Ülkemiz ve Dünya Konu Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye Körfez ülkeleri ile Avrupa kıtası arasında köprü konumundadır.

Bu durum Türkiye’de aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinin gelişmesine daha çok katkı sağlamıştır?

 

A
Ticaret
B
Tarım
C
Turizm
D
Hayvancılık
Soru 2

Ülkemiz bazı ülkelere ihracat yaptığı gibi, ihtiyaç duyduğu bazı ürünleri de ithal eder.

Aşağıdakilerden ülkelerden hangisinin Türkiye ihracatındaki payı diğerlerinden daha azdır?

 

A
İtalya
B
Almanya
C
Çin
D
Arjantin
Soru 3

Ülkemiz dünya üzerinde ilk yerleşmelerin kurulduğu önemli merkezlerden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebepleri arasında gösterilemez?

 

A
Yerleşmeye uygun ılıman iklim kuşağında yer alması
B
Doğu meridyenleri arasında yer alması
C
Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması
D
Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin olması
Soru 4

Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’ni imzalamışlardır.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu sözleşmede taraf ülkeler arasında değildir?

 

A
Romanya
B
Türkiye
C
Yunanistan
D
Rusya Federasyonu
Soru 5

Nüfusun dağılışı üzerinde birçok faktör etkili olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışında diğerlerinden daha az etkilidir?

 

A
Yer şekilleri
B
Ortalama yükselti
C
İklim özellikleri
D
Yeraltı kaynakları
Soru 6

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe nüfus miktarında belirgin bir şekilde azalma görülür.

Bu durum nüfusun dağılışı üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkisine örnek olarak gösterilebilir?

 

A
Bitki örtüsü
B
İklim özellikleri
C
Ulaşım imkanları
D
Yer altı kaynakları
Soru 7

Dünya üzerinde nüfusun dengesiz dağılımında doğal ve beşeri faktörler etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biri değildir?

 

A
Ekonomik faaliyetler
B
Sanayi çalışmaları
C
Yeryüzü yükseltileri
D
Tarım faaliyetleri
Soru 8

Bir ülkenin ekonomisi üzerinde turizm gelirlerinin önemli etkisi vardır.

Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisinde turizm gelirlerinin payı diğerlerine göre daha azdır?

 

A
İtalya
B
Moğolistan
C
İspanya
D
Yunanistan
Soru 9
Bir ülkenin limanlar, karayolları ve boru hatlarından elde ettiği gelirler aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

A
Tarım faaliyetleri
B
Ulaştırma gelirleri
C
Turizm gelirleri
D
İthalat gelirleri
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ithal ettiği ürünler arasında gösterilemez?

A
Otomobil
B
Uçak
C
Fındık
D
Fotoğraf Makinesi
Soru 11

Osman; Konya’da buğday ekim dikimi ile uğraşır.

Mehmet; Otomobil fabrikasında teknisyendir.

Fatma; Alışveriş merkezinde kuaförlük yapmaktadır.

Yukarıda Osman, Mehmet ve Fatma’nın meslekleri hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre bu kişilerin çalıştıkları sektörler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru eşleştirilmiştir?

 

A
Sanayi -Hizmet -Tarım
B
Tarım -Sanayi -Hizmet
C
Hizmet -Tarım -Sanayi
D
Tarım -Hizmet -Sanayi
Soru 12

Türk Cumhuriyetleri ile ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz bulunmaktadır.

Bu ülkelere ihraç ettiğimiz ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A
Fındık
B
Doğalgaz
C
Krom
D
Beyaz eşya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön