Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç Konu Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf suresi, 2. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Allah katında dillerin en üstünü Arapçadır.
B
Kur’an Peygamberin dilinde Arapça olarak indirilmiştir.
C
Kur’an insanların anlaması için gönderilmiştir.
D
Kur’an’ın ilk muhatapları Araplar olmuştur.
Soru 2

Peygamberimize indirilen vahiylerin yazılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A
Melekler tarafından yazılmıştır.
B
Vahiy kâtipleri tarafından yazılmıştır.
C
Bizzat Peygamberimiz tarafından yazılmıştır.
D
Allah katından yazılı olarak kitap halinde indirilmiştir.
Soru 3

Suhuf verilen peygamberler ve verilen sahifeler eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

 

A
1. ve 2.
B
1. ve 3.
C
2. ve 3.
D
3. ve 4.
Soru 4

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Ayetlerinin bir kısmı Mekke’de bir kısmı ise Medine’de inmiştir.
B
610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.
C
Genel olarak Mekke’de inen ayetler inanç ve ahlaktan söz eder.
D
Hz. Peygamber döneminde kitap haline getirilmiştir.
Soru 5

1. Tevrat – Hz. İsa

2. Kur’an-ı kerim – Hz. Muhammed

3. Zebur – Hz. Davut

4. İncil – Hz. Musa

Kitap verilen peygamberler ve kitapları eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 4
C
2 ve 3
D
3 ve 4
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “asr” kelimesinin anlamlarından biri değildir?

 

A
Yüzyıl
B
Zaman
C
Çağ
D
Gün
Soru 7

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
İlahi kitapların sonuncusudur.
B
Tamamı Mekke’de indirilmiştir.
C
Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır.
D
Yaklaşık yirmi üç senede indirilmiştir.
Soru 8

“Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4.ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Müminler ahirete inanırlar.
B
Kur’an-ı Kerim ilahi kitaplardandır.
C
Tüm peygamberlere kitap indirilmiştir.
D
Gönderilen tüm kitaplara iman etmek zorunludur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “asr” suresinde verilen mesajlardan biridir?

 

A
Zamanı iyi değerlendirmek gerektiği
B
İnsanın sınırlı bir ilme sahip olduğu
C
Peygamberlerin de insan oldukları
D
Kur’an- Kerim’in son ilahi kitap olduğu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak mesajlarından biri değildir?

 

A
İnsanın aklını kullanması gerekir.
B
İlahi emirlere uygun yaşanmalıdır.
C
Ahlaki değerlere önem verilmelidir.
D
Tüm örf ve âdetlere sahip çıkılmalıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak özelliklerinden biridir?

 

A
Vahiy eseri olmaları
B
Arapça olarak gönderilmeleri
C
Peygamberleri tarafından yazılmış olmaları
D
Değişmeden asıl haliyle günümüze kadar gelmeleri
Soru 12

Müslümanların Kur’an-ı Kerim’e karşı yerine getirmeleri gereken en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Evde özel bir şekilde muhafaza etmek
B
Kur’an’ı anlayıp, emirlerini hayata aktarmak
C
Kur’an okunurken sessizce onu dinlemek
D
Okuma kurallarına dikkat ederek okumak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön