6.Sınıf 5.Ünite Temel Değerlerimiz Konu Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Vatan, her ne kadar insanların yaşadığı toprak parçası olarak tanımlansa da yalnızca bundan ibaret değildir. İnsanların bir yeri vatan olarak benimsemeleri için manevi unsurlara da ihtiyaç vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan birisi değildir?    
A
Gelenek ve görenekler.
B
Örf ve adetler.
C
Din, dil, ırk.
D
Kara ve deniz sınırları.
Soru 2
Bayrak sevgisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bayrak, bir milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin sembolüdür.
B
Türk bayrağı rengini şehitlerimizin kanından alır.
C
Bayrağı şerefle taşımak sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesidir.
D
Ecdadımızın emaneti ve değerli bir mirasıdır.
Soru 3
Vatan, bayrak, milli marş gibi değerler neden önemlidir?    
A
Kanun ve yasalar istediği için.
B
Dinin gereği olduğu için.
C
Tarihi olduğu için.
D
Toplumda birliği sağladığı için.
Soru 4
Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna ne denir?    
A
Mümin
B
Millet
C
Ümmet
D
Ehl-i Beyt
Soru 5
Kur’an-ı Kerim’de “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” ayetiyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?    
A
İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy, sop gibi özellikleriyle değerlendirilmez.
B
Irkları, dilleri, renkleri ne olursa olsun insanlar arasında ayrım yapılmaz.
C
İnananların sevgi ve kardeşlik bağı ile tek vücut olması istenmiştir.
D
Allah’a (c.c.) gönülden bağlı olan, itaat eden, inancında ve davranışlarında samimi olmaya çalışan herkes Allah (c.c.) katında değerlidir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi dini değerlerimizden birisi değildir?    
A
Vatan sevgisi
B
Allah inancı
C
Peygamber sevgisi
D
Kitaplara inanmak
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi dinî bayramlar, önemli gün ve gecelerden birisi değildir?    
A
Cumhuriyet Bayramı
B
Kurban Bayramı
C
Cuma günü
D
Ramazan Bayramı
Soru 8
İslam dininde toplumsal bütünleşme, birlik ve beraberlik en önemli değerlerden biridir. Bu bütünleşme hangisiyle sağlanır?    
A
Kanunlarla sağlanır.
B
İbadetle sağlanır.
C
Tevhid inancıyla sağlanır.
D
Ayet ve hadislerle sağlanır.
Soru 9
Nahl suresi, 90. Ayet:- Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve zorbalığı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.- Bu ayette toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak üç davranış emredilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?    
A
Zorbalık yapmak.
B
İyilik yapmak.
C
Adaletli olmak.
D
Akrabaya bakmak.
Soru 10
Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: -... Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip övünenleri elbette sevmez.- Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?    
A
İhtiyacı olanlara yardım etmek.
B
Ana, baba ve yakın akrabaya iyi davranmak.
C
Kendini beğenip öğünenlere saygı göstermek.
D
Yakın ve uzak komşuya iyi davranmak.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi Ehl-i Beytle ilgili yanlış bir bilgidir?
A
İslam toplumunda sevgi ve dostluğun kaynağı olmuşlardır.
B
Hz. Peygamberi örnek almışlardır.
C
Ehl-i beyt, Hz. Peygamberin ailesidir.
D
Kur’an-ı Kerim’de ehl-i beyt hakkında ayet bulunmamaktadır.
Soru 12
İnsanları bir arada tutan ve bir toplum oluşturmalarını sağlayan bazı değerler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden birisi olamaz?  
A
Adalet
B
Saygı
C
Yardımseverlik
D
Dedikodu
Soru 13
Vatanını ve milletini seven bir kimse aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
İnsanlar arasında din, dil, renk, ırk vb. konularda ayrım yapar.
B
Kanunlara ve yasalara uyar.
C
Vatan ve milleti uğruna fedakârlık yapmaktan çekinmez.
D
Üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Soru 14
Hangi gecede Hz. Peygamber, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüş,18 oradan göğe yükseltilerek ona Allah’ın (c.c.) ayetleri ve olağanüstü nimetleri gösterilmiştir?    
A
Berat Gecesi
B
Regaip Gecesi
C
Kadir Gecesi
D
Miraç Gecesi
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi üstün nitelik, meziyet, kıymet anlamına gelir ve bir ulusun sahip olduğu maddi ve manevi öğelerin bütünüdür?    
A
Hoşgörü
B
Sevgi
C
Saygı
D
Değer
Soru 16
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
İslam dini, inananlar arasında birlik beraberlik duygusu oluşturmayı amaçlar ve bunun sürdürülmesine büyük önem verir.
B
İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy, sop gibi özellikleriyle değerlendirilir.
C
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de dini değerlere ve onların toplumsal açıdan önemli olduklarına işaret etmiştir.
D
Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması, dinî ve millî değerlerin yaşanabilmesine bağlıdır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimizden birisi değildir?    
A
İstiklal Marşı
B
Bayrak sevgisi
C
Kur’an-ı kerim
D
Başkentimiz
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Din, dil, örf, adet, gelenek, görenek gibi manevi değerler ancak bir vatana sahip olmak ile yaşatılabilir ve yeni nesillere aktarılabilir.
B
Vatanı ve milleti korumak sadece asker ve polislerin görevidir.
C
Bir toprağın vatan olma özelliğini devam ettirebilmesi için onun kıymetinin bilinmesi ve korunması gerekir.
D
Vatanı ve milleti sevmek, korumak, savunmak kutsal bir görevdir.
Soru 19
İbadet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Düzenli olarak yerine getirilen ibadetler, kişilerde ahlaki değerlerin yerleşmesine ve pekişmesine yardımcı olur.
B
Bireysel ibadetler insanlar arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını kuvvetlendirmez.
C
İslam’da namaz, oruç, hac, zekât, sadaka, kurban gibi ibadetler toplumsal birliğin temelini oluşturan ibadetlerdir.
D
İbadetler, hem birey ile Allah (c.c.) arasında hem de inananlar arasında bağ oluşturur.
Soru 20
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Kur’an-ı Kerim’de aile, akraba ve komşulara iyi davranmak tavsiye edilmiştir.
B
İslam’da toplumsal birlik ve bütünlüğü, sosyal hayatın düzenini bozan, insanları birbirine düşüren kötü davranışlar yasaklanmıştır.
C
İnsanları birbirine yaklaştıracak, sevgi, dostluk, kardeşlik duygularını canlandıracak davranışlar yasaklanmıştır.
D
Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların birbirlerini iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırmaları emredilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön