6.Sınıf Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Peygamberlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Allah tarafından seçilirler
B
Allah’ın mesajlarını insanlara iletirler.
C
İnsanüstü özellikleri vardır.
D
İnsanlara örnek olurlar.
Soru 2

“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (Resulü) vardır…” (Yunus suresi, 47. ayet)

Bu ayet ile verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Peygamber gönderilerek her toplum Allah’ın mesajlarından haberdar edilmiştir
B
Bazı toplumların peygamberleri yoktur, Nebîleri vardır.
C
Bütün toplumlar kendilerine gelen peygamberlere inanmıştır
D
Bütün toplumlara aynı peygamber gelmiştir.
Soru 3

1.“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41. ayet)

2.“Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (A’raf suresi, 68. ayet)

3.“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!” (Sad suresi, 45. ayet)

4.“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar…” (Ahzab suresi, 39. ayet)

Yukarıdaki ayetlerde sırasıyla peygamberlerin hangi özellikleri vurgulanmaktadır?

 

A
Fetanet- emanet- ismet- tebliğ
B
Sıdk- emanet- fetanet- tebliğ
C
Sıdk- emanet- ismet-fetanet
D
Tebliğ- sıdk- emanet- fetanet
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mucizenin özelliklerinden biri değildir?

A
Mucizeyi peygamberler gösterir
B
Mucizeler, Allah’ın izni ile gerçekleşir
C
Mucizeler, insanı aciz ve hayrette bırakır.
D
Mucizeler, doğal olaylardan birisidir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir?

A
Allah’a ve peygamberlerine iman etmek
B
Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak
C
Ramazan ayında otuz gün oruç tutmak
D
Ahiret gününe iman etmek
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Vahyin insanlar tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak
B
Vahyi alan insanın üstün ve değerli olmasını sağlamak
C
Vahyin uygulanmasında insanlara örnek olmak
D
İnsanlarla daha rahat iletişim kurabilmek
Soru 7
Peygamberlerin günah işlemekten uzak olmaları ve yalan söylemeyip doğru olmaları aşağıda verilen hangi sıfatların karşılığıdır?

A
İsmet- sıdk
B
Tebliğ- sıdk
C
Emanet- fetanet
D
İsmet- emanet
Soru 8

“De ki: Gelin Rabb’inizin size neleri haram kıldığını okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, (sizin de onların da rızkını biz veririz) kötülüklerin açığı- na da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.” (En’âm suresi, 151. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

A
Ana babaya iyilik etmeye
B
Fakirlik korkusuyla çocukları öldürmeye
C
Haksız yere cana kıymaya
D
Namazı hakkıyla kılmaya
Soru 9

“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!” (Sad suresi, 45. ayet)

Yukarıdaki ayette peygamberlerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

 

A
Emanet
B
Fetanet
C
Feraset
D
İsmet
Soru 10

“Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakupoğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara suresi, 136. ayet)

Bu ayetin bize verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Peygamberlere iman etmeli ve peygamberler arasında ayrım yapmamalıyız.
B
Her ümmetin bir peygamberinin olduğunu bilmeliyiz ve onları birbirine karıştırmamalıyız
C
Peygamberlerin birbirinden üstün olabileceğini dü- şünmeliyiz.
D
Belirtilen peygamberlerin dışında peygamber olmadığına inanmalıyız.
Soru 11

“Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” (Enbiyâ suresi, 8. ayet)

Bu ayetin ana mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Peygamberler, yiyip içerler
B
Peygamberler, ölümsüzdür
C
Peygamberler, doğaüstü özelliktedir
D
Peygamberler, bizim gibi insandır.
Soru 12

“(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)

Bu ayetin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Peygamberler meleklerin özelliklerine sahiptir.
B
Meleklerden de peygamber gönderilmiştir.
C
İnsanlara kendi içlerinden peygamber gönderilmiştir
D
Meleklerin yeryüzünde yaşamamaktadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön