6.Sınıf 3.Ünite Son peygamber hz. Muhammed Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Peygamberimizi koruyan ve himayesine alan amcası kimdir?

 

A
Ebu Lehep
B
Abbas
C
Hamza
D
Ebu Talip
Soru 2
Savaşılması yasak olan haram aylarda yapılan savaşlara ne denir?

A
kabile savaşları
B
Uhut savaşı
C
Ficar savaşları
D
Ölüm savaşları
Soru 3
Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir?

A
615 Hira mağarası
B
615 sevr mağarası
C
610 Hira mağarası
D
610 Sevr mağarası
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi hicretin sebeplerinden biri değildir?

 

A
Müşriklerin eziyet ve baskılarından kurtulmak için
B
İslam devleti kurmak için
C
İslam’ın yayılmasına uygun bir ortam oluşturmak için
D
İslam’ı rahat bir şekilde yaşamak için
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

A
İbrahim
B
Kasım
C
Ümmü Rukiye
D
Fatma
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişi değildir?

A
Hz. Ebu Bekir
B
Hz. Hatice
C
Hz. Ömer
D
Hz. Zeyd
Soru 7
Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde peygamber olduğunu açıklayan kimdir?

A
Ebu Talip
B
Ebu Bekir
C
Bahira
D
Hatice
Soru 8
Hz. Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır?

 

A
Hz. Hatice’ye
B
Hz. Ali’ye
C
Hz. Ömer’e
D
Hz. Ebu Bekir’e
Soru 9
Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

 

A
Mısır
B
Habeşistan
C
Medine
D
Taif
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

 

A
Hz. Ebu Bekir
B
Hz. Hatice
C
Hz. Hamza
D
Hz. Zeyd bin Harise
Soru 11
Peygamberimize ilk inen sure nedir?

A
Fatiha
B
Alak
C
Bakara
D
Müddesir
Soru 12
“Yaratan, Rabb’inin adıyla oku, O insanı alaktan yarattı. Oku O Rabb’in kerem sahibidir. O insana kalemle yazmayı ve Bilmediğini öğretendir.” (Alak suresi 1-5. ayetler.) Ayetlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmemiştir?

 

A
Öğrenmenin sadece yazarak olacağına
B
İnsanı Allah’ın yarattığına
C
Kalemle yazmanın önemine
D
Okumanın önemine
Soru 13
Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir?

 

A
Sümeyye
B
Bilal
C
Yasir
D
Habbap
Soru 14
Peygamberimiz evlendiğinde kaş yaşındaydı ve il eşinin adı neydi?

A
25 yaşında Hatice
B
39 yaşında Hatice
C
40 yaşında Hatice
D
30 yaşında Ayşe
Soru 15
Peygamberimiz insanları açıktan ilk defa İslama davet ettiğinde ilk büyük tepkiyi veren kimdir?

A
Ebu Lehep
B
Utbe
C
Muğire bin Velit
D
Ebu Cehil
Soru 16
Peygamberimizin kendisiyle soyunun devam ettiği çocuğu kimdir?

A
Abdullah
B
Kasım
C
Zeynep
D
Fatma
Soru 17
Aşağıdaki olaylar oluş tarihlerine göre hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? I- Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti II- Hz. Muhammed’in Mekkelileri İslam dinine davet etmeye başlaması III- Bedir Savaşı IV- Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi

 

A
II-I-III-IV
B
ll-lll-lV-l
C
l-ll-lV-lll
D
l-lll-ll-lV
Soru 18
Hz. Muhammed hangi savaşta alınan esirleri on Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakmıştır?

 

A
Uhut Savaşı
B
Taif Seferi
C
Bedir Savaşı
D
Hendek Savaşı
Soru 19
Hz. Muhammed’in Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü, okumak isteyen kimseler için ayırmış olması İslam dininin en çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?

 

A
İlme verdiği önemi
B
Fakirleri koruduğunu
C
Yardımlaşmaya verdiği önemi
D
Kimsesizleri koruduğunu
Soru 20
Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan haram aylar hangileridir?

A
Zilkade, Zilhicce, Recep , Ramazan
B
Recep, Şaban, Zilkade,Zilhicce
C
Recep, Şaban, Ramazan, Recep
D
Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön