6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Konu Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisinin İslamiyet’i kabul etmesiyle Müslümanlar, ilk kez Kâbe’de halka açık bir şekilde namaz kılmaya başlamışlardır?      
A
Hamza (r.a.)
B
Ebu Bekir (r.a.)
C
Ebu Talip (r.a.)
D
Hz. Ömer’in (r.a.)
Soru 2
Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesine ne denir?      
A
Tebliğ
B
Tevhid
C
Vahiy
D
Semi
Soru 3
Hz. Muhammed (s.a.v.), otuzlu yaslarından itibaren toplumun içinde bulunduğu olumsuzluklardan uzaklaşarak yalnız kalmak için sık sık nereye giderdi?      
A
Hıra Mağarası’na
B
Medine yollarına
C
Kabe’ye
D
Bedir Dağı’na
Soru 4
Veda Hutbesi’nde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?
A
Şehir yapılanması
B
Kadın hakları
C
Adalet ve eşitlik
D
Can ve mal güvenliği
Soru 5
Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyüdüğü Mekke ve çevresinde dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakıyla tanınırdı. Bu nedenle ona hangi ad verilmişti?      
A
İmamü’l Muttakin
B
Muhammedu’l Emin
C
Habibullah
D
Esma-i Nebî
Soru 6
Medine ve çevresinde yasayan kabileler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında Medine Sözleşmesi adı verilen bir antlaşma yapılmasının amacı hangisidir?      
A
Gayri Müslimleri Medine’den uzaklaştırmak.
B
Toplumsal barış ve bütünleşmeyi sağlamak.
C
Müslümanların güvenliğini sağlamak.
D
Başka dinden olanların Müslüman olmalarını sağlamak.
Soru 7
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevi Allah’ın (c.c.) mesajını insanlara ulastırmaktı. Yüce Allah, Hz. Peygambere ilk emrini ne zaman göndermiştir?      
A
571 yılında Rebiülevvel ayında
B
610 yılında Şaban ayında
C
610 yılında Ramazan ayında
D
632 yılında Recep ayında
Soru 8
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisine vahiy geldiğini ilk kez kime bildirmiştir?      
A
Zamanın bilginlerinden Varaka b. Nevfel’e
B
Ebu Bekir’e (r.a.)
C
Esi Hz. Hatice’ye (r.a.)
D
Amcası Ebu Talip’e (r.a.)
Soru 9
Hicretin ardından Müslümanlar için Medine’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi görülmemiştir?      
A
İslam dininin yayılması hız kazandı.
B
Medineli müşrikler Mekke’ye göç ederek Müslümanlara baskı yapmaya başladı.
C
Mekke dönemi sona erdi ve Medine dönemi başladı.
D
Müslümanlar baskı ve zorlamalardan kurtuldu.
Soru 10
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yasadığı toplumda ahlaki güzellikler kaybolmuş, yerini pek çok olumsuz davranış almıştı. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?      
A
İçki, kumar, fal, büyü, hırsızlık gibi kötü tutum ve davranışlar yaygındı.
B
Toplumsal hayatta eşitlik, adalet, merhamet, şefkat, dürüstlük, hoşgörü gibi temel insani değerler gözetilirdi.
C
Kendi elleriyle yaptıkları ve kendilerine fayda ya da zarar veremeyen putları Allah (c.c.) ile aralarında aracı olarak görürlerdi.
D
Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi.
Soru 11
Mescid-i Nebi’nin bitişiğine hem kimsesiz ve yoksul Müslümanların kalması hem de eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan bölüme ne ad verilmiştir?      
A
Hutbe
B
Kubbe
C
Mektep
D
Suffe
Soru 12
Hz. Peygamber, evinde bir ziyafet düzenleyerek yakın akrabalarını bir araya getirdi. Yemekten sonra onları İslam’a davet etti. Aşağıdakilerden hangisi bu davete karşı çıkmıştır?      
A
Ebu Leheb
B
Ebu Talip
C
Osman
D
Ebu Bekir
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından kendisine vahiylerden oluşan bir kitap gönderilmiş olan peygamberlere verilen addır?      
A
Elçi
B
Resul
C
Halife
D
Nebi
Soru 14
Hz. Muhammed (s.a.v.) vahiy meleği Cebrail (a.s.) tarafından getirilen Allahın ilk emri hangisidir?    
A
Konuş
B
Anlat
C
Oku
D
Yaz
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin gönderilme nedenlerinden birisi değildir?        
A
Öğüt vermek
B
Mazeret bırakmamak
C
Müjdelemek
D
Uyarmak
Soru 16
Mekkeli müşrikler, inananların bir kısmının Habeşistan’a sığınması üzerine Mekke’de kalan Müslümanlar üzerinde nasıl baskı uygulamaya başladılar?      
A
Protesto ettiler.
B
Hakaret ettiler
C
Hapse attılar
D
Boykot ettiler.
Soru 17
Arap Yarımadası’nda bütün bu olumsuzlukların yaşandığı İslamiyet’ten önceki döneme ne ad verilir?      
A
Cahiliye dönemi
B
Bilgisizlik dönemi
C
Aydınlanma dönemi
D
Azgınlık dönemi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan birisi değildir?    
A
Hz. Ebu Talip (r.a.)
B
Zeyd b. Harise (r.a.)
C
Hatice (r.a.)
D
Ali (r.a.)
Soru 19
Hz. Peygamber, Mescid-i Aksa’dan Allah’ın (c.c.) huzuruna yükseltilmiştir. Bu yükselişe ne ad verilir?    
A
Hicret
B
Hac
C
İsra
D
Miraç
Soru 20
Mekke’deki ilk Müslümanların müşriklerin baskısı sonucu Habeşistan’a göç etmelerinin temel nedeni hangisidir?      
A
Habeşistan kralının hiç kimseye zulüm yaptırmaması.
B
Habeşistan’dakilerin daha önceden Müslüman olmaları.
C
Habeşistan’dakilerin kutsal dine inanmaları.
D
O zamanlar Habeşistan’da otoriter bir düzenin olmaması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön