6.Sınıf Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar.” (Ahzâb suresi, 39.ayet)

Bu ayetten peygamberlerle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Korkmak gibi insanların sahip olduğu duyguları yoktur.
B
Allah’tan aldıkları emirleri insanlara bildirirler.
C
Allah’tan başka kimseden gerçek manada korkmazlar.
D
Yalnızca Allah’a itaat ederler.
Soru 2

“Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (A’raf suresi, 68.ayet)

Bu ayette peygamberlerin aşağıda verilen hangi özelliklerinden söz edilmektedir?

 

A
İsmet - Sıdk
B
Tebliğ - Fetanet
C
Emanet - Fetanet
D
Tebliğ - Emanet
Soru 3

“… O ( Muhammed ), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab suresi, 40. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Hz. Muhammed (sav.) Allah’ın elçisidir.
B
Her peygambere bir kitap verilmiştir.
C
Hz. Muhammed (sav.)’den sonra peygamber gelmeyecektir.
D
Allah, kimlerin peygamber olduğunu bilir.
Soru 4

“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere; şüphesiz, benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin diye vahyetmişizdir.” (Enbiya suresi, 25.ayet)

Bu ayette, peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A
Allah’ın varlığına inanmak
B
Yalan söylemekten kaçınmak
C
Allah’tan başkasına ibadet etmemek
D
Herhangi bir iyiliğe engel olmamak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amacını en kapsamlı şekilde ifade etmektedir?

 

A
İbadetleri öğretmek
B
Allah’ın varlığını bildirmek
C
Peygamberler hakkında bilgi vermek
D
İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderilme nedenlerinden biri değildir?

 

A
İnsanın dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlamak
B
İnsanın iradesini ortadan kaldırmak
C
İnsanın yanlış inançlara yönelmesini engellemek
D
Erdemli ve ahlaklı yaşamanın ilkelerini öğretmek
Soru 7

Mucize ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Olağanüstü bir olaydır.
B
Kur’an, Hz. Peygambere verilen bir mucizedir.
C
Peygamberler istedikleri zaman mucize gösterebilirler.
D
İnsanların peygamberlere inanmalarını kolaylaştırır.
Soru 8

“ Her ümmetin ( toplumun ) bir peygamberi ( resulü ) vardır…” (Yunus suresi, 47. ayet )

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Allah insanları uyarmıştır.
B
Birçok peygamber gönderilmiştir.
C
Allah erkekleri peygamber olarak göndermiştir.
D
Hz. Muhammed (sav.) den önce de peygamber gelmiştir.
Soru 9

Peygamberler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Görevlerini yerine getirirken asla maddi bir karşılık beklemezler.
B
Peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir.
C
İnsanları Allah’a inanmaya çağırmışlardır.
D
Dürüst ve güvenilir insanlardır.
Soru 10

Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A
“Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!” (Hicr suresi, 9. ayet)
B
“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir....” (Âli İmran suresi, 144. ayet)
C
“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü) vardır…” (Yûnus suresi, 47. ayet)
D
“…Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz..…” (İsra suresi.15.ayet)
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

 

A
Allah tarafından seçilmişlerdir.
B
Vahiyleri uygulayarak insanlara örnek olurlar.
C
Dünya ile ilgili işlerle ilgilenmekten uzak durmuşlardır.
D
Tüm insanlar gibi Allaha karşı sorumludurlar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olduğu Kur’an’da açıkça bildirilmiştir?

 

A
Hz. Üzeyir
B
Hz. Lokman
C
Hz. Zülkarneyn
D
Hz. İbrahim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön