6.Sınıf Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kur’an-ı Kerim’le ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
610 yılında Hira Mağarası’nda Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.
B
İlk ayetler Sevr Mağarası’nda inmiştir
C
Medine’deki ayetler daha çok ibadet ve sosyal ilişkilerden söz eder
D
Mekke’deki ayetler ağırlıklı olarak inanç ve ahlaktan söz eder.
Soru 2

• Asra yemin ederim ki

• İnsan gerçekten zarar içerisindedir.

• Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler istisnadır (Onlar ziyanda değillerdir.)” (Asr suresi)

Bu sureye göre, aşağıdakilerden hangisi kurtuluşa erenlerin özelliklerinden değildir?

 

A
Salih amel işlemek
B
Hakkı tavsiye etmek
C
Zamanı boşa geçirmek
D
Sabrı tavsiye etmek
Soru 3
Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Dört büyük ilahi kitap gönderilmiştir
B
Bazı peygamberlere suhuf denilen sayfalar gönderilmiştir.
C
Kur’an-ı Kerim gönderilen son ilahi kitaptır
D
Kitapların hepsi günümüze kadar korunmuştur.
Soru 4

Allah gönderdiği elçileri peygamberliklerini ispat etmek amacıyla mucizelerle desteklemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

 

A
Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i ikiye ayırması
B
Hz. Yusuf’un kuyuya atılması
C
Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması
D
Hz. Muhammed’e Kur’an-ı Kerimin indirilmesi
Soru 5

“Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa (ayrılığa) düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye indirdik.” (Nahl suresi, 64. ayet)

Bu ayette Kur’anı Kerim’in hangi yönüne değinilmemiştir?

 

A
Ayrılıkları giderdiğine
B
Rahmet olduğuna
C
Son ilahi kitap olduğuna
D
Doğru yolu gösterdiğine
Soru 6
Asr suresi için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A
Asr, hafta anlamına gelir
B
Kuran’ı-Kerim’in 103. suresidir
C
Üç ayetten oluşmaktadır.
D
Mekke’de indirilmiştir.
Soru 7
Aşağıdaki peygamber-suhuf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Hz. Adem – 10 Sayfa
B
Hz. Şit – 40 Sayfa
C
Hz. İbrahim – 10 Sayfa
D
Hz. İdris – 30 Sayfa
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara vahiy göndermesinin sebepleri arasında sayılamaz?

A
İnsanların Allah’ı doğru tanımasını ve O’na doğru bir şekilde ibadet etmesini sağlamak
B
insanların yanlış inançlara yönelmesini engellemek
C
İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak
D
İnsanların zengin ve rahat yaşama imkanlarına kavuşmasını sağlamak
Soru 9

• Hz. Muhammed

• Hz. İsa

• Hz. Musa

• Hz. Davud

Verilen bu peygamberlere gönderilen ilahi kitaplar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmış- tır?

 

A
İncil-Tevrat-Zebur-Kur’an
B
Tevrat-Zebur-Kur’an-İncil
C
Ku’an-İncil-Tevrat-Zebur
D
Kur’an-İncil-Zebur-Tevrat
Soru 10

“Allah, bu Kur’an’ın bir benzerini daha hiçbir kimseye vermemiştir. Kesinlikle Kur’an (sarılıp kurtulmak isteyenler için) Allah’ın kopmaz ipi ve (O’na doğru yürümek isteyenler için) en güvenilir yoldur. Kur’an’da kalbin baharı ve ilmin pınarları vardır.” ( Hz. Ali, Nehcü’l-Belâğa)

Hz. Ali bu ifadesiyle Kur’an’ın hangi yönüne değinmemiştir?

 

A
Mucizevi bir kitap olduğuna
B
Benzeri bir kitabın olmadığına
C
En güvenilir yol olduğuna
D
Allah’ın kopmaz ipi olduğuna
Soru 11

Kur’an-ı Kerim - - - - döneminde kitap haline getirilmiş, - - - - döneminde çoğaltılmıştır.

Bu boşluklara getrilecek bilgiler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

 

A
Hz. Ömer-Hz. Ali
B
Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer
C
Hz. Ali-Hz. Osman
D
Hz. Ebu Bekir-Hz. Osman
Soru 12
Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından korunup günü- müze kadar bir değişikliğe uğramadan geldiği mesajını veren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A
“Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!” (Hicr suresi, 9. ayet)
B
“Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet)
C
“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü) vardır…” (Yûnus suresi, 47. ayet)
D
“Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf suresi, 2. ayet)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön