6.Sınıf İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay hâline!” (Hümeze suresi, 1. ayet)

Bu ayetin vurguladığı ana konu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hor görüp üstünlük taslamamak ve alay etmemek gerktiği
B
Bir topluluğun diğerinden daha üstün olabileceği
C
Kaş ve göz işaretinin yanlış anlamlara gelebileceği
D
Alay eden insanların iyi niyetli olabileceğini
Soru 2
Aşağıdaki ayetlerden hangisi diğerlerine göre farklı bir konudan bahsetmektedir?

A
“..Birbirinizin kusurunu araştımayın. Biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin...” (Hucurat suresi, 12. Ayet)
B
“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”(İsra suresi, 37.ayet)
C
“Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Ve O,büyüklük taslayanları sevmez.” (Nahl suresi, 23.ayet)
D
“Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yolda böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenip büyüklük taslayanları sevmez. (Lokman suresi, 18. ayet)
Soru 3

Ayşe kalemini çantasında bulamaz. Her yere baktıktan sonra kalemini Arzu’nun aldığını düşünür.

Ayşe’nin yapmış olduğu bu davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Gıybet
B
Yalan
C
İftira
D
Kötü zan
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hırsızlığı önlemek için alınan tedbirlerden biri değildir?

A
Sosyal adaleti yaygınlaştırmak
B
Milli geliri kişilere göre dağıtmak
C
İnsanları eğitmek
D
Kapı kilitlerini sağlamlaştırmak
Soru 5

“Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, - - - - ve - - - - da iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ‘Of!’ bile deme; onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.” (İsra suresi, 23.ayet)

Yukarıdaki ayette boş bırakılan ve kendilerine iyilik yapmamız emredilen kişiler kimdir?

 

A
Baba ve dedemize
B
Yetim ve kimsesizlere
C
Anne ve babamıza
D
Yoksul ve fakirlere
Soru 6
Kötülükleri önleme konusunda aşağıdakilerden hangisini yapmamız daha doğru olur?

A
Yanlış yapanı hemen cezalandırmak
B
Kötülüğün kendiliğinden geçmesini beklemek
C
Kötülüğün üstünü kapatıp gizlemek
D
iyiliği emredip kötülükten sakındırmak
Soru 7

“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur.”(İsrâ suresi, 36. Ayet) “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın...”(Hucurat suresi,12. Ayet)

Bu ayetlerde eleştirilen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Kusur araştırmak
B
Gıpta etmek
C
Haset etmek
D
Kötü zan
Soru 8

“Hile, çıkar sağlamak için birilerini aldatarak yapılan yalanı da içine alan kötü bir davranıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu davranışa örnek olamaz?

 

A
Kalitesiz malı kaliteliymiş gibi paketleyip satma
B
Elmanın çürüklerini alta getirerek satma
C
Sütü kilosundan eksik tartarak satma
D
Domatesin iki haftalık olduğunu söyleyerek ucuza satma
Soru 9
Aşağıdaki davranışların hangisinde bir eşleştirme hatası yapılmıştır?

A
Kibir - Tevazu
B
Gıpta - İmrenme
C
Dedikodu - Gıybet
D
Münafık - İkiyüzlü
Soru 10
Peygamberimiz “Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi bütün yaptığımız iyilikleri tüketen kötü huy” olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir?

A
Yalan
B
Haset
C
Hırsızlık
D
İftira
Soru 11

Kötü davranışlar toplumdaki huzur, mutluluk, güven ortamına zarar verir. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygıyı zedeler. Yardımlaşma ve dayanışma duygularını yok eder. Bu nedenle kötü davranış gösterenlere karşı duyarlı olmalıyız. Kötü davranışlar sergileyen arkadaşlarımıza bu davranışlarının uygun olmadığını anlatmalıyız. Bu davranışımız aynı zamanda sorumlu bir vatandaş olmamızın da bir gereği olduğunu bilmeliyiz.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz?

 

A
Okul eşasına zarar veren arkadaşımızı uyarmak
B
Yalan söyleyen karedeşimizi doğru söylemeye ikna etmek
C
Komşumuzun bahçesinden kiraz çalan çocuklara engel olmak
D
Anne babamızın konuşmalarını gizlice dinlemek
Soru 12

“De ki: yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlık çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin kötülüğünden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin kötülüğünden - - - -sığınırım.”

Bu surede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Allah’a
B
meleklere
C
kitaplara
D
peygamberlere
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön