6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yukarıdaki haritalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
I. Haritada detay fazladır.
B
II. Harita daha küçük ölçekli haritadır.
C
I. Haritada küçültme oranı fazladır.
D
Her iki harita da kuş bakışı çizilmiştir.
Soru 2

Anadolu’nun tarih boyunca bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmasında;

I. İklim

II. Verimli topraklar

III. Su kaynakları

gibi faktörlerden hangilerinin olumlu etkisi olmuştur?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi göçebe toplumların yerleşik hayata geçmesinin temel nedenidir?

 

A
Ticari ilişkilerin başlaması
B
Ulaşımın hızlanması
C
Tarımsal faaliyetlerin başlaması
D
Güvenliğin sağlanması
Soru 4

19. yüzyılda insanlar teknolojiyi kullanarak makineli üretime geçmiştir. İngiltere’de dokuma sektöründe başlayan sanayi devrimi sonrası büyük fabrikalar kurulmuş, insanlar fabrikalarda çalışmak üzere şehirlere göç etmeye başlamıştır.

Buna göre 19. yüzyılda;

I. Büyük şehirler ortaya çıkmıştır.

II. İş imkanları göçlere neden olmuştur.

III. Ticari faaliyetler azalmıştır.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5

- İyonlar, ticaret sayesinde zenginleşmiş ve birçok kültürle tanışmışlardır.

- Sakarya Nehrinin kıyısında bulunan Friglerin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

İlk Çağda Anadoluda yaşayan uygarlıklarla ilgili verilen bilgilerde, yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine değinilmemiştir?

 

A
Madencilik
B
Su kaynakları
C
Ticaret faaliyetleri
D
Tarım alanları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?

 

A
Ayrıntı fazladır
B
Hata oranı azdır
C
Gösterdiği alan büyüktür
D
Ölçeği büyüktür.
Soru 7

- Urartu sanatında tunç levha işlemenin önemli bir yeri vardır. Kemerler, miğfer, kalkanlar ve koşum takımları bu grup içinde sayılabilir.

- Urartular, sarp ve kayalık bölgelerde ustaca mabet ve saray inşa etmişlerdir.

Buna göre Urartularla ilgili olarak;

I. Maden işlemeyi bildikleri,

II. Sert doğa koşullarıyla baş etmeyi öğrendikleri,

III. Mimarı çalışmalar yaptıkları

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir ?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8

Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara haritaları çizilecektir.

Buna göre bu yerlerden hangisinin daha az küçültülmesi gerekir?

 

A
Asya Kıtası
B
Türkiye
C
İç Anadolu Bölgesi
D
Konya
Soru 9

- Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı yapmışlardır.

- Başkentleri Hattuşa’dır.

- Pankuş denilen meclisleri vardır.

Yukarıda özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Sümerler
B
Hititler
C
Lidyalılar
D
Asurlular
Soru 10

İlk Çağ uygarlıklarından;

- Lidyalılar ilk parayı kullanmıştır

- Sümerler ilk yazıyı kullanmışlardır

- Babiller ilk yazılı kanunları yapmışlardır

Bu bilgilere göre İlk Çağ uygarlıklarının aşağıdaki alanların hangisine katkısı verilmiştir?

 

A
Ticaret
B
Hukuk
C
Kültür
D
Tarım
Soru 11

İyonya’da bilimin gelişmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Özgür düşüncenin egemen olması
B
Tarım faaliyetlerinin yaygın olması
C
Ticaretin serbest olması
D
Deniz kıyısında olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Lidyalılara ait özelliklerden biri değildir?

 

A
Kral yolunu yapmışlardır.
B
İlk kez parayı kullanmışlardır.
C
Başkentleri Sardes’tir.
D
Anal denilen yıllıkları yazmışlardır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön