6.Sınıf Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“De ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur.” (İhlas suresi)

Anlamı verilen ihlas suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Tevhit
B
Tövbe
C
İbadet
D
Tekvin
Soru 2

“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik,’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet)

Bu ayette aşağıda verilen inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir?

 

A
Allah’a iman
B
Peygamberlere iman
C
Meleklere iman
D
Ahirete iman
Soru 3

‘‘Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.’’ (Nisa suresi 162. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette geçen inanç esaslarından biri değildir?

 

A
Kitaplara iman
B
Allah’a iman
C
Ahirete iman
D
Meleklere iman
Soru 4

Niçin ibadet ederiz?

Zülal : Allah’a sevgi ve bağlılığımızı göstermek için

İclal : Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için

Hilal : İnsanların takdirini ve güvenini kazanmak için.

Süheyl : Allah emrettiği, bizim de O’na kulluk etmemiz gerektiği için.

Yukarıdaki soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır?

 

A
Zülal
B
Hilal
C
İclal
D
Süheyl
Soru 5

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl suresi, 90. ayet)

Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İyilikler yapılmalı, kötülüklerden uzaklaşılmalıdır
B
Akrabaya yardım edilmelidir
C
Adalet kavramı üzerinde düşünülmelidir.
D
Çirkin işler ve fenalık terkedilmelidir.
Soru 6
Kur’an-ı Kerim’de geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve olaylara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örnek
B
Kıssa
C
Ders
D
Masal
Soru 7

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (Nisa suresi, 36. ayet)

Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ana babaya iyi davranılmalıdır
B
Yolculara yardımcı olunmalıdır
C
Allah, kendini beğenenleri sevmemektedir
D
Allah’a kullukla beraber insanlara da iyi davranılmalıdır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıklarından biri değildir?

A
İnsanların toplumda makam ve mevki kazanmasını sağlar
B
Allah ile insan arasındaki bağları güçlendirir
C
Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olur.
D
İnsanla Allah arasındaki ilişkiyi canlı tutar.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir?

A
Peygamberlerin hepsinin aynı amaç için gönderildiğini göstermek
B
Peygamberlerin verdikleri mücadeleyi anlatmak
C
İnsanların yaşanan olaylardan ders almalarını sağ- lamak
D
İnsanların, kültürel olarak bilgilerini artırmak
Soru 10

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl suresi, 90. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette yapılması istenenlerden biri değildir?

 

A
Haksız da olsa akrabayı desteklemek
B
Çirkinlik ve fenalıktan uzak durmak
C
Adaletli ve yardımsever olmak
D
Allah’ın verdiği öğütleri düşünüp uygulamak
Soru 11

“Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekâtı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar.” (Mü’minûn suresi, 1- 5. ayetler)

Yukarıdaki ayette, müminlerin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

 

A
Namazlarını tevazu ile kılmaları
B
Zekatlarını vermeleri
C
İffetlerini korumaları
D
Oruçlarını tutmaları
Soru 12
Allah’ın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A
Tevhit
B
Tesbih
C
İman
D
İhsan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön