6.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1. Konuyu belirleme

2. Hipotezleri belirleme

3. ..............................

4. Hipotezleri sınama

5. Rapor oluşturma

Yukarıda verilen bilimsel araştırma basamaklarında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A
Kaynakça oluşturma
B
Konu ile ilgili bilgi toplama
C
Dipnot hazırlama
D
Metin yazma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görev ve sorumluluklarımızdan biri değildir?

 

A
Vergi verme
B
Askerlik yapma
C
Ödev yapma
D
Oy kullanma
Soru 3

Elektronik mağazasından aldığı bilgisayarın çalışmadığını gören Halime, aldığı ürünü mağazaya götürdüğünde alınan malın değiştirilemeyeceği ve geri alınmayacağı cevabını almıştır.

Bu durumda Halime, sorunun çözümü için aşağıdaki hangi yolu izlemelidir?

 

A
Bilgisayarı kendi tamir etmelidir.
B
Tüketici sorunları hakem heyetine dilekçe yazmalıdır.
C
Mağaza sahibi ile tartışmalıdır.
D
Yeni bir bilgisayar daha satın almalıdır.
Soru 4

I. Dilekçe yazmak

II. Mitingler düzenlemek

III. İmza toplamak

IV. Basın açıklaması yapmak

Verilenlerden hangileri hak arama yollarındandır?

 

A
I - II ve III
B
II - III ve IV
C
I - II ve IV
D
I - II - III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin içeriğini oluşturan bilim dallarından biri değildir?

 

A
Biyoloji
B
Tarih
C
Coğrafya
D
Vatandaşlık
Soru 6

6. Sınıf öğrencisi Zeynep’e, öğretmeni sosyal bilgiler dersinde “Anadolu Uygarlıkları” konulu araştırma ödevi verdi. Zeynep konuyla ilgili varsayımlarını belirleyerek, araştırmasına başladı. Çeşitli kaynaklardan araştırmalar yaparak, konuyla ilgili metnini oluşturdu.

Zeynep, bilimsel araştırma basamaklarından hangisi uygulamamıştır?

 

A
Konuyu belirleme
B
Varsayımda bulunma
C
Bilgilerin doğruluğunu sınama
D
Konuyu yazma
Soru 7
Serpil öğretmenin dersinde sormuş olduğu “Sosyal Bilgiler dersinin genel amaçları nelerdir?” sorusuna aşağıda verilen öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

 

A
Emel-  Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerimizin; ilgi, istek ve yeteneklerininin farkına varır
B
Kemal-Vücudumuzdaki dolaşım sistemleri hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur  
C
Esin-Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanıyarak insanlar ile doğal çevre arasındaki etkile- şimi açıklar.
D
Selim-Hukuk kurallarının herkes için bağ- layıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluş- ların yasalar önünde eşit olduğunu gerçekçeleriyle bilir. 
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi devlete karşı olan sorumluluklarımızdan biri değildir?

 

A
Askerlik yapmak
B
Vergi vermek
C
Dilekçe vermek
D
Seçimlere oy kullanmak
Soru 9

Atatürk, Türklerin dünya tarihinin en eski çağlardan beri tarihteki hakiki yerini ve dünya uygarlığına hangi katkıları sağladıklarının araştırılması gerektiğine inanmaktaydı.

Bunun üzerine aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

 

A
TBMM’nin açılması
B
Türk Tarih Kurumu’nun açılması
C
Türk Dil Kurumu’nun açılması
D
Yeni Türk harflerinin kabulü
Soru 10

“Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir…”

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sözü ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmiştir?

 

A
Soyadı Kanunu
B
Türk Dil Kurumu
C
Cumhuriyetin İlanı
D
Türk Tarih Kurumu
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun kurulmasının amaçlarından değildir?

 

A
Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmak.
B
Türkçe kökenli sözcükleri araştırmak ve dile kazandırmak.
C
Türkçenin zenginliklerini ortaya çıkarmak.
D
Türk tarihinin tüm yönleriyle araştırması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön