6.Sınıf Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin amaçlarından biri değildir?

A
İnsanlara tarihi bilgiler vermek
B
Allah’ın öğütlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak
C
İnsanların yaşanan olaylardan ders almalarını sağ- lamak
D
Güzel davranışları ön plana çıkararak örnek alınmasını sağlamak
Soru 2

“…Gerçekten biz Eyüp’ü sabırlı bulmuştuk. O, ne iyi bir kuldu! Daima Allah’a yönelirdi.” (Sâd suresi, 44. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın bu ayette övdüğü Hz. Eyüp’ün davranışlarından biri değildir?

 

A
Başına gelenlere isyan etmeden sabretmek
B
Zorluklar ve sıkıntılar karşısında ümitsiz olmamak
C
Başına gelen olayda düşmanını tanıyarak ondan uzaklaşmak
D
Her durumda Allah’a sığınıp ondan yardım istemek
Soru 3

Kur’an’daki kıssaları üç ana gruba ayırmak mümkündür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kıssa gruplarından biri olamaz?

 

A
Yaşamış peygamberlerin kıssaları
B
Peygamber olmayan bazı şahısların kıssaları
C
Geçmişte yaşamış bazı toplulukların kıssaları
D
Gelecek olan peygamberlerin kıssaları
Soru 4

“…(Ey Rabb’im) başıma bir dert geldi, (sana sığındım), sen merhamet edenlerin en merhametlisisin, diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradına, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik.” (Enbiyâ suresi, 83. ve 84. ayetler)

Bu ayetlerde söz edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hz. Eyüp
B
Hz. Yakup
C
Hz. Muhammed
D
Hz. Yusuf
Soru 5

1. Kureyş’e kolaylaştırıldığı,

2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar,

3. - 4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbe’nin) Rabb’ine kulluk etsinler.

Anlamı verilen Kureyş suresinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Mekke’de kış ve yaz seyahatlerinin çok kolay oldu- ğu
B
Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek ve emirlerine uymak gerektiği
C
Kabe’nin sahibinin Allah olduğu
D
Mekkelilerin, Allah’ın nimetiyle açlıktan kurtulduğu
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssası olan peygamberlerden biri değildir?

A
Hz. İbrahim
B
Hz. Eyüp
C
Hz. Yusuf
D
Hz. Lokman
Soru 7
Hz. Eyüp kıssası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çocukları öldüğünde isyan etmemiş, sabretmiştir
B
Hastalığı sırasında güçlükleri aşmada tüm insanlığa örnek olmuştur.
C
Zenginliğinde ve bütün malını yitirdiğinde de Allah’a şükretmiştir.
D
Hastalığı boyunca kavmi hep yanında olmuştur.
Soru 8

Ahmet : Mekke’de yaşayan bir kabileden söz edilmektedir.

Betül : Mekke’lilere verilen zenginlik, nimet ve emniyetten söz edilmektedir.

Azra : Mekke’lilere verilen nimetlerden dolayı Allah’a kulluk etmeleri istenmektedir.

Bu öğrencilerin verdiği bilgiler aşağıdaki surelerden hangisiyle ilgilidir?

 

A
Fil
B
Nas
C
Kureyş
D
Kafirun
Soru 9
Kıssalar hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peygamberlere verilen nimetlerden söz edilir
B
Peygamberlerin karşılaştığı zorluklardan söz edilir.
C
Kötülük yapanların cezalandırılacağından söz edilir.
D
Peygamberin doğum ve ölüm tarihlerinden söz edilir.
Soru 10
Hz. Eyüp (as) kıssasında verilen genel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peygamberlerin bile hastalanabileceği, bunun çok normal bir durum olduğu
B
Bela ve musibetlere karşı sabırlı, metanetli olmak ve Allah’tan ümit kesmemek gerektiği
C
Eşimizin ve çocuklarımızın her zaman bizim yanı- mızda ve bize destek olması gerektiği
D
Bazı hastalıkların çaresinin olmadığı ve hiç iyileşemeyeceği
Soru 11

1. Hz. Yusuf kıssasında - Sevgi, sabır, merhamet ve affedicilik gibi davranışlar gösterilmiştir.

2. Hz. Musa kıssasında   Allah’a inanmayanların ve inkarcıların nasıl cezalandırılacağı vurgulanmıştır.

3. Hz Eyüp kıssasında - Karşılaşılan zorluklara, sıkıntılara sabretmeyi ve Allah’tan ümit kesmemek gerektiği vurgulanmıştır.

4. Hz. Adem kıssasında - Peygamberlerin inanmayanlara karşı mücadele yöntemleri anlatılmıştır.

Yukarıdaki kıssaların insanlara verdiği mesajlardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 12

O önceleri çok zengin bir kişiydi. Ama servetinin çokluğundan dolayı ne kibirleniyor ne de şımarıyordu. Allah’a ibadet etmeye ve insanları doğru yola çağırmaya devam ediyordu. Bir süre sonra çocuklarını ve bütün varlığını kaybetti. Yine de bu duruma hiç isyan etmedi. Olanlar karşısında sabırla dayanmaya çalışıyordu. Peygamberlik görevini de kararlılıkla sürdürüyordu.

Hakkında bilgiler verilen ve adı geçince sabır akla gelen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hz. Yunus
B
Hz. Yusuf
C
Hz. Eyüp
D
Hz. İbrahim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön