6.Sınıf 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere ne ad verilir?

A
Karışım
B
Bileşik
C
Element
D
Molekül
Soru 2
Halk arasında en çok karıştırılan iki kavram aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A
Kütle-Hacim
B
Yerçekimi-Ağırlık
C
Sürat-Hız
D
Kütle-Ağırlık
Soru 3
Çiçeğin renkli ve kokulu olan ve böceklerin ilgisini çeken kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taç Yaprak
B
Dişi Organ
C
Erkek Organ
D
Çanak Yaprak
Soru 4
Fotosentez olayı bitkinin hangi kısmında gerçekleşir?

A
Kökte
B
Çiçekte
C
Gövdede
D
Yaprakta
Soru 5
Katılarla ilgili olarak;

I. Tanecikleri birbirine değecek şekilde dizilidir.

II. Sıkıştırılamazlar.

III. Belirli şekilleri vardır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I,II ve III
Soru 6
Aşağıda verilen hangi bilgi yanlıştır?

A
Kimyasal değişmede ısı,ışık,koku gözlenebilir.
B
Fiziksel değişmede maddenin şekli değişir.
C
Fiziksel değişmede maddenin molekül yapısı değişir.
D
Kimyasal değişmede madde başka maddeye dönüşür.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye neden olmaz?

A
Küflenme
B
Donma
C
Çürüme
D
Yanma
Soru 8
Katı, sıvı ve gaz maddelerin hepsinde bulunan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıkıştırılabilmeleri
B
Atom yada moleküllerden oluşmaları
C
Bulundukları ortama yayılabilmeleri
D
Akışkan olmaları
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Democritus’un atom ile ilgili ortaya attığı görüşlerden değildir?

A
Maddelerin birbirinden farklı olması atomların sayı ve dizilişindendir.
B
Tüm maddeler aynı atomlardan oluşmuştur.
C
Atom maddenin en küçük taneciğidir.
D
Atom parçalanabilir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi en süratlidir?

A
90 metreyi 30 saniyede koşabilen Can
B
100 metreyi 20 saniyede uçan keklik
C
30 metreyi 5 saniyede koşan kedi.
D
60 metreyi 12 saniyede giden bisikletli
Soru 11
Yerçekimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kutuplar basık olduğu için ekvatordan daha fazla yerçekimi vardır.
B
Güneşteki yerçekimi dünyadan çok fazladır.
C
Adana’daki yerçekimi Ağrı dağındaki yerçekiminden azdır.
D
Aydaki yerçekimi dünyadan küçüktür.
Soru 12
Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapmaz?

A
Su
B
Kitap
C
Hava
D
Kolonya
Soru 13
Aşağıdaki cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

A
Vurulan topun yuvarlanması
B
Daldan elmanın düşmesi
C
20 m/s sabit süratle giden araba
D
Kırmızı ışıkta arabanın yavaşlaması
Soru 14
Bileşikler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Saf değillerdir
B
Kimyasal bağ ile bağlanmışlardır
C
Molekül halde bulunabilirler
D
Farklı cins atomlardan oluşur
Soru 15
Bir kitabın önce kütlesini sonra da ağırlığını ölçmek için hangi ölçü aletlerini kullanmalıyız?

A
Metre ve Kantar
B
Dinamometre ve Metre
C
Termometre ve Terazi
D
Terazi ve Dinamometre
Soru 16
Çocukluk ile yetişkinlik arasındaki gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
yaşlılık
B
genç yetişkinlik
C
ergenlik
D
çocukluk
Soru 17
Hücrede enerji üreten organel aşağıdakilerden hangisidir?

A
lizozom
B
ribozom
C
golgi cisimciği
D
mitokondri
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Element ve bileşikler saf maddelerdir.
B
Atom hücreden de küçüktür.
C
Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken çıkarma işlemi yapılır.
D
Kum ile su bir araya gelerek bileşik oluştururlar.
Soru 19
Bitkiler, geceleri aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A
solunum
B
terleme
C
besin üretme
D
büyüme
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinin yaşama alanı sudur?

A
ahtapot
B
kertenkele
C
sincap
D
keçi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön