6.Sınıf Türklerin Anayurdu Orta Asya Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Orta Asya Türk Devletleri’nin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı
B
En yakın komşuları Çin’in kuvvetli olması
C
Yerleşik hayata geçememiş olmaları
D
Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları
Soru 2

Çinliler komşuları Türklerin akınlarını durdurabilmek için Çin Seddi’ni inşa etmişler ancak sonuç alamamışlardır. Türk devletlerinin taht kavgalarından yararlanmışlar. Ayrıca Türklerdekine benzer atlı asker den oluşan disiplinli bir ordu meydana getirmişlerdir.

Yukarıdaki bilgiye bakılarak Çin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Korunma amaçlı ordularında atlı askerlere de yer vermişlerdir
B
Türklerin iç karışıklıklarından yararlanmışlardır
C
Çin Seddi’ni yapmalarındaki sebep sanata önem vermeleridir
D
Ordu düzenlerinde Türklerden etkilenmişlerdir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlerini daha kapsamlı ve doğru açıklamaktadır?

A
Türk vatanını iç tehditlere karşı korumaktır
B
Vatanı ve cumhuriyeti iç ve dış tehditlere karşı korur.
C
Yurdumuzun huzurunu sağlar
D
Yurdumuzu dış saldırılara karşı korur.
Soru 4

Orta Asya’da yaşayan Türkler’in farklı zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerine göç etmelerinin nedenlerinde bazıları;

I. İklim değişikliği

II. Nüfusun artması

III. Dış baskılar

IV. Salgın hastalıklar

buna göre hangileri bağımsızlık duygusu ile ilişkilidir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
III ve IV
Soru 5

İpek Yolu doğuda Çin’i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan tarihi kervan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola ‘’İpek Yolu” adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arası etkileşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur.

Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

 

A
Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?
B
İpek Yolu’nda daha çok hangi ürün taşınmaktadır?
C
İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir?
D
Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir?
Soru 6

Tarih boyunca İpek Yolu için birçok devlet mücadele etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu mücadelenin nedenleri arasında gösterilemez?

 

A
Askeri üstünlük sağlama
B
Dini yönden etkili olma
C
Ekonomik güç elde etme
D
Kültürel açıdan zenginleşme
Soru 7

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra devletin başına geçen yöneticilere ‘’Halife’’ denilmektedir.

Halifenin yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A
İslam ordusuna komutanlık etmek
B
İhtiyaçlar için yeni kurumlar oluşturmak
C
Zekat ve vergileri toplatmak
D
Dini kuralları değiştirmek
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Halifeler seçim yoluyla belirlendi
B
Devlet örgütlenmesi tamamlandı
C
Bütün müslümanlar eşit kabul edildi
D
Devlete ait resmi para kullanıldı
Soru 9

Hz. Muhammed’in vefatından sonra ileri gelen Müslümanların seçtikleri yöneticiler ile dört halife dönemi başladı.

Dört Halife Dönemi’nin ilki ve son halifesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

A
Hz. Ebubekir Hz. Ali
B
Hz. Osman Hz. Ömer
C
Hz. Ebubekir Hz. Osman
D
Hz. Ali Hz. Ebubekir
Soru 10
Dört Halife Devrine “Cumhuriyet Dönemi”de denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fetihlerin Arap Yarımadası dışına taşması
B
İslam dinine inananların çoğalması
C
Halifelerin bu dönemde seçimle iş başına gelmesi
D
Arap kabileleri arasında siyasi birliğin sağlanması
Soru 11

Abbasiler döneminde, Araplar ile diğer Müslümanlar eşit görülmüştür. Zamanın eğitim kurumları olan medreselerin de açılması ile İslam uygarlığı başka kültürlerlerden yararlanmış ve gelişmiştir.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak;

I. Yönetimde Arap üstünlüğü ön plana çıkarılmıştır.

II. Düzenli bir eğitim sisteminin temelleri atılmıştır.

III. Müslümanlar arasında ayrım yapılmamıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
III ve IV
Soru 12
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Hz. Ali Dönemi –––– Müslümanlar arasında ayrılıklar başladı
B
Hz. Osman Dönemi –––– Kuran-ı Kerim çoğaltıldı
C
Hz. Ömer Dönemi –––– Sasani Devleti’ne son verildi
D
Hz. Ebubekir Dönemi –––– Kıbrıs Bizans’tan alındı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön