6.Sınıf Ülkemizin Kaynakları Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen doğal kaynaklardan hangisinde ülkemiz kaynak bakımından diğerlerinden daha fakirdir?

A
Petrol
B
Orman
C
Toprak
D
Su
Soru 2
Toprak özellikleri ve iklim özellikleri düşünüldüğünde, aşağıdaki illerimizden hangisinde tarımsal ürün çeşitliliğinin diğerlerinden daha fazla olduğu söylenebilir?

A
Ankara
B
Antalya
C
Kastamonu
D
Erzurum
Soru 3

Tarımsal üretimi etkileyen faktörler doğal ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetleri etkileyen beşeri faktörler arasında gösterilir?

 

A
Akarsular
B
İklim
C
Toprak yapısı
D
Tarımda makineleşme
Soru 4

Su kaynaklarından tarım, turizm, balıkçılık ve enerji üretimi gibi alanlarda yararlanılır.

Aşağıdaki göllerimizinden hangisinden tarımsal sulama amacıyla yararlanılmaz?

 

A
Beyşehir Gölü
B
Eğirdir Gölü
C
Tuz Gölü
D
Akşehir Gölü
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biri değildir?

A
Doğal yaşamı korur
B
Sel oluşumunu önler
C
Tarımsal üretimi arttırır.
D
Erozyon oluşumunu önler
Soru 6

Bir iş adamı açmak istediği un fabrikasını Konya’da kurmaya karar verir.

İş adamının un fabrikasını Konya’da kurmasının öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A
Fabrikanın ihtiyacı olan enerji kaynağına yakın olması
B
Nitelikli insan gücünün var olması
C
Hammaddenin bol bulunması
D
Pazarlama imkânlarının uygun olması
Soru 7
Aşağıda verilen proje ve uygulama yeri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

A
Defne ile sağlıklı yaşam - Hatay
B
Zeytin çekirdeğinin gücü - Erzurum
C
Fındık sağlıktır - Giresun
D
Sağlıklı yaşam için yoğurt - Kars
Soru 8

Et ve süt üretimi yapacak bir tesisin hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olduğu yerlere yakın kurulması gerekir.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İş gücünü kolay temin etmek
B
Ulaşım yollarına yakın olmak
C
Daha kaliteli üretim yapmak
D
Hammadde kaynağına yakın olmak
Soru 9
Aşağıdaki illerden hangisi eşleştirildiği yatırım projesine uygun değildir?

 

A
Afyon - Maden suyu ve kaplıca tesisler
B
Diyarbakır - Kâğıt fabrikası
C
Ordu - Fındık işletme tesisler
D
Aydın - Kuru incir tesisleri
Soru 10
Aşağıda yapılan eşleştirmede hangi şehirde ham madde temini daha zordur?

 

A
Ağrı - Kağıt fabrikası
B
Trabzon - Kereste fabrikası
C
Antalya - Meyve suyu fabrikası
D
Isparta - Gülyağı fabrikası
Soru 11

Dünyanın önemli zeytin üreticilerinden biri olan ülkemiz, savunma sanayiinde kullanılan aktif karbon üretiminde zeytini değerlendirmeyip, aktif karbonu dışarı- dan ithal edilmektedir.

Bu durumu ortadan kaldırmanın yolu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A
Ülkemizde zeytin üretiminin çoğaltılması
B
Ülkemizde karbon üretimi için yatırımların artırılması
C
Aktif karbonun yurt dışından alımların artırılması
D
Aktif karbon kullanımına son verilmesi
Soru 12

1) Petrol

2) Demir

3) Linyit

4) Taş kömürü

Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangileri enerji kaynağı olarak kullanılmaz?

 

A
Yalnız 2
B
Yalnız 3
C
1 ve 4
D
2 ve 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön