6.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir şeyin madde olabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması şart değildir?

A
Hacmi olmalıdır.
B
Kütlesi olmalıdır.
C
Görünür olmalıdır.
D
Ağırlığı olmalıdır.
Soru 2
Gazlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tanecikleri yüksek enerjilidir.
B
Maddenin en düzensiz halidir.
C
Belirli hacim ve şekilleri vardır.
D
Boşlukta ve diğer gazlar arasında yayılabilirler.
Soru 3
Dünyadaki ağırlığı 66N olan Oya’nın Ay’daki ağırlığı kaç N’dur?

A
10
B
11
C
12
D
13
3 numaralı soru için açıklama 
Ayda yerçekimi, Dünya’ nın 1/6’sı kadardır. Kütle değişmez. Fakat ağırlık bulunduğu yerçekimin kuvvetine göre değişir.Dolayısıyla Ay'daki ağırlığı 66x 1/6=11 olmuş olur.
Soru 4
Ağırlıkla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birimi Newton dur.
B
Ağırlık, bir maddenin kütlesine etki eden yer çekimi kuvvetidir.
C
Dinamometre ile ölçülür.
D
Değeri uzayın her noktasında aynıdır. Değişmez.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişme değildir?

A
Sütün dondurulması
B
Demir telin kesilerek parçalanması
C
Patatesin çürümesi
D
Kağıdın katlanması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişmedir?

A
Demirin paslanması
B
Tahtadan masa yapılması
C
Küp şekerin toz haline getirilmesi
D
Naftalinin donması
Soru 7
Gazların, katı ve sıvılara göre daha kolay sıkışmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saf madde olması
B
Bileşik olması
C
Tanecikleri arasında büyük boşlukların olması
D
Aynı tür atomlardan oluşması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi elementlerin özelliklerinden değildir?

A
Homojendir.
B
Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir.
C
Elementler sembollerle gösterilir.
D
Sabit öz kütleleri vardır.
8 numaralı soru için açıklama 
Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamazlar.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özellikleri arasında yer almaz?

A
Saf ve homojen maddelerdir.
B
Bileşikler formüllerle gösterilir.
C
Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir.
D
Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir.
9 numaralı soru için açıklama 
Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi hareket enerjisine sahip değildir?

A
Akan dere
B
Koşan bir çocuk
C
Ağaçtan düşen elma
D
Duran bir araba
Soru 11
4 saatte 160 km yol alan bir aracın sürati kaç km/h’tir?

A
40
B
45
C
50
D
55
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ısının yayılma yollarından biri değildir?

A
konveksiyon
B
iletim
C
ışıma
D
soğurma
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme organlarından değildir?

A
Yumurtalık
B
Sperm
C
Döl yatağı
D
Vajina
Soru 14
-vücudun büyüme ve gelişmesi hız kazanır

-eşey organları gelişir

-üreme hücreleri oluşturur

-ruhsal değişimler gözlenir

Yukarıdaki sayılanlar gelişme dönemlerinden hangisine ait olabilir?

A
Yetişkinlik dönemi
B
Ergenlik dönemi
C
Yaşlılık dönemi
D
Okul çağı dönemi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kızlarda meydana gelen değişimlerden değildir?

A
Boy uzar.
B
Üreme organları gelişir.
C
Konu Testislerden salınan testosteron hormonu etkisiyle Konu Testisler gelişir.
D
Sivilceler görülür.
Soru 16
Aşağıdaki organellerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunur?

A
Hücre duvarı
B
Mitokondri
C
Kloroplast
D
Sentrozom
Soru 17
Fotosentez olayı bitkinin hangi kısmında gerçekleşir?

A
Gövdede
B
Kökte
C
Çiçekte
D
Yaprakta
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunmaz?

A
Sitolazma
B
Ribozom
C
Sentrozom
D
Koful
18 numaralı soru için açıklama 
Sentrozom sadece hayvan hücresinde bulunur.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi hücre duvarının özelliklerinden değildir?

A
Bitkide bulunan hücre zarının çevresini sarar.
B
Hayvan hücresinde de bulunur.
C
Btkiyi dış etkilere karşı korur.
D
Bitkiye dayanıklılık sağlar.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi koful organeli için yanlış bir bilgidir?

A
Hayvan hücresinde büyüktür.
B
Bitki hücresinde büyükyür.
C
Hücreler fazla olan maddeleri depo eder.
D
Hayvan hücresinde çok sayıda bitki hücresinde ise az sayıda bulunur.
20 numaralı soru için açıklama 
Bitki hücresinde büyük hayvan hücresinde küçüktür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön