6.Sınıf Genel Deneme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?

A
su
B
hava
C
gözyaşı
D
kan
Soru 2
Aşağıdaki değişimlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
Sütün ekşimesi
B
Kömürün yanması
C
Mumun erimesi
D
Gümüşün kararması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi saf maddelerin özellikleri arasında yer almaz?

A
Homojendirler
B
Belli erime ve kaynama noktaları yoktur .
C
Saftırlar .
D
Benzer tür taneciklerden oluşurlar .
Soru 4
Doğada kaç çeşit saf madde bulunur?

A
4
B
3
C
2
D
1
4 numaralı soru için açıklama 
Doğada 2 çeşit saf madde vardır. 1-Element 2-BİLEŞİK
Soru 5
Sıkıştırılabilen ve bulunduğu kabı tamamen doldurabilen bir madde için,

I.Belirli bir hacme sahiptir.

II.Tanecikleri arasında oldukça büyük boşluk bulunur.

III..Tanecikleri öteleme ve titreşim hareketi yapar.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I,II,III
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bileşiği tanımlar?

A
Aynı cins atomların farklı sayıda birleşmesi ile oluşan yeni maddeler
B
Aynı cins atomların belirli sayılarda birleşmesi ile oluşan yeni maddeler
C
Farklı cins atomların rasgele sayılarda birleşmesi ile oluşan yeni maddeler
D
Farklı cins atomların belirli sayılarda birleşmesi ile oluşan yeni maddeler
Soru 7
Bir iletken telin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A
Telin uzunluğuna
B
Bulunduğu ortama
C
Telin kalınlığına
D
Telin yapıldığı maddenin cinsine
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi direnç birimidir?

A
Reosta
B
Lamba
C
Direnç ölçer
D
Ohm
Soru 9
Elektrik devresinin direncini artırıp azaltmaya yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reosta
B
Ohm
C
Filaman
D
Direnç ölçer
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında elektrik çarpmasına maruz kalmayız?

A
Prize çivi sokmak
B
Kontrol kalemi ile kabloya dokunmak
C
Uzatma prizleriyle oynamak
D
Bir ucu sarkmış tele dokunmak
Soru 11
İskelet sisteminin vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Vücut hareketine yardımcı olur
B
Vücuttaki besinlerin fazlasını depolar
C
Kan hücreleri üretimine katkı sağlar
D
Vücut şeklinin belirlenmesini sağlar
Soru 12
Vücudumuzda kaç çeşit damar vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
12 numaralı soru için açıklama 
Üç çeşit damar vardır.Atardamarlar,toplardamarlar ve kılcal damarlar olmak üzere.
Soru 13
Hangi kan grubu tüm kan gruplarından kan alabilir?

A
A
B
B
C
AB
D
0
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımları arasında yer almaz?

A
Kafatası
B
Göğüs kafesi
C
Omurga
D
Kürek
Soru 15
Kan hücreleri kemiğin hangi kısmında üretilir?

A
Süngerimsi doku
B
Kemik iliği
C
Kıkırdak
D
Kemik zarı
Soru 16
Hangisi çizgili kasların özelliklerinden değildir?

A
İstemli çalışırlar.
B
İskelet sistemi üzerinde bulunur; vücudun hareketini sağlar.
C
Yorulmazlar.
D
Kırmızı renklidir
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi insan iskeletinin görevlerinden biri değildir?

A
Mineral depolamak
B
Su kaybını önlemek
C
Kan hücrelerini oluşturmak
D
Harekete yardımcı olmak
Soru 18
Aşağıdaki durumlardan hangisinde elektrik çarpma riski yüksektir?

A
Elektrik deneylerinde pil kullanma
B
Islak elle elektrik anahtarını açıp kapama
C
Kablosu sıyrılmış elektrikli araçları kullanmama
D
Elektrik direklerinden uzak durma
Soru 19
Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığını artırmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Devreye ampul eklenmelidir.
B
Devredeki ampulün gücü artırılmalıdır.
C
Devreye pil eklenmelidir
D
Devrenin bağlantı kablosu kısaltılmalıdır.
Soru 20
Aşağıdaki yapılardan hangisi kemik uçlarını ince bir tabaka halinde sararak kemiklerin aşınmasını önler?

A
Kas
B
Kemik zarı
C
Kemik iliği
D
Kıkırdak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön