6.Sınıf 1.Ünite Peygamberlere Ve İlahî Kitaplara İnanç Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde mucize ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir.

 

A
Mucizenin amacı inanmayanlara kanıt olması içindir.
B
Mucize sıradan olaylardır.
C
Peygamberler ancak Allah’ın izniyle mucize gösterebilirler.
D
Mucize, peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğinin de ispatıdır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderiliş amaçlarından değildir?

 

A
İnsanlara örnek olmak.
B
İnsanlara Allah’ın varlığını ve birliğini anlatmak
C
Ekonomik gelişmeler hakkında bilgi vermek
D
İnsanların sadece Allah’a ibadet etmelerini sağlamak
Soru 3
I.Tevrat İbranicedir. II.Tevrat beş bölümden oluşur. III.Tevrat Hz. Davud’a indirilmiştir. IV.Hz. Muhammed’e indirilen Kur’an Tevrat’ı onaylar. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 

A
I, II, III
B
I, II, IV
C
I, III, IV
D
II, III, IV
Soru 4
Peygamberler doğru ve güvenilir kişilerden seçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun doğrudan sebeplerinden biri değildir?

 

A
İnsanların daha kolay inanmalarını sağlamak
B
İnsanlara ahireti hatırlatması
C
Söylediklerine güven duyulması
D
İnsanlara örnek olmaları
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi “suhuf” gönderilen peygamberlerden biri değildir?

 

A
Hz. İbrahim
B
Hz. Şit
C
Hz. Yunus
D
Hz. Adem
Soru 6
“ Eğer yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak melek gönderirdik” Yukarıda verilen ayette peygamberlerin insanlardan seçilmesinin sebebi olarak gösterilen özellik nedir?

 

A
Melekler peygamberlik yapmak istememektedir
B
Melekler peygamberlik yapamazlar
C
Melekler iyi olmadıkları için insanlara örnek olamazlar
D
Peygamberler insanlara örnek olarak gönderildiği için insanlar arasından seçilmiştir.
Soru 7
Kur'an-ı Kerim'de hastalıklara dayanmasından dolayı, sabrın timsali olarak gösterilen ve övgü alan Peygamber kimdir?

 

A
Hz. Davud
B
Hz.Yusuf
C
Hz.Eyyub
D
Hz.Salih
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi döneminde Kur’an kitap haline getirilmiştir?

 

A
Hz.Ebu Bekir
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. Ali
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İncilin bölümlerinden değildir?

 

A
Matta
B
Markos
C
Yuhanna
D
Tesniye
Soru 10
Allah’ın, emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir?

 

A
Haber
B
Mesaj
C
İletişim
D
Vahiy
Soru 11
Allah’tan aldıkları mesajları insanlara iletmekle görevli elçilere ne ad verilir?

 

A
Halife
B
Peygamber
C
Evliya
D
Derviş
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

 

A
Hz. Muhammed (sav ) ‘e indirilmiştir.
B
Arapça olarak indirilmiştir.
C
Kur’an-ı Kerim’den sonra İncil indirilmiştir.
D
Bütün insanlara gönderilmiştir.
Soru 13
Allah tarafından kendisine bir kitap gönderilmiş olan peygamberlere ne ad verilir?

 

A
Halife
B
Resul
C
Nebi
D
Elçi
Soru 14
Allah’tan vahiy almış ancak kendisine ayrıca ilahi bir kitap verilmemiş olan peygamberlere ne ad verilir?

 

A
Nebi
B
Halife
C
Resul
D
Elçi
Soru 15
Allah’tan almış olduğu vahyi peygamberlerine iletmekle görevli melek, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Elçi
B
Cebrail
C
Resul
D
Halife
Soru 16
Varlıklar hakkında düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşan peygamber kimdir?

 

A
Hz. Nuh
B
Hz. Musa
C
Hz. İsa
D
Hz. İbrahim
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi "Yeni Ahit" adıyla da bilinmektedir?

 

A
Kur’an
B
Zebur
C
Tevrat
D
İncil
Soru 18
Kardeşleri tarafından kuyuya atılan, bir çok zorluğa göğüs geren ve sonunda Mısır'a hükümdar olan Peygamber kimdir?

 

A
Hz.İsmail
B
Hz.Elyesa
C
Hz.İbrahim
D
Hz.Yusuf
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden biri değildir?

 

A
Güvenilir olmak
B
Akıllı ve zeki olmak
C
Okuryazar olmak
D
Doğru olmak
Soru 20
Bilge: Peygamberler insanlara örnek olmuşlardır. Nermin: Peygamberler Allah ile insanlar arasındaki elçilerdir. Gülçin: Bütün peygamberlere kitap verilmiştir. Simge: Peygamberler insanları kötü davranışlardan uzaklaştırmak için çalışmışlardır. Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

 

A
Gülçin
B
Nermin
C
Bilge
D
Simge
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön