6.Sınıf 3.Ünite Maddenin Tanecikli Yapısı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangisi saf madde değildir?

A
Demir
B
Salata
C
Şeker
D
su
Soru 2
I. Tanecikli yapıda olma II. Sıkıştırılabilme III. Genleşme Yukarıda maddelere ait üç özellik verilmiştir. Bu özelliklerden hangisi ya da hangileri katı, sıvı, gaz hâldeki bütün maddeler için ortaktır?

A
I - II
B
I –III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir elementtir?

A
Şeker
B
Süt
C
Bakır
D
Yağmur suyu
Soru 4
X,Y,Z, saf bir maddenin üç fiziksel halini göstermektedir. -X maddenin en düzenli halidir. -Y halinde taneciklerin enerjisi en fazladır. Buna göre X,Y,Z aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sınıflandırılmıştır?

A
Katı Gaz Sıvı
B
Gaz Sıvı Katı
C
Gaz Katı Sıvı
D
Katı Sıvı Gaz
Soru 5
Yapısında sadece tek çeşit atom bulunduran maddelere ne ad verilir?

A
Çözelti
B
Element
C
Karışım
D
Bileşik
Soru 6
I-Çok sayıda atom ve molekül içeren tüm maddeler karışımdır. II-Saf maddeler aynı birimlerin bir araya gelmesiyle oluşur. III-Çok sayıda atom ve molekül içeren madde saf madde ya da karşım olabilir. Maddeler ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
Soru 7
Plastik bir bardak yandığında yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi değişime uğrar. Plastik bardağın yanması ile meydana gelen maddedeki bu değişimin benzeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A
Camın eritilmesi
B
Gümüşün kararması
C
Odunun kesilmesi
D
Çikolatanın erimesi
Soru 8
Aşağıda element ve bileşikle ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I- Bileşikler moleküllerden oluşabilir. II-Elementler birkaç farklı türde atomdan oluşabilir. III-Bileşiklerde birden fazla çeşitte element bulunabilir.

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve III
Soru 9
Aşağıdaki maddelerden hangisi hem titreşim hem de öteleme hareketi yapar?

A
Kum
B
Şeker
C
Su
D
Tuz
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi maddenin şekil almış hâline örnektir?

A
Masa
B
Ağaç
C
Toprak
D
Cam
Soru 11
I. Yumurtanın pişmesi II. Yumurtanın kırılması III. Yumurtanın bozulması IV. Yumurtanın sarı ve beyazının ayrılması V: Yumurtanın çırpılması Yukarıda verilen durumlardan hangileri fiziksel değişimdir?

A
II, IV, V
B
II, III, IV, V
C
I, II
D
I, II, IV
Soru 12
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
Limonun küflenmesi- fiziksel değişim
B
Demirin eritilmesi - kimyasal değişim
C
Sindirim olayı - kimyasal değişim
D
Ekmeğin kızartılması - fiziksel değişim
Soru 13
Bir grup öğrenci yaptıkları etkinlikte, küp şekeri temiz bir havanda döverek toz hâle getirir. Toz hâline gelen şekeri içme suyunun içine döküp karıştırdıklarında ise şeker tanelerinin gözden kaybolduğunu gözlemlerler. Ancak suyun tadına baktıklarında şekerin tadını hissederler. Bu etkinlikle ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu doğrudur?

A
Begüm: Her madde bu şekilde küçük parçalardan oluşmaz. Bu özellik şeker için geçerlidir.
B
Ali: Maddeler sonsuza kadar parçalara ayrılabilir.
C
Burç: Maddeler, görülemeyen küçük taneciklerden oluşur.
D
Bengü: Maddeler görünmez hâle geldiğinde yok olmuş demektir.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri maddedir? I- Taş II- Elektrik III- Hava IV- Isı V- Soğuk su

A
IV, V
B
I, II, III
C
II, IV
D
I, III, V
Soru 15
Aşağıdaki maddeleri hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en azdır?

A
Demir çivi
B
Hidrojen
C
Su
D
Benzin
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sıvılara ait bir özellik değildir?

A
Akışkan olma
B
Belli şekli olma
C
Belli öz kütlesi olma
D
Belli hacmi olma
Soru 17
I. Ekmeğin küflenmesi - fiziksel değişim II. Patatesin kabuğunun soyulması - fiziksel değişim III. İyodun suda dağılması - fiziksel değişim IV. Besinlerin sindirimi - kimyasal değişim Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 18
Şekerin, su içinde gözle görülemeyecek şekilde çözünmesi, maddenin hangi özelliğini gösterir?

A
Bileşik olduğunu
B
Karışım olduğunu
C
Element olduğunu
D
üçük yapı taşlarından oluştuğunu
Soru 19
I- Akışkan olma II- Belirli şekle sahip olma III- Belirli hacme sahip olma Yukarıdakilerden hangileri katılara aittir?

A
II-III
B
III
C
I
D
I-III
Soru 20
Elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sembollerle gösterilir
B
Kendisinden daha basit maddelere ayrılabilir
C
Saf olmayan maddedir
D
Ayrı cins atomlardan oluşmuştur
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön