6. Sınıf 3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar Konu Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir emeğe dayanmayan ve şans faktörünü barındıran çeşitli oyunları içeren, haksız kazanç sağlayan haram kılınmış faaliyetlere ne ad verilir?      
A
Fal
B
İçki
C
Faiz
D
Kumar
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının bireysel zararlarından birisi değildir?      
A
Akıl yetisini kullanmayı engeller.
B
Toplumda suç oranları artar.
C
Ruh ve beden sağlığını bozar.
D
Bağımlılığa yol açar.
Soru 3
İslam dininde alkollü içki içmek, uyuşturucu kullanmak, sigara içmek ve kumar oynamak gibi alışkanlık gibi davranışlar nasıl adlandırılmaz?  
A
Mekruh
B
Günah
C
Sevap
D
Haram
Soru 4
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bağımlılık, bir varlığa ya da nesneye karşı duyulan bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesidir.
B
Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylere helal denir.
C
İnsanı sahip olduğu haklardan mahrum bırakan, haklarının kullanımını engelleyen ve haksız kazanç elde edilen her türlü davranış kul hakkı kapsamındadır.
D
Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar mübahdır.
Soru 5
Akıl ve iradenin sağlıklı kullanılamaması durumunda kişide aşağıdakilerden hangisin görülmez?      
A
Çevresindeki varlıklarla iyi ilişkiler kurar.
B
İnanç ve ibadet şartlarını yerine getiremez.
C
Akılcı ve mantıklı hareket edemez.
D
Yaratılış amacına uygun hareket edemez.
Soru 6
Haram kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmayan, yapılması dinen hoş görülmeyen şeylere ne ad verilir?    
A
Helal
B
Mekruh
C
Haram
D
Günah
Soru 7
-Her sarhoş edici haramdır. Çok içildiği zaman sarhoş eden şeyin azı da haramdır.- hadisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?      
A
Dinimizde haram olan şeyler açıkça belirtilmiştir.
B
Çoğu haram olanın azı da haramdır.
C
Bir şeyin haram olması için Kur’an’da geçmesi şarttır.
D
Sarhoş eden her içecek haramdır.
Soru 8
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Konuşmak ve iletişim kurmak.
B
Eğitilebilmek ve öğrenmek.
C
Akıl ve irade sahibi olmak.
D
İnançlı ve ahlaklı olmak.
Soru 9
Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylere ne ad verilir?        
A
Helal
B
Haram
C
Sevap
D
Mekruh
Soru 10
Alkollü içecekler ve uyuşturucu maddeler beyin ve merkezi sinir sistemini olumsuz yönde etkilemesi sonucu aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşırız?      
A
Çevremizdekilerle daha iyi iletişim kurabiliriz.
B
Aklımızı kullanmayı engeller ve irademizi sınırlandırır.
C
Daha hızlı hareket etmemizi sağlar.
D
Daha çok ibadet etmeye yönlendirir.
Soru 11
Mâide suresi, 90. Ayet:- Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar(putlar), fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.- buyrulmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?    
A
Şeytan, insanın kötü alışkanlık edinmesini istemektedir.
B
Fal bakmak, fala inanmak günahtır.
C
İçki ve kumar dinimizde yasaktır.
D
Falcılık, kumar gibi işler emeksiz para kazanma yollarıdır.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlamaya neden olmaz?    
A
Kullanıcıya verdiği zararı araştırma.
B
Zararlı alışkanlığı olanlara özenme.
C
Kişinin kendisini ispat etme arzusu.
D
Zararlı alışkanlıkları merak etme.
Soru 13
Bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesi ve bu durumdaki bireyde stres ve kaygı seviyesi yüksek olduğundan, akıl ve iradenin sağlıklı bir şekilde kullanılmasını engelleyen aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Stres
B
Bağımlılık
C
Üzüntü
D
Esaret
Soru 14
Akıl, can, mal, nesil ve din korunması gereken değerlerdendir. İslam dininde bu değerlere zarar veren her türlü davranış yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?      
A
İçki içmek
B
Kumar oynamak
C
Oyun oynamak
D
Fala bakmak
Soru 15
Kumar oynamak hem kişinin kendisini hem de sorumlu olduğu insanları maddi ve manevi zarara uğratmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın bireysel zararlarından birisi değildir?      
A
Ruh ve beden sağlığını bozar.
B
Maddi zarara uğratır.
C
Sağlıklı karar almayı engeller.
D
Sosyal ilişkileri zedeler.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışa verilen addır?      
A
Haram
B
Mekruh
C
Helal
D
Günah
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının toplumsal zararlarından birisi değildir?      
A
Sağlık harcamalarını arttırır.
B
İradeyi zayıflatır.
C
Devlet ekonomisine zarar verir.
D
Aile huzurunu bozar.
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi zararlı alışkanlıkların başlamasına yol açabilir?    
A
Arkadaş seçimine dikkat etmek.
B
Gerektiğinde hayır diyememek.
C
Kötü alışkanlıkların zararını bilmek.
D
Anne babanın öğüdünü dinlemek.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi insanın iyi ile kötüyü ayırt etmesini sağlar?      
A
Ahlak
B
Din
C
Akıl
D
Eğitim
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi insanın iyi ile kötü arasında tercih yapmasını sağlama yetisidir?      
A
İnanç
B
İrade
C
İstek
D
Gizlem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön