6.Sınıf 1.Ünite Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kemal bir bitkinin çimlenmesini gözlemek için bir deney yapar. Oda sıcaklığında ve nemli bir ortamda bulunan tohumları karanlıkta bırakır. Tohumlar çimlendikten bir süre sonra büyüme durur. Bitkinin büyümesinin durma sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Enerji ihtiyacını karşılayamaması
B
Fotosentez yapamaması
C
Üreyip çoğalamaması
D
Depo besininin tükenmesi
Soru 2
Vücudumuzda iskelet hangi sistemi oluşturur?

A
Kas sistemi
B
Solunum sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Destek sistemi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının amaçlarına uygun değildir?

A
Bireyleri ve aileleri, üreme sağlığı konusunda eğitmek
B
Bebeklerin sağlıklı doğmalarını ve yaşamalarını sağlamak
C
Anne ölümlerini önlemek ve sağlığını korumak
D
Ailelerdeki kişi sayısını sınırlandırmak
Soru 4
hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri aşağıda doğrudur? I. Tüm dokular aynı tip hücrelerden oluşur. II. Sistemler, birlikte çalışan organ gruplarından oluşur. III. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.

A
I,II ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve III
Soru 5
Tavşan ile aslanın böbreklerini oluşturan hücrelerin büyüklüğü aynı olduğu hâlde aslanın böbreği tavşanın böbreğinden daha büyüktür. Bu hayvanların böbrek büyüklüklerinin farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Böbrek hücrelerindeki organel sayılarının farklı olması.
B
Böbreği oluşturan hücre yapılarının aynı olması.
C
Böbreklerindeki hücre sayılarının farklı olması.
D
Böbreklerin çalışma şeklinin aynı olması.
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çiçekli bitkilerde döllenme yumurtalıkta gerçekleşir.
B
Çanak yapraklar, çekici renkleriyle hayvanları kendilerine çeker.
C
Bir bitkinin hayat döngüsü tozlaşmayla başlar.
D
Bitki hücrelerinde kofullar küçüktür.
Soru 7
Aşağıda verilen ergenlik dönemine ilişkin değişimlerden hangileri kız ve erkeklerde görülen ortak değişimlerdir? I. Sakalların çıkması II . Boy ve kütle artışı III. Deride yağlanma IV . Âdet görme

A
I-III-IV
B
I-II-III-IV
C
I-II
D
II-III
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bitki tohumları ışıksız ortamda da çimlenebilir.
B
Tohum taslağının gelişip olgunlaşmasıyla tohum oluşur.
C
Çiçeğin dişi üreme organı polen keselerini taşır.
D
Yavru kurbağalar başkalaşım geçirip ergin kurbağa hâline dönüşür.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hayat döngüsü göz önüne alındığında diğerlerinden ayrılır?

A
Tavuk
B
Yarasa
C
Bal arısı
D
Balina
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerde rüzgâr yardımıyla tozlaşmayı kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

A
Dişi organ yüzeyinin geniş olması
B
Çiçeklerinin renkli ve kokulu olması
C
Polenlerin çok sayıda olması
D
Dişi organın tepeciğinin yapışkan yapıda olması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Koltuk altında kıllanma yetişkinlikte başlar.
B
Sperm hücrelerinde hareketi sağlayan kuyruk vardır.
C
Balıklarda dış döllenme görülür.
D
Sık doğum sakıncalı olduğu için aile planlaması yapmak gerekir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi dış döllenmeyle çoğalan canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Zigotun gelişiminin dişi vücudu dışında gerçekleşmesi
B
Suya bağımlı canlılarda görülmesi
C
Çok sayıda sperm ve yumurta üretilmesi
D
Yavrunun gelişiminde başkalaşım görülmesi
Soru 13
Aşağıda verilen yapı ve organlardan hangileri erkek üreme sistemine aittir? I. Vajina II. Konu Testisler III. Sperm kanalı IV. Salgı bezleri

A
Yalnız I
B
I- II- III
C
II- III- IV
D
I- III
Soru 14
Gelişmiş bitkilerin tohumlarında çenek adı verilen yapılar vardır. Çenekler, tohum çimlenirken embriyoya besin sağlar. Buna göre tohumun çimlenerek genç fi deyi oluşturmasına kadar geçen sürede çeneklerdeki besin miktarı için ne söylenebilir?

A
Zamanla azalır.
B
Önce azalır sonra artar.
C
Zamanla artar.
D
Değişmez.
Soru 15
İnsanlarda sperm ve yumurta hücreleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yumurta sperme göre daha büyüktür.
B
Yumurta hareketsiz, sperm hareketlidir.
C
Sperm ve yumurtalar eşit sayıda üretilir.
D
Sperm Konu Testislerde, yumurta yumurtalıkta oluşur.
Soru 16
I. Döllenme II. Tohum ve meyve oluşumu III. Tozlaşma IV. Çimlenme V. Gelişme ve bitkinin oluşması Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsündeki evreler yukarıda karışık olarak verilmiştir. Bu evrelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
I- II- III- IV- V
B
V- II- IV- I- III
C
III- I- II- IV- V
D
IV – III- II- I- V
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Konu Testis, dişi üreme organlarından biridir.
B
İlkel hücrelerin çekirdekleri kalıtım materyali taşımaz.
C
Canlının en küçük yapı taşı olan hücre de canlıdır.
D
Hücre çeperi maddelerin hayvan hücresine geçişini sağlar.
Soru 18
Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A
Hava
B
Su
C
Isı
D
Işık
Soru 19
Golgi cisimciği ile tükürük üretimi arasındaki ilişkinin benzeri kloroplast ile aşağıdaki olaylardan hangisi arasında vardır?

A
Vitamin üretimi
B
Protein üretimi
C
Fotosentez
D
Yağ üretimi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi anne adayının dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Hamilelik boyunca çok ve sık yemeli.
B
Sigara, alkol gibi maddeleri kullanmamalı.
C
Röntgen ışınlarından uzak durmalı.
D
Vücudu sarmayan rahat kıyafetler giymeli.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön