Yeryüzünde Yaşam Konu Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

• Sinop

• Düzce

• Aydın

• Ankara

Yukarıda verilen şehirlerimizden hangisi başlangıç meridyenine daha yakındır?

 

A
Ankara
B
Sinop
C
Düzce
D
Aydın
Soru 2
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde günlük sıcaklık farkı daha fazladır?

A
Muson iklimi
B
Çöl iklimi
C
Akdeniz iklimi
D
Kutup iklimi
Soru 3

Türkiye’ye araştırma için gelen bir gurup öğrenci Türkiye ile Yunanistan’ın bitki örtüsünün büyük oranda benzer olduğunu görmüştür.

Bu duruma bakarak iki ülkenin hangi bakımdan benzer olduğu söylenebilir?

 

A
Ülkelerin kapladığı alan
B
Ekonomi
C
İklim özellikleri
D
Yüzey şekilleri
Soru 4

Anadolu’da bulunan devletler ilk çağlarda dışarıdan gelip Anadolu’ya yerleşmek isteyen toplulukların saldı- rıları ile karşılaşmışlardır.

Bu durum Anadolu’da kurulan devlet ve toplulukları aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaya yöneltmiştir?

 

A
Topraklarını genişletip daha fazla ekip biçmeye
B
Yollar üzerine konaklama yerleri yapmaya
C
Düzenli ordular kurarak savunmaya
D
Teknolojik çalışmalar yapmaya
Soru 5
Daha çok tapınak, okul, rasathane gibi amaçlar için yapılmış Zigguratlar hangi medeniyetine aittir?

A
Asurlular
B
Sümerler
C
Urartular
D
Babiller
Soru 6

Anadolu’nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşamasına beşiklik ettiği bilinmektedir.

Anadolu’nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A
Toprağın verimli olması
B
Su kaynaklarının bulunması
C
Doğal kaynaklarca zengin olması
D
Teknololojik çalışmalara uygun olması
Soru 7

İlk çağlarda yaşayan insanların;

1- Toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları

2- Ateşi kullanmış olmaları

3- Duvarlara ve taşlara resimler çizerek anlaşabilmeleri

4- Toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları

yukarıda verilenlerden hengileri insanların üretim faaliyetlerinde bulunduğunu gösterir?

 

A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
2 ve 3
D
3 ve 4
Soru 8

Mezopotamya’nın tarihi geçmişinin MÖ. 6000’li. yıllara dayandığı arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır.

Bölgedeki uygarlıklar hakkında ayrıntılı bilgilere hangi olaydan sonra ulaşılmıştır?

 

A
Toplumların birbirleri ile olan savaşlarından sonra
B
Tarih bilimi alanında çalışan bilim adamlarının ço- ğalmasından sonra
C
Şehir devletlerinin kurulmasından sonra
D
Yazının icad edilmesinden sonra
Soru 9
Yapılan kazılarda Urartu mezarlarında gömülen kişilerin gündelik eşyalarına rastlanmıştır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Eşyaların ölen kişileri koruyacağı inancı
B
Öldükten sonra hayatın devam edeceğine inanılması
C
Din adamlarının emirleri
D
Özel mülkiyete değer verilmesi
Soru 10

Firigyalılarda öküz öldürene, saban kırana ölüm cezasının verildiği tespit edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A
Hayvanların kutsallığına inanıldığı
B
Tarıma önem verdikleri.
C
Toprağı işleyecek sabanı yapacak ustanın bulunmadığı
D
Firiglerde ahiret inancının olduğu
Soru 11
1- ilk parayı kullanmıştır
2- ilk su kanallarını yapmışlardır
3- ilk yazılı anlaşma Kadeş’i Mısırlılar ile imzalamıştır.
Verilen olguları gerçekleştiren uygarlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
Lidya -Urartular- Hititler
B
Urartu -Hitit -Lidyalılar
C
Lidya -Hitit -Urartular
D
Hititler -Urartular -Lidyalılar
Soru 12

Anadolu’da kurulmuş devletlerin ilk çağlarda şehirlerin çevresini surlar ve duvarlarla çevrelemiş oldukları görülmektedir. Yapılan arkeolojik kazılarda dünyanın en eski yerleşmesi olarak bilinen Çatalhöyük çevresi de bu şekildedir.

Bu durumun aşağıda verilen ihtiyaçtan hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

 

A
Yerleşik toplulukların birbiri ile sınır anlaşmazlıkları- nı bitirme
B
Hayvancılık alanında ilerleme
C
Şehirleri dışarıdan gelecek toplulukların saldırılarına karşı koruma
D
Toprağı daha çok işleyerek tarımı canlandırma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön