6.Sınıf Namaz İbadeti Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Namazın şartları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İstikbal-i kıble, namazda kıbleye yönelmektir.
B
Vakit, kılınacak namazın vaktinin girmesidir.
C
Niyet, kılınacak namaz için niyet etmektir.
D
Kıyam, namazda Kur’an’dan bir bölüm okumaktır
Soru 2

• Namazda vücudun gerekli yerlerinin örtülmesidir

• Erkeklerde diz ile göbek arası, bayanlarda ise el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun örtülmesi anlamına gelir.

Hakkında bilgiler verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Necasetten taharet
B
Hadesten taharet
C
Setr-i avret
D
İstikbal-i kıble
Soru 3

• Dünyanın her yerinde aynı dilde okunur.

• Namaz vakitlerini duyurmak için yapılan bir çağrıdır.

Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 

A
Mevlit
B
Ezan
C
Kur’an
D
İlahi
Soru 4
Namazda elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necasetten taharet
B
Setr-i avret
C
Hadesten taharet
D
Niyet
Soru 5

“...Nerede olursanız olun (namazda) yüzünüzü Mescid-i Haram (Kâbe) yönüne çevirin...” (Bakara suresi, 144. ayet)

Bu ayet, namaza hazırlık şartlarından hangisini anlatmaktadır?

 

A
Kıraat
B
Secde
C
Kade-i ahire
D
İstikbal-i kıble
Soru 6
Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Namaza çağrıya ezan denir
B
Okuyan kişiye müezzin denir
C
Herkes kendi diliyle okur
D
İslam dininin sembollerindendir.
Soru 7

Namazın sonunda tahiyyat duasını okuyacak kadar oturmaya - - - - denir.

Bu cümledeki boşluğa gelebilecek doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Kade-i ahire
B
İstikbal-i kıble
C
Hadesten taharet
D
Setr-i avret
Soru 8

Namazda ayaktayken Kur’an’dan birkaç ayet ve sure okumaya - - - - denir.

Bu cümledeki boşluğa gelebilecek uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Kıyam
B
Tekbir
C
Kıraat
D
Kamet
Soru 9

Tek başına ya da cemaatle kılınan namazların farzından önce okunur. Namazın başladığını duyurmak amacıyla yüksek sesle okunur. Sözleri ezanın aynısıdır ama “Kad kâmeti’s salâh.” ifadesi eklenir.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ezan
B
Kıraat
C
Salâ
D
Kamet
Soru 10

İftitah tekbiri : Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak

Kıyam : Namazda ayakta durmak

Rüku : Elleri dizlere koyarak eğilmek

Secde : Namazda oturmak

Yukarıda verilen namazın şartlarından hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır?

 

A
Secde
B
Kıyam
C
Rüku
D
İftitah Tekbiri
Soru 11
Sabah ezanını diğer ezanlardan ayıran ve ‘‘namaz uykudan hayırlıdır’’ anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lâ ilâhe illâllah
B
Es salâtü hayrün mine’n-nevm
C
Hayye ale’s-salâh
D
Hayye ale’l-felâh
Soru 12

Gerektiğinde abdest ve boy abdesti almaya - - - - denir.

Bu cümledeki boşluğa gelebilecek uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İstikbâl-i kıble
B
Hadesten taharet
C
Setr-i avret
D
Necasetten taharet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön