6.Sınıf  İslamiyet ve Türkler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkler Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber’e sevgiyle bağlanmışlardır. Onu kendilerine örnek alarak sevgilerini göstermişlerdir. Hz. Peygamber’in hatıraları- na yüzyıllarca sahip çıkmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Peygambere verilen değeri göstermek için yapılmış yanlış bir tutumdur?

 

A
Sünnetlerini yaşatmaya çalışmak
B
Doğum ve ölüm yıllarında anmak
C
Ona ait olan eşyaları titizlikle korumak
D
Resmini süs eşyası olarak eve asmak
Soru 2
Ehl-i Beyt ne anlamda kullanılmaktadır?

A
Hz. Muhammed (sav.)’in ailesi
B
Mekkeli Müslümanlar
C
Medine’de evleri olanlar
D
Hz. Muhammed (sav)’i görenler
Soru 3

“Bu dünyaya kavga için değil, sevgi için geldik.” düşüncesini işleyerek insanları Allah sevgisinde buluşturmaya çalışmıştır. Onun düşüncesinin özünü, insanı sevmek ve insanlar arasında din, mezhep, ırk, dil, renk ve sınıf ayrımı yapmaksızın “Yaradan’dan ötürü yaratılanı hoş görmek” felsefesi oluşturur.

Dünyaya sevgi için geldiğini savunan bu tasavvufçu kimdir?

 

A
Yusuf Has Hacip
B
Hacı Bektaş Veli
C
Yunus Emre
D
Ahmet Yesevi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam ve sanat anlayışı hakkında doğru bir bilgidir?

A
Türkler, İslam yalnız dini eserlere izin verdiği için eser yapmamışlardır.
B
Türkler, İslam inancıyla sanat eserlerini harmanlamayı başarmışlardır
C
İslam’da tüm sanat eserleri sözlü olduğundan günümüze gelmemiştir.
D
İslam bütün sanat eserlerine müdahale etmiştir
Soru 5

İslam felsefesinin kurucuları arasında yer alır. Batılılar Aristo’dan sonra en büyük felsefeci olarak kabul ederler. Felsefenin yanında musiki ile de ilgilenmiştir. “Kanun” diye bilinen musiki aletini icat etmiştir. “Erdemli Şehir” ve “Kitabu’l-Musiki” adlı eserleri en çok bilinenlerdendir.

Hakkında bilgi verilen felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İbni Sina
B
Gazali
C
Farabi
D
Mevlana
Soru 6
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanlı’da Peygamberimizin soyundan gelenler için defterler tutulurdu.
B
Peygamberizin torunu olan Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere şerif denir
C
Peygamberizin torunu olan Hz. Hüseyinin soyundan gelenlere seyyid denir.
D
Hz. Peygamber’in soyundan gelenlere sahabe denir.
Soru 7

I- Ali Şir Nevai ve Edip Ahmet Yükneki gibi bilginler Türk-İslam edebiyatının ilk örneklerini ortaya koymuşlardır.

II- Türkler arasında Dede Efendi ve Itri gibi büyük söz yazarı ve bestekârlar yetişmiştir.

III- Osmanlı Döneminde mimari eserlerin en güzel örnekleri İbni Sina tarafından ortaya konmuştur.

IV- Kur’an-ı Kerim’i güzel yazma arzusuyla gelişen hüsnühat sanatının örneklerini Şeyh Hamdullah, Hafız Osman gibi önemli hattatlarımız vermiştir.

Yukarıdaki bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 8

Semerkant’ta 38 yıl hükümdarlık yaptı. Bir ilim merkezi hâline getirdiği sarayı, devrin meşhur âlimlerinin toplanıp bilimsel tartışmalar yaptığı bir mekân oldu. Türk dünyasının 15. asırda yetiştirdiği en büyük astronomi bilginidir. 1420 yılında Semerkant’ta bir rasathane kurdu. Astronomi alanında yazdığı eseri, “Zic-i Uluğ Bey” günümüze kadar gelmiştir.

Hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Uluğ Bey
B
Harezmi
C
Ali Kuşçu
D
İbni Sina
Soru 9

Ebru: “Kendini felsefe ve tıp alanında yetiştirmiştir. Tıp alanındaki çalışmalarıyla ünü dünyaya yayılmıştır. Tıpla ilgili yazdığı “Kanun” adlı eseri dünyaca ünlü bir kitaptır. Bu eser Batı’daki tıp fakültelerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuştur.”

Ebru’nun bu şekilde tanıttığı kişi kimdir?

 

A
Biruni
B
Harezmi
C
Farabi
D
İbni Sina
Soru 10

• “Kanun” diye bilinen musiki aletini icat eden odur. “Erdemli Şehir” ve “Kitabu’l-Musiki” adlı eserleri en çok bilinenlerdendir.

İslam felsefesinin kurucularından olan bu bilgin kimdir?

 

A
Farabi
B
İbni Sina
C
Ali Kuşçu
D
Fuzuli
Soru 11

Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip

Divanü Lügati’t-Türk - Kaşgarlı

Mahmut Muhakemetü’l-Lügateyn - Ali Şir Nevai

Atebetü’l-Hakayık - Edip Ahmet Yükneki

Yukarıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerin ortak özelliği nedir?

 

A
Aynı yüzyılda yazılmışlardır.
B
Türk-İslam eserlerinin ilk örnekleridir
C
Konuları birbiriyle aynıdır.
D
Tasavvuf alanına örnektir.
Soru 12

Biruni; astronomi, matematik ve tabiat bilimleri üzerinde çalışmıştır. Yaşadığı döneme zekâsıyla damgasını vurmuş ve bundan dolayı o dönem, “Biruni Asrı” adıyla anılmıştır.

• Harezmi, Coğrafya, astronomi ve matematik ilimleriyle ilgilenmiştir. Fakat asıl alanı, matematiktir. Harezmi’nin yazdığı Cebir adlı kitap, Latinceye çevrilmiştir.

Verilen bu bilgilere göre, bu bilim adamlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Değişik bilim alanında çalışmaları
B
Çok zeki olmaları
C
Eserlerinin dünyaca tanınması
D
Aynı dönemde yaşamaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön