Yeryüzünde Yaşam Konu Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Tarım ve hayvancılık ile uğraşmaları

II. Binalar, tapınaklar ve saraylar inşa etmeleri

III. Avcılık ve toplayıcılık yapmaları

Yukarıdakilerden hangileri insanların yerleşik hayata geçtiğini gösterir?

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 2

Yukarıda verilen Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine ait doğal bitki örtüsü sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?


          KARADENİZ - KARASAL- AKDENİZ

 

A
Bozkır - Maki -    Orman
B
Orman - Bozkır - Maki
C
Maki - Orman - Bozkır
D
Orman - Maki - Bozkır
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış İlk Çağ Uygarlıklarından biri değildir?

 

A
Köktürk Devleti
B
Asurlular
C
Babiller
D
Urartular
Soru 4

• Bitki örtüsü kaktüs ve benzeri bitkilerden oluşur.

• Gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı fazladır.

• Yılda bir veya iki kez yağış düşer.

Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ekvator İklimi
B
Muson İklimi
C
Kutup iklimi
D
Çöl İklimi
Soru 5

Eanna- Merhaba ben Eanna. Uruk şehrinde yaşıyorum. Uruk, çok büyük ve kalabalık bir şehir devletidir. Şehrin çevresi surlarla çevrilidir. Sümer ülkesinde yaşayan halk, hürler ve köleler olarak ikiye ayrılmaktadır. Halkımızın büyük kısmı tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor.

Yukarıdaki anlatıma göre Sümer ülkesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Halkın büyük bir kısmı ziraatla uğraşmıştır.
B
Uruk şehrini korunaklı hale getirmişlerdir.
C
Başka uygarlıklarla ticaretleri vardır.
D
Sümer toplumunda sınıf farklılıkları vardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kutup ikliminin özelliklerinden biri değildir?

 

A
Yazlar çok kısa, kışlar uzundur.
B
Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
C
Eskimolar Kutup ikliminin görüldüğü yerlerde yaşarlar
D
Köpeklerin çektiği kızaklar önemli ulaşım aracıdır
Soru 7

• Muson ikliminin görüldüğü yerler yağışı en fazla yazın alır.

• Çöl ikliminin görüldüğü yerlerde iglo denilen buzdan evler vardır.

• Kutup ikliminin görüldüğü yerlerde insanlar avcılık ve balıkçılık yaparlar.

• Ekvator ikliminin görüldüğü yerler yıl boyunca yağışlı olduğu için sık ormanlarla kaplıdır.

Yukarıda doğru bilgilerin karşısına (D), yanlış bilgilerin karşısına (Y) konulacaktır. Buna göre doğru işaretleme hangi seçenekte verilmiştir?

 

A
Y, D, D, Y
B
D, D, Y, Y
C
D, Y, D, D
D
Y, Y, D, D
Soru 8

“Ben Erzurum’un ilçesi olan Oltu’da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden, İzmir’deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ılık geçiyor. Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor.’’

Erzurum ve İzmir arasındaki sıcaklık farkı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 

A
İki şehrin arasında uzun mesafenin bulunması
B
İzmir’in Erzurum’a göre daha batıda olması
C
Erzurum’un yükseltisinin İzmir’den fazla olması
D
İki şehrin enlem derecesinin yaklaşık aynı olması
Soru 9

I. Karadeniz İklimi

II. Akdeniz İklimi

III. Karasal İklim

Yukarıda verilen iklimlerden hangileri Türkiye’de görülmektedir?

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 10

Kadir: Yazları sıcak ve kuraktır.

Engin: Kışlar ılık ve yağışlıdır.

Emre: En yağışlı mevsim kıştır.

İbrahim: Bitki örtüsü maki adı verilen çalılıklardır.

Öğrencilerin özelliklerini verdiği iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Çöl iklimi
B
Akdeniz iklimi
C
Karasal iklim
D
Karadeniz iklimi
Soru 11

Yukarıda yer alan görselde verilen mevsimin ülkemizde en uzun süre yaşandığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Akdeniz Bölgesi
B
Karadeniz Bölgesi
C
Doğu Anadolu Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 12
Türkiye’de bulunan bir dağın Güney yamacındaki bir köyün sıcaklı Kuzey yamacındaki köye göre yüksek olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Enlem
B
Bakı
C
Yükselti
D
Rüzgarlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön