6.Sınıf 4.Ünite Yaşamımızda Elektrik Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İletkenin direnci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İletkenlerin direnci yalıtkanlara göre çok daha büyüktür
B
Devrede kullanılan iletkenin direncinin artması ya da azalması ampulün verdiği ışığın parlaklığını etkiler.
C
Elektrik devrelerinde kullanılan pillerin de direnci vardır
D
Ampulün de bir direnci vardır.
Soru 2
Bir maddenin elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterdiği zorluğa .................. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Direnç
B
Akım
C
Reosta
D
Yalıtkan
Soru 3
Aşağıdaki verilenlerden hangileri lambadaki parlaklığı arttırır? I- Pil sayısının azalması II- İletken devredeki dirençlerin azalması III- Ampul sayısının azalması

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II, III
D
I ve III
Soru 4
Elektriksel direnç iletkenin cinsine, uzunluğuna ve kesit alanına (kalınlığına) bağlıdır. Uzunluk arttıkça direnç artar, kalınlık arttıkça direnç azalır. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması elektriksel direnci arttırır?

A
Daha kısa ve kalın tel kullanıldığında
B
Daha kalın tel kullanıldığında
C
Daha kısa tel kullanıldığında
D
Daha uzun ve ince tel kullanıldığında
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi direncin kullanım amaçlarından değildir?

A
enerji ile ışık elde etmek
B
enerjisi ile güç elde etmek
C
enerjisi ile ısı elde etmek
D
enerjisi miktarını ayarlamak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi direncin birimidir?

A
m/s
B
volt
C
ohm
D
Newton
Soru 7
Bir elektrik devresinde ampulün parlaklığını arttırmak için diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Devrede kullanılan iletkenin boyunu arttırmak
B
Devrede daha yüksek dirençli iletken kullanmak
C
Devrede kullanılan iletkenin boyunu azaltmak
D
Devrede daha ince tel kullanmak
Soru 8
Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? I-Direnç birimi ohm’dur II-Bütün maddelerin dirençleri birbirine eşittir III-Bir iletkenin boyu ile direnci ters orantılıdır IV-Yalıtkan maddelerin direnci çok büyüktür

A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 9
Aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

A
Akımı kontrol altına almaya yarar
B
Üreteç: Elektrik akımı üretir
C
Ampermetre : Devreden geçen akım şiddetini ölçer
D
Reosta: Potansiyel farkı artırıp azaltmaya yarar
Soru 10
Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır? I-İletkenin kesit alanı II-İletkenin boyu III-İletkenin sertliği IV-İletkenin cinsi

A
III
B
I-II-III
C
IV
D
I-II-IV
Soru 11
Elektrik çarpan birini kurtarmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Ayağına su dökmek
B
Çıplak elle tutarak çekmek
C
Bıçakla kabloyu kesmek
D
Elektriği kesmek için sigortayı kapatmak
Soru 12
Bir iletkenin direnci ile kesiti arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
İletkenin direnciyle kesiti arasında 12 oranında bağıntı vardır
B
İletkenin kesiti ile direnci arasında bir bağıntı yoktur
C
İletkenin direnci, kesitiyle doğru orantılıdır
D
İletkenin direnci, kesiti ile ters orantılıdır
Soru 13
Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A
Kesitine
B
Uzunluğuna
C
Rengine
D
Cinsine
Soru 14
Elektrik kabloları, elektrik prizleri ve anahtarlarının yalıtımlı kısımlarında porselen ve plastik gibi maddelerin kullanılmasının nedeni hangisinde doğru verilmiştir?

A
Dirençlerinin çok küçük olması
B
İyi iletken olmaları
C
Dirençlerinin çok büyük olması
D
Elektrikli aletlerin dayanıklılığını arttırmak
Soru 15
Elektrik devresinin iki ucu arasına aşağıdaki maddelerden hangisi konulursa lamba yanmaz?

A
Gümüş kaşık
B
Bakır tel
C
Demir çivi
D
Tahta cetvel
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi direnç birimidir?

A
Ohm
B
Watt
C
Newton
D
Kilogram
Soru 17
Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığı aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinden etkilenir? I- Devredeki ampul sayısı II- Devredeki pil sayısı III- Devredeki iletken kablonun uzunluğu IV- Devredeki iletken kablonun kalınlığı V- Devredeki iletken kablonun cinsi

A
Hepsi
B
II- III - V
C
I - II - III
D
Yalnız II
Soru 18
YALITKAN ------- İLETKEN 1- Porselen 5- Bakır tel 2- kağıt 6- silgi 3- zımba teli 7- iğne 4- kürdan 8- Çivi Doğukan, iletken ve yalıtkan maddelerden bazılarını yukarıdaki gibi sınıflandırmış, ancak hata yapmıştır. Doğukan’ın hatasını düzeltmesi için hangi maddeleri yerini değiştirmelidir?

A
4 - 5
B
1 - 8
C
3 - 6
D
2 - 7
Soru 19
Bir elektrik ampulünün içerisinde bulunan filaman hangi maddeden yapılmıştır?

A
Tungsten
B
Cam
C
Çinko
D
Demir
Soru 20
Aşağıdaki cisimlerden hangisi iletken maddedir?

A
Porselen bardak
B
Tahta maşa
C
Cam çubuk
D
Altın yüzük
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön