6.Sınıf İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişinin yüzüne söylediğinde hoşlanmadığı şeyleri arkasından konuşya - - - - denir.

Bir insanın söylemediği sözü söyledi; yapmadığı şeyi yaptı, demeye - - - - denir.

Bu metindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A
Gıybet – İftira
B
Yalan – Hile
C
İftira – Yalan
D
Gıybet -Hile
Soru 2

“Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze - - - -, söyleyene de - - - - denir.”

Aşağıdakilerden hangileri noktalı yerlere gelecek uygun kelimelerdir?

 

A
Hile – Hilekar
B
Yalan – Yalancı
C
İftira – İftiracı
D
Aldatan - Aldanan
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iftiranın insana verdiği zararlardan biri değildir?

A
İftira, insanların onur ve kişiliklerini zedeler.
B
İftira ile aileler yıkılır, yuvalar dağılır.
C
İnsanların birbirine olan güvenleri artar
D
Birlik, beraberlik ve arkadaşlık zedelenir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın alametlerinden biri değildir?

A
Sözünde durmamak
B
Yanlızca kendini düşünmek
C
Emanete ihanet etmek
D
Yalan konuşmak
Soru 5

Yalan söylemenin gerek bireysel gerekse toplumsal birçok zararı vardır. Yalan, bireyin toplumdaki değerini ve güvenini azaltır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Yalan toplumun huzur ve güven ortamını bozar
B
Bazı durumlarda masum yalanlar söylenebilir.
C
Yalan insanlar arasındaki sevgiyi azaltır.
D
Yalan insanın ahlakına zarar verir.
Soru 6

“İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan (ölçen) hilekârlara yazıklar olsun.” (Mutaffifîn suresi, 1-3. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılacak bir sonuç değildir?

 

A
Kendine yapılmasını istediğin şeyi başkasına yapma
B
Hile yapılarak elde edilen her türlü kazanç kul hakkıdır.
C
Yalan ve hileden kaçınmak, insan için ahlaki bir görevdir
D
Başkalarına sattığımız şeyleri tartarken çok az noksanlık yapılabilir.
Soru 7

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun...” (Mâide suresi, 8. ayet)

Yukarıdaki ayette Allah’ın bizden yapmamızı istediği şey genel olarak nedir?

 

A
Yalan söylememek
B
Şahitlik yapmak
C
Adaletli olmak
D
Ayakta durmak
Soru 8

Zülal: Okul birinciliğini Esra’dan çok ben hakediyorum. Aslında birinci ben olmalıydım.

İclal: Öğretmenler onu tanıyor ya, kesin sözlü notuna fazla not vermişlerdir.

Bilal: Biz de sıkı bir şekilde çalışırsak seneye Esra gibi derece yapabiliriz.

Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin yaptığı davranışlardan biri değildir?

 

A
Kötü zan
B
Kıskançlık
C
Yalan
D
Gıpta
Soru 9
Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

A
Gıybet yapmak, günah; dinlemek, günah değildir
B
Kibir, başkalarını kendimizden üstün görmektir.
C
İnsanları aldatabilen kişilere, uyanık denir.
D
İftira, birini yapmadığı şeyle suçlamaktır.
Soru 10

Ahmet Bey’in bir manav dükkanı vardı. Tartısının eksik tarttığını bildiği halde meyve sebze satmaya devam ediyor. Bu davranış sayesinde daha çok para kazanacağını sanıyordu.

Ahmet Bey, böyle yaparak aşağıdaki hadislerden hangisine aykırı davranmaktadır?

 

A
Konuştuğun zaman ya hayır söyle ya da sus
B
Komşusu açken tok yatan bizden değildir
C
İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.
D
Bizi aldatan bizden değildir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, hırsızlık çeşitlerinden birisi değildir?

A
Yaptığı inşaatta malzemeyi kalitesiz kullanmak
B
Bir işi yapmak için rüşvet almak
C
Alışveriş esnasında hile yapmak
D
Hediye edilen saati başka birine hediye etmek
Soru 12

Hilal, herkesin eksik bir yanını bularak hiç kimseyi beğenmemektedir. Kendisinin kusursuz olduğunu söyleyerek insanlara yukarıdan bakmaktadır.

Bu davranış aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

 

A
Kibirlenmek
B
Kıskançlık
C
Cimrilik
D
Tevazu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön