6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kutsal kitap ne demektir?

A
Tarihçe en eski yazılı vesikalara denir.
B
İnsanların kutsal saydıkları kitaplara denir.
C
Allah’ın peygamberlerine gönderdiği kitaplara denir.
D
Peygamberlerin gösterdiği mucizelere denir.
Soru 2
Kutsal kitaplara iman niçin imanın şartlarındandır?

A
Allah ve ahiretten bahsettikleri için
B
Çok eski tarihi bilgiler içerdikleri için
C
İnsanlar onları kutsal kitap kabul ettikleri için
D
Yüce Allah’ın kelamı ve vahyi oldukları için
Soru 3
Allah niçin vahiy göndermiştir?

A
İnsanların savaşlar kazanarak devletler kurmaları için
B
İnsanları doğru yola, Allah’a kulluğa ve güzel ahlaka yöneltmek için
C
İnsanların kültürlerini geliştirmeleri ve medeniyetler kurmaları için
D
İnsanların bilim ve teknolojide ilerlemeleri için
Soru 4
“Peygamberlerin ”günah işlemediklerini, masum olduklarını ” belirten sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emânet
B
Sıdk
C
İsmet
D
Fetânet
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından değildir?

A
Kıyam
B
Kamet
C
Kıraat
D
Kade-i Ahire
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

A
Elleri kollarla birlikte yıkamak
B
Ayakları yıkamak
C
Yüzü yıkamak
D
Niyet etmek
Soru 7
Ant olsun ki tüm insanlık hüsrandadır (ziyandadır). Ancak iman edip Salih amel işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır” (Asr Suresi)

Yukarıda Asr suresinde anlatılanlara göre kimler ziyandadır?

 

A
İman edenler
B
Herkese faydalı iş ve davranışta bulunanlar
C
Doğrudan yana olanlar (hakkın ve haklının yanında olmak)
D
Sabırlı olmanın faydasına inanmayanlar
Soru 8
Hangisinde kutsal kitap-peygamber eşleşmesi yanlıştır?

A
Tevrat - Hz.Musa’ya
B
Zebur - Hz. Nuh’a
C
Kur’an-ı Kerim - Hz. Muhammed’e
D
İncil - Hz. İsa’ya
Soru 9
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Peygamberlerin ortak amacı Allah’a inanmaya çağırmaktır.
B
Bütün peygamberler Mekke’de doğmuşlardır.
C
Bütün peygamberlere ilahi kitap gelmiştir.
D
Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisi dört incilden biri değildir?

A
Matta İncili
B
Luka İncili
C
Markos İncili
D
Mezmur İncili
Soru 11
Hangisi imanın şartlarından birisi değildir?

A
Kitaplara inanmak
B
Ahirete inanmak
C
Meleklere inanmak
D
Namaz Kılmak
Soru 12
Aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır?

A
Peygamber : Allah tarafından elçi olarak seçilmiş kimse
B
Mucize : Herkesin gerçekleştirdiği olağanüstü olaydır.
C
Vahiy : Allah’ın mesajlarını peygamberlere bildirmesi olayı
D
Cebrail : Vahiy getiren meleğin adı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

A
Hz. Hatice
B
Hz.Ömer
C
Hz. Zeyd
D
Hz. Ali
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisine kitap göndermediği peygamberlere verilen isimdir?

A
Nebi
B
Halife
C
Elçi
D
Resul
Soru 15
Mucize konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Peygamberimizin en büyük mucizesi Kuranı Kerim’dir.
B
Her peygamberin mucizesi vardır.
C
Mucizeler ancak Allah’ın izniyle gerçekleşir.
D
Sıradan olaylar olup herkes mucize gösterebilir.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?

A
Nuh
B
Yusuf
C
Hızır
D
Musa
Soru 17
Hiristiyanların ibadet yerlerine ne denir?

A
Cami
B
Mabet
C
Medrese
D
Kilise
Soru 18
““ Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi 286 ayetle __________________suresidir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi ise___________________ suresidir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Fatiha – Yasin
B
Yasin – Nas
C
Bakara - Kevser
D
Bakara – İhlas
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?

A
Esnemek
B
Kanama olması
C
Konuşmak
D
Kaşınmak
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinde Kur’an-ı Kerim’in ayet ve sure sayısı doğru olarak verilmiştir?

A
6666 ayet -114 sure
B
1666 ayet - 124 sure
C
1000 ayet -112 sure
D
666 ayet - 114 sure
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön