6.Sınıf Solunum Sistemi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir öğrenci soluk alma sırasında havanın izlediği yolu defterine şekildeki gibi yazmıştır.

Burun → Gırtlak → Yutak → Soluk Borusu → Bronş → Bronşçuk → Alveol

Öğrenci hangi iki yapının yerini değiştirirse çizdiği şema doğru olur?

 

A
Burun – Yutak
B
Yutak – Gırtlak
C
Bronşçuk – Bronş
D
Bronşçuk – Alveol
Soru 2

Uzmanların tavsiyelerine göre burundan soluk almak ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

 

A
Burundaki kıllar havadaki tozları tutar.
B
Burundaki kılcal damarlar havayı ılıtır.
C
Burundaki mukus tabakası havayı nemlendirir.
D
Burundaki delikler havadan alınan oksijen miktarını kontrol eder.
Soru 3

Bir pet şişenin ucu kesilerek ağzına şekildeki gibi balon takılmıştır.

Bu düzeneği kuran öğrencinin düzenek ile ilgili,

1. Şişenin ucu kesilerek ağzına takılan balon diyaframı temsil etmektedir.

2. Balonu 1 yönünde çekmem diyaframın kasılmasını yani soluk almayı ifade eder.

3. Balonu serbest bıraktığımda 2 yönünde giderek soluk vermeyi temsil eder.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 4

Solunum sistemimizin sağlığı için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

 

A
Düzenli olarak açık havada egzersiz yapmalıyız.
B
Hava kirliliği konusunda bilinçli bireyler olmalıyız.
C
Taş ve maden ocaklarında maskesiz çalışmalıyız.
D
Sigara içen kişilerden ve içilen yerlerden uzak durmalıyız.
Soru 5

Aşağıda akciğerlerde gerçekleşen bir olay ile ilgili görsel verilmiştir.

Bu durum ile ilgili,

1. K ile gösterilen yapı kılcal damardır.

2. Kılcal damardan alveollere karbondioksit geçişi gösterilmiştir.

3. Soluk alıp verme sırasında gerçekleşir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 6

Aşağıdaki modelde insanda solunum sistemine ait yapılar verilmiştir.

Bu yapılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A
4 ile gösterilen yapı karbondioksitçe zengin havayı vücuttan uzaklaştırır.
B
3 ile gösterilen yapıda gaz alışverişi gerçekleşir.
C
2 ile gösterilen yapı bronşçuktur.
D
1 ile gösterilen yapı alveoldür.
Soru 7

Akciğerlerimiz ile ilgili,

1. Solunum sisteminin temel organıdır.

2. Sağ ve sol yanımızda iki tanedir.

3. Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveolleri bulundurur.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 8

Aşağıdaki görselde sigara içen ve içmeyen kişilere ait akciğerler verilmiştir.

Bu iki resim karşılaştırıldığında,

1. K kişisinin solunum yolu hastalıklarına yakalanma ihtimali L kişisinden fazladır.

2. K kişisi spor yapma gibi aşırı enerji gerektiren faaliyetler yaparken daha sık nefes almak zorunda kalır.

3. L kişisinin vücudundaki alveollerde gaz değişimi daha kolay gerçekleşir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

 

A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 9

Aşağıda solunum sistemimize ait yapılardan biri verilmiştir.

Bu yapı ile ilgili hangi seçenekteki ifade yanlıştır?

 

A
Kasılıp gevşeyerek göğüs kafesi hacmini arttırır.
B
Etrafında çok sayıda kılcal damar bulunur.
C
Gaz değişiminin gerçekleştiği yerdir.
D
Akciğerlerde yer alır.
Soru 10

Aşağıdaki grafikte K, L ve M şehirlerine ait havadaki zararlı gaz miktarları verilmiştir.

Bu grafik incelendiğinde,

1. K şehrindeki insanların solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanma oranı L ve M şehrindeki insanlardan daha yüksektir.

2. L şehrinde yaşayan insanlarda astım hastalığı görülme oranı daha azdır.

3. M şehrinde yaşayan insanların L şehrindeki insanlara göre, solunum sistemi hastalıklarına yakalanma oranı daha yüksektir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 11

Aşağıdaki grafik belli bir zaman diliminde akciğer iç hacminin durumunu göstermektedir.

Bu grafiğe göre,

1. I. zaman aralığında soluk alınmıştır.

2. II. zaman aralığında diyafram kubbeleşmiştir.

3. I. zaman aralığında oksijen alveollere ulaşmıştır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön