-i şerif)

Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

 

A
fıkıh – ahlakımdır.
B
ilmihal – sünnetimdir
C
Allah’ın – ahlakımdır
D
Allah’ın – sünnetimdir.
Soru 8
Nasr suresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kur’an-ı Kerim’in 110. Suresidir
B
Mekke’nin fethi sırasında inmiştir.
C
Nasr, zaman demektir.
D
Üç ayetten oluşmuştur.
Soru 9

1. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,

2. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde,

3. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.

Aşağıdakilerin hangisinde Nasr suresinin anlamı doğru sıralanmıştır?

 

A
1.-2.-3.
B
2.-1.-3.
C
2.-3.-1.
D
3.-2.-1.
Soru 10

Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları antlaşmadır. Bu antlaşmayla birçok kabile Müslüman oldu ve İslam hızla yayılmaya başladı.

Hakkında bilgi verilen bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Medine Antlaşması
B
Hudeybiye Antlaşması
C
Erdemliler Antlaşması
D
Akabe Biatları
Soru 11

• Can ve mal güvenliği esastır.

• Emanete hıyanet edilmemelidir.

• Kan davaları ve tefecilik kesinlikle yasaktır.

Bu maddeler aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

 

A
Hudeybiye Antlaşması
B
Medine Sözleşmesi
C
Veda Hutbesi
D
Akabe Biatları
Soru 12

• Mekkeli biri Müslüman olup Medine’ye sığınırsa kabul edilmeyecek.

• Medineli biri Mekke’ye sığınırsa kabul edilecek.

• Müslümanlar Kabe’yi ertesi yıl üç gün süreyle ziyaret edebilecek.

• Kabe ziyaretinde Müslümanlar yanlarında silah taşımayacaklar.

Verilen bu maddeler aşağıdaki antlaşmaların hangisinde yer alır?

 

A
Hudeybiye Antlaşması
B
Medine Sözleşmesi
C
Bedir Antlaşması
D
Akabe Biatları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön