6.Sınıf Peygamber Hz. Muhammed Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hz. Muhammed (sav.), ilk vahyi aldığında Hz. Hatice’yle birlikte onun yanına giderek olayı anlattı. O da Hz. Muhammed (sav.)’i dinledikten sonra onun son peygamber olduğunu anladı ve: “Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen melek, Musa’ya gelen melektir. Kavmin seni yalanlayacak, eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaktır. Keşke o günleri görsem de sana yardım edebilsem.

Hz. Muhammed (sav.)‘e bu şekilde bilgiler verip konuşan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hz. Ebu Bekir
B
Rahip Bahira
C
Varaka b. Nevfel
D
Osman b. Affan
Soru 2

“Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabb’ini yücelt. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.” (Müddessir suresi, 1-5. ayetler)

Bu ayette Hz. Peygamberden aşağıdakilerden hangisini yapması istenmemiştir?

 

A
Örtünüp bürünmesi
B
İnsanları uyarması
C
Rabb’ini yüceltmesi
D
Elbisesini temiz tutması
Soru 3
Hz. Muhammed (sav.) İslam’a daveti kaç yıl boyunca gizlice yapmıştır?

A
Bir
B
İki
C
Üç
D
Dört
Soru 4

Peygamberimizin bıraktığı emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra hicret için yola çıkarak Kuba Köyünde Peygamberle buluşmuştur.

Paragrafta anlatılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hz. Ömer
B
Hz. Ali
C
Hz. Ebu Bekir
D
Hz. Osman
Soru 5

“ (Önce) en yakın akrabanı uyar.” (Şuara suresi, 214. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin, Peygamberimizden yapmasını istediği şeylerden biri değildir?

 

A
En yakın akrabasından başlayarak çevresindeki insanları uyarması
B
Önce güvendiği yakın dost ve akrabalarını İslam’a davet etmesi
C
Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali gibi yakınlarını uyarması
D
Vahyi alır almaz Mekke’nin ileri gelenlerini İslam’a çağırması
Soru 6

“(Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.” (Hicr suresi, 94. ayet)

Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allahü Tealanın, peygamberden yapmasını istediği davranışlardan biri olamaz?

 

A
Adaletli olmaması
B
Allah’a ortak koşmaması
C
islam’a çağrıyı açıkça yapması
D
Hiç kimseye aldırış etmemesi
Soru 7
Hz Peygamberin Mekke dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hz. Peygamber, İslam’a çağrıyı üç yıl gizli yapmıştır.
B
İslam’a inananlar çoğaldıkça müşriklerin baskı ve işkenceleri artmıştır
C
Peygamber Efendimiz, bir grup Müslüman’ın Habeşistan’a gitmesine izin vermiştir
D
Devlet başkanlarını İslam’a davet etmiştir.
Soru 8

“Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan (embriyo) yarattı. Oku, senin Rabb’in kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.”

Bu ayetler aşağıdaki surelerden hangisine aittir?

 

A
Müddesir
B
Alak
C
Fatiha
D
Bakara
Soru 9
Hicretle ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Müşriklerin baskı ve zulmünden kurtulmak için yapılmıştır
B
Peygamberimiz, müşrikleri oyalamak amacıyla Hz. Ali’yi yatağına yatırmıştır.
C
Peygamberimize hicret esnasında Hz. Ebu Bekir yol arkadaşlığı yapmıştır
D
Medine’den çıkarak Mekke’ye doğru yapılan bir göç hareketidir.
Soru 10
Aşağıda ifadelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
İslam’da ilk hicret, Habeşistan’a olmuştur.
B
İlk inen Kur’an ayetleri, Alak suresinin ilk beş ayetidir
C
Peygamberimizin yaptırdığı ilk Mescid Mescid-i Nebevi’dir
D
Peygamberimiz, İslam’a daveti yakın çevresinden başlatmıştır.
Soru 11

Medineliler, 621 ve 622 yıllarında daha büyük bir kalabalıkla Mekke’ye geldiler. Peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde onu destekleyeceklerine dair söz verdiler. Bu kişiler, Peygamberimizi ve Mekke’de işkence gören diğer Müslümanları Medine’ye davet ettiler.

Bu paragrafta anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hicret olayı
B
Akabe Biatları
C
Kardeşlik Antlaşması
D
Medine Sözleşmesi
Soru 12

Medineliler, 621 ve 622 yıllarında daha büyük bir kalabalıkla Mekke’ye geldiler. Peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde onu destekleyeceklerine dair söz verdiler. Bu kişiler, Peygamberimizi ve Mekke’de işkence gören diğer Müslümanları Medine’ye davet ettiler.

Bu paragrafta anlatılan olay aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır?

 

A
Hicrete
B
Savaşa
C
Yardımlaşmaya
D
Sözleşmeye
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön