6.Sınıf Peygamber Hz. Muhammed Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hz. Muhammed hicretten hemen sonra Medine’de bir takım çalışmalar yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine’de yaptığı ilk çalışmalardan biri değildir?

 

A
Mescid-i Nebi’nin inşası
B
Toplumsal barışın sağlanması
C
Eğitim öğretim faaliyetleri
D
Mekkeli müşriklerle savaş
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Müslümanlar bir araya gelerek sıkıntı ve mutluluklarını paylaşırlardı.
B
Eğitim öğretim faaliyetleri de yapılırdı
C
Toplanan eşyalar fakirlere uygun fiyata satılırdı
D
Konuklar ve yabancı ülke temsilcileri burada ağırlanırdı.
Soru 3

 

A
Muhacir – Ensar
B
Mekkeli – Medineli
C
Evs – Hazreç
D
Kardeş – Dost
Soru 4

Hz. Muhammed (sav.), Medine’ye hicret ettiğinde öncelikle Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve birtakım sosyal işlerin yürütüleceği bir mescit yaptırmaya karar verdi.

Peygamberimizin, inşaatında bizzat çalıştığı bu mescide verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Mescid-i Kuba
B
Mescid-i Nebi
C
Mescid-i Kıbleteyn
D
Mescid-i Dırar
Soru 5

Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı’nda Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz okuma ve yazma bilen esirlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.

Bu uygulamayla Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermiştir?

 

A
Esir alınmasına
B
Savaş ganimetlerine
C
Eğitim öğretime
D
Sabır ve cesarete
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir?

A
Yahudiler kendi dinlerine göre yaşayacak, can ve malları dokunulmaz olacaktır.
B
Medine’ye yapılan saldırıda şehri, Yahudiler Müslümanlarla birlikte savunacaklardır
C
Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak problemlerde Hz. Muhammed hakem olacaktır
D
Müslümanlarla Yahudiler, hiçbir şekilde birbirleriyle muhatap olmayacaktır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi “Ben bir öğretmen olarak gönderildim.” diyen Peygamberimizin yapacağı bir davranış değildir?

A
İnsanların eğitim ve öğretimi için özveride bulunmak
B
İnsanları eğitim ve öğretime teşvik etmek
C
Okuma yazma ve dil öğrenimine önem vermek
D
Sadece Suffa’da kalanlara eğitim vermek
Soru 8

Bedir Savaşı’ndaki mağlubiyet sonrası Mekkeli müşrikler intikam almaya yemin ettiler. Bir yıl sonra üç bin kişilik bir ordu toplayarak Medine yakınlarındaki Uhut’a geldiler. Müslümanlar ise yedi yüz kişilik bir ordu ile müşriklerin üç bin kişilik ordusuna karşı burada savaştılar. Uhut savaşını müslümanlar kazanmak üzereyken kaybetmişlerdir.

Müslümanların Uhut savaşını kaybetmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Müşriklerin üç bin kişilik kalabalık ve teçhizatlı bir ordusunun olması
B
Yerlerinden ayrılmaması söylenen okçuların yerlerini terk etmesi
C
Müşriklerin savaş tekniklerini Müslümanlardan daha iyi bilmesi
D
Müslümanların, Peygamberimizi öldü zannederek savaşmayı bırakması
Soru 9

Mekkeliler, İslam’ın daha fazla yayılmasını önlemek için on bin kişilik büyük bir ordu hazırlayarak Medine üzerine yürüdüler. Hz. Muhammed, arkadaşları ile görüştükten sonra bu kalabalık ordu karşısında Medine’de kalıp savunma yapmaya karar verdi.

Peygamberimizin bu savaşta Medine’yi savunmak için aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Tepelere okçular yerleştirmek
B
Askerlere sürekli eğitim yaptırmak
C
Şehrin çevresinde hendekler kazdırmak
D
Müşrik ordusunu arkadan kuşatmak
Soru 10
Hz. Muhammed (sav.), Yahudilerle Medine Sözleşmesi’ni imzalayarak yapmak istediği şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir arada yaşama kuralları koymak
B
Müslümanların üstünlüğünü kabul ettirmek
C
Arapların zekiliğini kanıtlamak
D
Yahudilere İslam’ı kabul ettirmek
Soru 11

• Yahudiler kendi dinlerini serbestçe yaşayacaklar.

• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.

Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Erdemliler yemini
B
Akabe Biatları
C
Medine Sözleşmesi
D
Hudeybiye Antlaşması
Soru 12

• Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu

• İslam dini daha hızlı ve daha kolay yayılmaya başladı.

• Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.

Verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?

 

A
Medine’ye hicret
B
Bedir savaşı
C
Medine Sözleşmesi
D
Hudeybiye Antlaşması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön